slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Petitie tegen verlaging leeftijd seksualiteit

InterCom180922 PetitieSeksVoorJongerenMogen jongeren seksuele relaties aangaan. Bijbels gezien horen dat soort relaties thuis binnen het huwelijk, in de context van de maatschappij is het vooral de wet die zich hierover uitspreekt. Juridisch gezien ligt de grens van seksuele meerderjarigheid op 16 jaar. Met andere woorden: seksuele handelingen van en met jongeren onder de 16 jaar zijn in principe strafbaar. Achterhaald, klinkt het verschillende kanten en in het kader van de herziening van het strafwetboek ligt het voorstel om die grens te verlagen tot 14 jaar. Er zal dan niet langer sprake zijn van aanranding van de eerbaarheid wanneer een 14-jarige seksuele betrekkingen heeft, op voorwaarde dat de andere persoon niet meer dan vijf jaar ouder is en er geen gezagsrelatie is tussen beide betrokkenen.

Het ‘Comité Verontruste Ouders’ heeft tegen deze gang van zaken een petitie opgestart bij CitizenGo: “Wat men zaait zal men oogsten. Als men vanaf de tienerjaren het vruchtbaarheidsbesef en het wonder van het prille leven bijbrengt met het verantwoordelijkheidsbesef dat hiermee gepaard gaat, dan zullen tieners zich hierop voorbereiden en een partner zoeken waarmee ze dit samen kunnen waarmaken. Als men daarentegen minderjarigen vanaf 10 jaar uit de doeken doet hoe seks gepraktiseerd wordt, hoe je moet tongzoenen en met welke ‘veilige’ anticonceptie je zogenaamd zonder gevolgen seks kunt hebben, dan stoom je de jongeren klaar om vroegtijdig seks te bedrijven gericht op het bevredigen van driften. Jongeren moeten geen experts worden in het bedrijven van seks, maar in het aangaan van duurzame relaties”.

De ‘verontruste ouders’  zijn van mening dat jongeren onder de 16 jaar in bescherming moeten worden genomen door de wet, juist nu grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld toenemen. Ze wijzen ook op het vreemde van de verschillende leeftijdsgrenzen: Autorijden en trouwen zijn zaken die pas vanaf de leeftijd van 18 jaar mogen. Voor jongeren alcohol mogen gebruiken of met de bromfiets mogen rijden, moeten ze wachten tot ze 16 zijn. Tegelijk acht men jongeren vanaf 14 jaar bekwaam om seksueel te experimenteren. De negatieve gevolgen zijn talrijk: “Soa’s nemen hand over hand toe, en ook ongewenste zwangerschappen (en daarmee abortus), depressies, suïcide bij jongeren. Het hebben van veel wisselende wissellende contacten vernietigt bovendien de bindingsvaardigheid van de jongeren”.

Om de parlementsleden te wijzen op de kwalijke gevolgen van een eventuele wetswijziging, roept de petitie de leden van de Kamer, en zeker iedereen die deel uitmaakt van de Commissie Justitie, op om de voorgestelde wijziging niet goed te keuren: “We vragen om experimenteel seksueel gedrag van jongeren vanaf 14 jaar niet te normaliseren, maar in plaats hiervan hen bij te brengen dat het ontdekken van vruchtbaarheid en seksualiteit hand in hand gaan met het dragen van verantwoordelijkheid binnen een duurzame relatie. Daarmee zijn zij en de hele samenleving beter gediend, dan met de voorgestelde wetswijziging”.

Het ‘Comité Verontruste Ouders’ beschrijft zichzelf als ‘ouders en grootouders die niet akkoord gaan met de libertijnse ideologie van de expliciete vroeg-seksualisering: “Wij willen kinderen en adolescenten jonger dan 16 jaar de bescherming van hun psychisch en fysiek welzijn garanderen”.
Meer info op hun website. https://www.bezorgdeouders.be/

De petitie kan getekend worden op de volgende link:
https://www.citizengo.org/nl/pc/165208-verwerp-wetsvoorstel-seks-voor-jongeren-vanaf-14-jaar

Nieuwsbrief