slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Baas over eigen sterven

Ziekenhuisbeelden31SpuitGroepsaankopen zijn tegenwoordig in. Vooral in de energiesector – gas- en elektriciteitsverbruik nemen een grote hap uit het gezinsbudget – wordt aangemoedigd om met veel mensen tegelijk een contract aan te gaan en zo te besparen. Soms zijn groepsaankopen ook luguber: de Nederlands Coöperatie Laatste Wil wil voor haar leden een goedkoop zelfdodingsmiddel beschikbaar stellen. Sinds de bekendmaking van deze intentie is het ledental van de vereniging spectaculair gestegen …

Zowel in Nederland als in België is er al jaren een verregaande wetgeving, die euthanasie – een zelfgekozen ‘zachte dood’ – onder bepaalde voorwaarden mogelijk maakt. Vanuit kerkelijke kringen, maar ook door heel wat mensen uit de medische wereld, wordt deze regeling als te ver gaand beschouwd. Aan de andere kant gaat voor een aantal mensen de wet niet ver genoeg.

 

Met name is er belangstelling voor mogelijkheden om het eigen leven te kunnen beëindigen zonder alle regelgeving en de tussenkomst van meerdere artsen. Patiënten die de regie over hun overlijden in eigen handen willen nemen, verenigen zich bij onze Noorderburen vaak in organisaties als Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde en de Coöperatie Laatste Wil (CLW). Die laatste organisatie deed afgelopen najaar veel van zich horen door aan te kondigen dat ze een middel kent dat binnen een uur tot de dood kan lijden en bovendien legaal verkrijgbaar is. Begin 2018 startte CLW met informatiebijeenkomsten voor haar leden over hoe het middel te verkrijgen is. Daarbij werkt men via het systeem van de groepsaankoop, zodat het middel ook betaalbaar wordt. 

In Nederland steeg het aantal leden van CLW van 3000 naar 17000 en ook 220 Belgen sloten zich bij de coöperatie aan. Ondanks de schijnbare populariteit van het initiatief staan euthanasie-experts weigerachtig tegenover de plannen van Laatse Wil. Zo zegt LEIF-arts Wim Distelmans in een reactie aan VRT-nieuws: “Ik heb het volste respect voor mensen die uit het leven willen stappen, maar als we als maatschappij zo’n pil beschikbaar stellen, dan gaan wellicht mensen zich daartoe geneigd voelen in een opwelling en dan gaan ze uit het leven stappen terwijl ze misschien door een hulpverlener konden geholpen worden”.

Het middel waarnaar CLW verwijst is een conserveermiddel dat op ruime schaal in de voedingsindustrie gebruikt wordt, maar steeds in zeer kleine hoeveelheden. Gebruikt men er meer van, dan is het een regelrecht gif, waarvan 2 gram al dodelijk is. Omdat het middel in de industrie gebruikt wordt, dient het doorgaans aangekocht worden in bestellingen van duizenden kilo’s. Een aankoop die niet voor particulieren is weggelegd, maar door een groepsaankoop komt het middel wel binnen het bereik van het individu. 

Wat de juridische consequenties van de plannen van Laatste Wil zijn, is momenteel nog onduidelijk. Het bewuste middel is op zich legaal, maar hulp bij zelfdoding is wettelijk verboden. De coöperatie heeft dan ook getracht zo discreet mogelijk te werken om niet op voorhand tegengewerkt te worden. Voorzitter Jos van Wijk zei daarover: “We moeten behoedzaam opereren om tegenstanders van vrijwillige euthanasie niet de gelegenheid te bieden ons in de wielen te rijden”. Het nieuws raakte desondanks op ruime schaal bekend en er werden parlementaire vragen gesteld door de kleine christelijke partijen in Nederland, ChristenUnie en de SGP. De bevoegde minister liet in haar antwoord weten dat het verspreiden van informatie over een dodelijk middel zonder duidelijke waarborgen haar zorgen baarde, zeker als deze informatie ook beschikbaar zou komen voor mensen die zich in een kwetsbare periode van hun leven bevinden. Over de vraag of het initiatief van CLW kan worden beschouwd als hulp bij zelfdoding, wil de minister zich niet uitspreken. Wel wijst ze op het suïcidepreventiebeleid van de Nederlandse rijksoverheid, dat er op gericht is zelfdoding zo veel mogelijk te voorkomen . Laatste Wil werkt aan een constructie waarbij het middel ter beschikking van haar leden kan worden gesteld zonder dat ze het zelf effectief verdeelt. Volgens de coöperatie hebben mensen die een einde aan hun leven willen maken daar van te voren al heel lang over nagedacht en ‘wil niemand zomaar dood’. “Het levenseinde is nooit makkelijk en met een laatstewilmiddel wordt het niet makkelijker, wel waardiger. Door een legaal verkrijgbaar middel kun je in samenspraak met je naasten zelf je levenseinde in eigen regie op een waardige manier uitvoeren”. Van het middel waarover CLW spreekt, maakt het levenseinde alleszins niet pijnloos, want het staat er om bekend zware hoofdpijn te veroorzaken. “Bij dit middel is ook een pijnstiller nodig om de hoofdpijn te verlichten”, is het bijna cynische advies. Wie het middel inneemt, geraakt binnen 20 minuten in coma, en sterft vervolgens binnen het uur. Bij inname van de dodelijke dosis is het proces onomkeerbaar, er is geen tegengif en er is geen genezende behandeling bekend.

Coöperatie Laatste Wil houdt vol dat er door deze actie geen wetten worden overtreden. Hoe de situatie in België ligt, is voorlopig nog onduidelijk. Distelmans sluit het niet uit dat er ook in ons land organisaties het idee zullen overnemen. “Of dat dan wettelijk conform is, moet blijken, maar maatschappelijk zou dat een slecht signaal zijn”.

(bronnen: vrtnws.be, Het Nieuwsblad, NRC,  Coöperatie Laatste Wil, Nederlands Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

 

Nieuwsbrief