slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Buitenlandse giften strenger gecontroleerd?

InterCom180121 TurtelboomAnnemieOpen VLD-Kamerlid Annemie Turtelboom heeft een wetsvoorstel uitgewerkt om meer zicht te krijgen op de financiering van godsdiensten in België, in het bijzonder wanneer het gaat om giften vanuit het buitenland. Volgens haar plannen moet wie meer dan 5000 euro per jaar aan buitenlandse giften ontvangt, daarvan een register aanleggen. Aanleiding voor de voorstellen zijn de activiteiten van het salafisme, een strekking binnen de islam die in ons land door Saoedi Arabië wordt gesponsord en er voor zorgt dat de gematigde islam in België verdreven wordt. Naast het register van buitenlandse giften, voorziet de voorgestelde wet ook in een strafbaarstelling van bepaalde gebruiken van buitenlandse giften.

 

Turtelboom: “Als deze buitenlandse financiering in België wordt gebruikt om de vrije beleving van eredienst te verhinderen of te belemmeren, moeten we bestraffend kunnen optreden. Uiteraard kan het uiten van een radicale of afwijkende mening nooit strafbaar zijn, maar het bewust verspreiden en opleggen van radicale ideeën die onze democratische rechtsstaat ondergraven, moeten we niet dulden.”

Justitieminister Koen Geens ziet het voorstel wel zitten, maar laat weten dat er al enige tijd wordt gewerkt aan een wetsontwerp dat de financiering van vzw’s sowieso beter in kaart wil brengen. Zijn voorstel, waarover reeds overlegd werd met de non-profit sector, heeft betrekking op de inkomsten en uitgaven, met een drempel van 5000 euro. 

Wetsvoorstellen die (specifiek) gericht zijn op de geldstromen van religieuze organisaties liggen hoe dan ook gevoelig, aangezien er geraakt zou kunnen worden aan de vrijheid van godsdienst. Turtelboom benadrukt dan ook dat haar wetsvoorstel volledige conform is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het idee past ook binnen de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de terreuraanslagen in België. Of het voorstel ook werkelijk wet wordt, hangt af van het parlement.

(bronnen: Belga, Het Nieuwsblad)

 

Nieuwsbrief