slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Ophef(fing) TV-erediensten …

FotGatzSven01Dat mediaminister Sven Gatz geen fan is van de erediensten die op TV uitgezonden worden, is zeker geen geheim. Eind vorig jaar liet hij al duidelijk verstaan dat hij een einde aan dit soort programma’s wilde maken. Drie jaar geleden liet hij ook al verstaan dat het gedaan moest zijn met de uitzendingen door de levensbeschouwelijke verenigingen. Hij voegde de daad bij het woord. Sindsdien valt alles wat levensbeschouwing is onder de verantwoording van de openbare omroep. De VRT beslist dus zelf – ook inhoudelijk – over wat er op godsdienstig vlak op radio en TV gezegd en getoond wordt. De enige uitzondering is de uitzending van de eredienst op zondag. Deze worden als een soort ‘dienstbetoon’ beschouwd aan de gelocigen die niet (meer) in staat zijn om een viering bij te wonen. De uitzendingen worden door de VRT gefinancierd, maar inhoudelijk zijn het de kerken zelf die verantwoordelijk zijn voor wat er te horen valt.


De TV-diensten die door de VRT worden uitgezonden, leveren zelden enig commentaar op. Er is een redelijk vast kijkerspubliek (gemiddeld zo’n 50.000 kijkers) dat deze dienstverlening van de VRT op prijs te lijkt te stellen. Wie zich niet in godsdienst interesseert, kijkt meestal naar iets anders. Echter, eind augustus is een van de Bijbellezingen in de mis duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. De voorgelezen perikoop was afkomstig uit de Efezebrief, waar Paulus het heeft over de onderdanigheid van de vrouw. De bewuste tekst wordt vaker geciteerd door mensen die willen bewijzen dat de Bijbel vrouwonvriendelijk is – een interpretatie die mogelijk is wanneer men het bewuste gedeelte uit zijn context haalt. De lezing werd opgemerkt en vrijwel direct verspreid via de sociale media. Minister Gatz ging onmiddellijk mee in de golf van kritiek. “Natuurlijk sta ik niet achter dit soort uitspraken”, liet hij aan de media weten. “Deze erediensten vallen buiten de redactionele verantwoordelijkheid van de VRT, ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de godsdiensten zelf, in dit geval de priester dus. Maar het akn toch niet zijn dat de VRT gebruikt wordt om, onder het mom van vrije meningsuiting en met belastinggeld, dit soort zaken ongefilterd de wereld in te sturen”. De argumenten van de minister blijven dus hetzelfde als wat hij vroeger al poneerde: belastinggeld mag niet gebruikt worden om religieuze opinies te laten horen, en dat soort uitspraken mag sowieso alleen gedaan worden als ze door niemand als onaanvaardbaar beschouwd kunnen worden.

Tijdens de eredienst van 28 augustus werd alleen de gewraakte tekst voorgelezen, de pastoor kwam er in zijn preek niet verder op terug. Uiteindelijk gaat de hele discussie alleen maar over een tekst uit de Bijbel die tijdens de mis werd voorgelezen. Voor Gatz maakt dit weinig verschil: “Dat deze uitspraken ui teen oud boek komen, is ook geen argument om ze op onze bevolking los te laten. Dit is niet van deze tijd, en dat het op de VRT voor heel Vlaanderen uitgezonden wordt, is helemaal te gek” Is het de bedoeling van de minister om te beslissen welke Bijbelteksten nog actueel en acceptabel zijn?

Uiteraard kan men zich vragen stellen bij het voorlezen van teksten waarvan men weet dat ze verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Wellicht was het beter geweest om het Bijbelgedeelte te duiden en er de nodige uitleg bij te geven. Toch is het vreemd dat een minister zijn oordeel moet laten gaan over de inhoud van een kerkdienst. Of van een plechtigheid van de moslims. Een van de argumenten van de minister was immers: “Mocht een imam dit op TV gezegd hebben, dan zou het kot te klein zijn geweest”.

Toen de Open VLD-minister eind vorig jaar de oproep lanceerde om de uitzendingen af te schaffen, kreeg hij geen bijval zijn coaltiepartners CD&V en N-VA. Het uitzenden van de erediensten staat vermeld in de beheersovereenkomst met de VRT en die loopt tot 2020. Ongetwijfeld komt de hele kwestie dan weer ter sprake. Zal de VRT dan onderdanig zijn aan de minister?

(bron: Het Nieuwsblad, vrtnws.be)

Nieuwsbrief