slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Uitnodiging ten dans ...

Wat kan een Evangelische Alliantie in een land betekenen, en wat is de specifieke rol van organisaties binn181204 EAVOntmoetingorganisaties03en dat samenwerkingsverband? Het waren vragen waar EEA-Algemeen Secretaris bij stilstond tijdens een ontmoeting van de verschillende organisaties binnen de EAV. Die bijeenkomst was bedoeld als een overlegmoment van het EAV-bestuur en vertegenwoordigers van een reeks organisaties, maar evengoed als een kennismaking tussen die vertegenwoordigers onderling. Door zijn werk voor de Europese Evangelische Alliantie heeft Bucher heel wat ervaring opgedaan en daaruit had hij heel wat te delen.Voor Thomas Bucher was het zeker niet de eerste kennismaking met België. In 1982 reisde hij met de trein naar Zaventem om er het kantoor van Operatie Mobilisatie te bezoeken. Het was midden in de winter en er lag heel wat sneeuw. Niets bijzonders voor iemand die afkomstig is uit de Zwitserse Alpen, maar hij herinnert het zich nog goed. Thomas en zijn vrouw overwogen om met OM te gaan werken en na zijn bezoek ging hij ook effectief in zee met de organisatie. Sindsdien heeft hij op verschillende plaatsen gewerkt, in Londen, in Italië en zelfs in Egypte. Ook op kerkelijk vlak heeft hij met heel uiteenlopende richtingen samengewerkt: in het lijstje zien we zowel Reformatorische kerken als de Broedergemeenten, maar ook de Lutherse en  de Pinksterkerk zijn hem niet vreemd. Als er dus iemand kan spreken over eenheid en verscheidenheid, dan is hij het wel.

Tijdens zijn bezoeken aan de verschillende nationale allianties in Europa probeert Thomas Bucher de situatie in ieder land zo goed mogelijk inte schatten. Hij heeft vragen als: ‘hoe is de alliantie georganiseerd?’, ‘hoe is de dagelijkse werking?’, ‘hoe wordt alles gefinancieerd?’. De EEA heeft een aantal duidelijke ideeën over wat de taken kunnen zijn. Thomas is van mening dat een alliantie niet behoorlijk kan functioneren zonder voltijds betaalde medewerkers. In dat stadium zijn we in Vlaanderen voorlopig nog niet, maar het geeft toch te denken. Gelukkig heeft de EAV in de afgelopen jaren altijd kunnen rekenen op de inzet van vrijwilligers, al is het duidelijk dat er grenzen zijn aan deze manier van werken. Een tekort aan onbezoldigde medewerkers leidt immers al snel naar het afstoten van taken – of naar het niet voldoende uitoefenen ervan.

Argwaan
Een onderwerp dat bij veel allianties speelt, is de verhouding tussen de kerken en de organisaties. Thomas: “Organisaties zeggen doorgaans dat ze de kerken willen ondersteunen. De kerken geloven dat vaak niet. Ze zeggen: ‘ze komen ons om geld vragen, ze halen de beste mensen uit onze gemeente weg en dan vragen ze om voor hen te bidden’. Denominaties worden er vaak mee geconfronteerd: zelf zijn ze in veel gevallen eerder traditioneel en nogal traag, en dan komt er een levendige, aantrekkelijke organisatie die met alle aandacht en middelen gaan lopen. Er is dus een goede communicatie nodig, waarbij het niet alleen over de goede bedoelingen moet gaan, maar ook over concrete manieren waarop er samengewerkt kan worden’. Bij dat overleg kan een evangelische alliantie heel behulpzaam zijn. Als voorbeeld noemde hij het voorbeeld van enkele organisaties die zich inspanden op het vlak van hulp aan verdrukte christenen. De EA vroeg of die verschillende organisaties niet samen de Zondag voor de Verdrukte Kerk konden organiseren. Ze werden uitgenodigd om samen rond de tafel te komen, want tot dan toe hadden ze nog niet echt met elkaar gesproken. In het begin was er heel wat argwaan, maar gaandeweg verliep de samenwerking vlotter en nu worden er al weer jaren gezamenlijke initiatieven opgezet. Die organisaties zijn inmiddels grote fans van de alliantie en staan effectief ten dienste van de kerken.

