slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Buitenlanders doen kerken groeien

VVP Centrodeajuda02aSterke stijging van Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse christenen in België

Het is bekend dat de laatste decennia de Rooms-Katholieke Kerk in Vlaanderen steeds opnieuw geconfronteerd wordt met een leegloop waardoor het gemiddeld aantal kerkbezoekers tot een historisch dieptepunt gedaald is. Wat minder bekend is, dat er in Vlaanderen intussen 51 groepen van buitenlandse katholieken zijn. Sinds 2004 zijn er 19 van die nieuwe anderstalige gemeenschappen bij gekomen zijn. Het gaat dan in de eerste plaats over Oost-Europeanen – de uitbreiding van de Europese Unie heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er veel Polen naar landen als België gekomen zijn – maar ook over Latijns-Amerikanen en Afrikanen.

Mark Buyse van de Bisschoppelijke Commissie Pro Migrantibus verklaarde aan vrtnws.be: “Religie is de hoofdfactor waardoor die groepen zich gevormd hebben, maar het is ook een manier om zich te integreren. Zo vinden ze er vaak steun en een netwerk bij land- en geloofsgenoten. Maar hun zichtbaarheid in onze kerken is ook groter geworden omdat geloofsgenoten die in verschillende provincies wonen zich vaak in één kerk verenigen door de toegenomen mobiliteit en omdat er almaar minder autochtone Belgen naar de mis gaan”.

 

Het verschijnsel van een toenemend aantal allochtone kerken is ook aan evangelische zijde zichtbaar. Recente cijfers van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België laten zien dat er in sommige provincies en regio’s meer anderstalige kerken zijn aangesloten dan Nederlandstalige. Zo gaat het in de provincie Antwerpen om 51 allochtone kerken tegenover 29 autochtone gemeenschappen. In Oost-Vlaanderen is er een nipte meerderheid van Nederlandstalige kerken (25 versus 22). Deze cijfers vallen te verklaren uit het feit dat de grote steden (Antwerpen en Gent) een groot aantal ‘buitenlandse kerken’ kennen. Lang niet al deze allochtone kerken zijn overigens bij de Federale Synode aangesloten. Zo ligt het totaal aantal anderstalige in de stad Antwerpen volgens betrouwbare cijfers boven de 100.

De grote uitschieter is Brussel: 85 procent van de evangelische gemeenten in het hoofdstedelijke gewest is allochtoon – het gaat daarbij om 128 kerken. In Wallonië is het beeld heel anders: daar bedraagt het totaal aantal anderstalige gemeenten slechts 34 procent. De reden daarvoor is wellicht dat veel buitenlandse christenen zich – gezien hun moedertaal - gemakkelijker bij een Franstalige kerk aansluiten dan bij een Nederlandstalige. Die vaststelling maakt ook Mark Butaye: “Het Frans is voor de meesten onder hen dan ook een toegankelijker taal en het laat hen toe om aan te sluiten bij één van de bestaande parochies. In Vlaanderen is dat veel minder het geval”.

Over heel België genomen is het aandeel van de aanderstalige gemeenten 52 procent. Dat het aantal allochtone kerken snel groeit, is uiteraard geen negatief verschijnsel. Jammer genoeg is de vaststelling wel dat het aantal Vlaamse christenen slechts langzaam toeneemt. Ook valt te concluderen dat er relatief weinig mensen van buitenlandse origine in de Vlaamse gemeenten instromen. Wellicht zijn zaken als het cultuur- en taalverschil, maar ook de andere manier van geloofsbeleving daar de grootste oorzaken van. 

(bron: vrtbws.be, Federale Synode)

 

Nieuwsbrief

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten