slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Voorbeelden: keuze genoeg?

IchtusStudentenzondag2019Op 20 oktober gaat de jaarlijkse studentenzondag van Ichtus door. Het thema van dit jaar is ‘I Will Follow Him’. Wie kunnen we vandaag als voorbeeld nemen, wie kunnen we volgen? Herman Heyman van ABC-ministries schrijft over ‘voorbeelden’

Het boeit enorm om een volgende generatie zijn weg te zien gaan. Jonge mensen bouwen voort op de erfenis die ze meekregen in hun eerste twintigtal levensjaren. En hun keuzes vertellen over hun drijfkracht naar de toekomst. 

Over die dynamiek zijn al veel boeken geschreven. Eén aandachtspunt keert dan dikwijls terug: ze hebben in hun leven voorbeelden nodig. Zeker wie door voortgezette studies een grotere wereld verkennen. 

Gezocht: iemand die ik mag volgen (m/v)

 

Die jonge mensen gaan op de eerste plaats in de leefwereld van hun eerste twintigtal levensjaren op zoek naar voorbeelden. Maar daar lijkt een verouderende generatie eerder te willen kiezen voor een “welverdiende rust”. 

Een verouderend, versleten of gebrekkig lichaam vraagt om een ander levensritme. Dat staat niet ter discussie. 

Maar dit is de gezondste generatie 60-plussers ooit. Voor de meeste oudere Jezus-volgers kan een “welverdiende rust” niet in de plaats komen van het belangrijkste onderdeel in onze levensroeping.

We hebben als oudere generatie geen vrijheid om nu al “af te zwaaien”. Een menigte bijbelplaatsen schetsen principes van Gods koninkrijk:

    • God trekt iemands roeping meestal pas terug wanneer Hij die persoon thuishaalt in zijn Gods heerlijkheid.  Tot dat moment leeft ieder van ons met zijn roeping. 

    • “Welverdiende rust” spreekt eerder over het eigen ego dan over Gods opdracht. 

    • “Welverdiende rust” leidt naar een aderlating aan wijsheid en levenslessen in dienstbaarheid. Kunnen we dat rijmen met wat God vandaag doet?  

    • Tot welke houding zet een voorbeeld van “welverdiende rust” aan? Welk kettingeffect zou dat losmaken bij de volgende generatie?? 

Verder kijken dan jezelf

    • “O God, leer ons zo te leven dat wij ons uiteindelijk de wijsheid eigen maken …”  (Psalm 90:12) Welke lessen wil God je in deze levensfase laten delen? 

Durf je daarvoor beschikbaar te maken.

    • Een gemeente of kerk is mee verantwoordelijk om zo’n ondersteuning tussen generaties mogelijk te maken. Hoe kan zij met God meewerken?  (Het antwoord is best enkele leidersvergaderingen waard!)

    • Je naaste - de volgende generatie en haar studenten - bedienen door voorbeeld te durven zijn? Daarvoor moeten we onszelf (opnieuw) durven opofferen. 

Waarom zouden we dat ook nog doen?

- Omdat we van Jezus houden. 

- Geef nu niet op. Ga verder voor de onvergankelijke krans.

- Durf jonge mensen dicht bij je te laten komen.  Laat toe dat ze leren van je voorbeeld.

Wat kunt u op de studentenzondag doen? Vraag een student uit uw kerk om een getuigenis te geven over zijn of haar leven als student. Vraag naar uitdagingen en ervaringen en koppel er een oproep tot gebed of een gebedsmoment aan. Pols bij uw studenten naar hun dank- en gebedspunten, enzovoorts.

Meer info over de studentenzondag. www.ichtus.be

 

Nieuwsbrief