Stemmen met de voeten
Hoewel Thomas eerlijk toegaf niet echt een ‘springer’ te zijn en ook geen goede danser, wilde hij toch graag het beeld van de dansvloer gebruiken. “Mijn job is eigenlijk om een dansvloer ter beschikking te stellen. Als ik verschillende kerken of organisaties samenbreng, dan zorg ik figuurlijk gezien voor de entourage: de muziek, de verlichting, het podium. Ik controleer het proces niet, maar ik maak het wel mogelijk. Vandaag de dag stemmen mensen met hun voeten: als iets hen niet interesseert, dan lopen ze weg. Als je relevant bent, als je ergens een belletje doet rinkelen, dan komen ze. We leven in tijden van netwerking en mensen maken keuzes. Ook in mijn generatie was dat voor een deel al zo: als we verhuisden en van kerk veranderden, dan keken we niet in de eerste plaats naar een denominatie. We keken of er een kerk in de buurt was en of die aantrekkelijk was. Het label deed eigenlijk niet ter zake. Dat geldt eigenlijk ook voor organisaties. Het is de voortdurende uitdaging. In die situatie kan een alliantie bijdragen door verschillende initiatieven samen te brengen, zodat ze elkaar leren kennen en samen dingen kunnen gaan doen. Dat ze als het ware samen gaan dansen”.

Verschillende niveaus
Het unieke van de Evangelische Alliantie is dat ze op verschillende niveaus werkt. In de eerste plaats is er het niveau van het eigen land, maar ook buiten de grenzen wordt er gewerkt. Dat is dan de regionale functie van de Europese Alliantie. Thomas Bucher is zo betrokken bij het overleg tussen verschillende nationale allianties op de Balkan. Na het uiteenvallen van het vroegere Joegoslavië ontstonden er verschillende landen, die vaak niet op goede voet stonden met elkaar – de oorlog had diepe wonden geslagen. Ook de christenen hadden nauwelijks contacten over de (nieuwe) grenzen heen. De laatste vijf jaar komt Thomas dus regelmatig samen met de leiders van de allianties en helpt hij hen een beter contact te ontwikkelen.  Een ander recent voorbeeld is de situatie in Bulgarije. Niet lang geleden stelde de regering daar een aantal wetsvoorstellen op die de godsdienstvrijheid sterk zou beperken en die bijzonder nadelig zouden zijn voor de kleinere geloofsgemeenschappen, zoals de evangelische. Vanuit heel wat allianties in Europa werd hierop gereageerd en het protest werd in Bulgarije gehoord. In die mate zelfs, dat er contact werd gelegd met de EEA om te vragen wat een betere manier van werken zou zijn. Momenteel ziet de situatie in het land er voor de godsdiensten al weer een stuk beter uit. Dat toont aan dat de werking van allianties ook op dat vlak heel nuttig kan zijn.

Droom
Thomas Bucher sloot zijn toespraak af met de volgende woorden: “Mijn droom voor België en de EAV is een eenheid in verscheidenheid die de verschillende delen van het Lichaam samenbrengt. Een Evangelische Alliantie waar kerken, denominaties en organisaties samen netwerken voor de voortgang van het evangelie. Ik zie er naar uit dat de kerken in Vlaanderen echt het idee zullen hebben dat de alliantie een voordeel voor hen heeft. Ik droom van een Evangelische Alliantie die een zegen is voor België en daarbuiten. Ook kleine allianties kunnen grote dingen doen. Denk dus niet dat wanneer een EA nog niet werkt zoals het zou kunnen of moeten, de alliantie geen belangrijke bijdragen zou kunnen leveren. Ik ben er zeker van dat jullie al een aantal goede dingen kunnen laten zien, waarvan andere landen in Europa van kunnen leren. Ik nodig jullie dus van harte uit op de dansvloer’.

Nieuwsbrief