slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De VRT is God niet …

InterCom180121 GatzSvenIn de InterCom van vorige maand schreven we over de discussie rond het al dan niet verder uitzenden van erediensten op de VRT. Mediaminister Sven Gatz – enkele jaren geleden verantwoordelijk voor het afschaffen van de levensbeschouwelijke uitzendingen op de nationale zender, had laten verstaan dat hij zo snel mogelijk af wilde van de erediensten. De kwestie was blijkbaar dringend geworden op het moment dat de VRT besloot om ook een islamtische eredienst – zeg maar een ‘moskeedienst’ – uit te zenden. “Ik vraag me af wie voor God speelt”, had Gatz zich laten ontvallen. “Het is volstrekt onduidelijk wie bij de VRT beslist over de uitzending van de erediensten. Is het de voorzitter? Is het de gedelegeerd bestuurder? Is het de raad van bestuur? Is het het directiecomité? Ik weet het niet”.

 

De mediaminister heeft het niet begrepen op erediensten die – ook al zijn ze wettelijk erkend – hun boodschap via de openbare omroep uitdragen. Of het nu om de vroegere ‘uitzendingen door derden’ gaat, of om de erediensten (die onder de directe verantwoordelijkheid van de VRT vallen), Gatz is van mening dat levensbeschouwelijke onderwerpen onder de redactionele verantwoordelijkheid van de omroep vallen. Met andere woorden: over de concrete invulling mogen de godsdiensten niets te zeggen hebben, de redactie bepaalt wat de berichtgeving is en hoe die geschiedt. De VRT werd bij het afschaffen van de levensbeschouwelijke verenigingen geacht om godsdienst en levensbeschouwing in de eigen programma’s op te nemen. Dat gebeurde ook gedeeltelijk, maar de benadering verschilt hemelsbreed van de vroegere uitzendingen. De erediensten vormen daar een uitzondering op, aangezien de verschillende kerken (synagogen, of sinds kort ook de moskeeën)  zelf een grote rol spelen bij de invulling van het uurtje zendtijd. Gatz lanceerde daarop het voorstel om dit soort programma’s helemaal af te voeren. Tot ongenoegen van de verschillende erediensten, uiteraard, en er werd zelf een petitie-actie gelanceerd voor het behoud van de uitzendingen.

De vraag werd voorgelegd aan de voltallige Vlaamse regering, en daar bleek de Open VLD, de partij van Sven Gatz, alleen te staan met haar ideeën. In een recente mededeling aan de pers, liet de minister weten dat er geen consensus werd gevonden om de uitzendingen af te schaffen, en voorlopig blijven de erediensten te volgen op TV. Regeringspartij NV-A liet weten het belangrijk te vinden dat senioren van thuis of vanuit het rusthuis naar de eucharistieviering kunnen kijken. De partij eiste wel dat alle erediensten die uitgezonden worden volledig in het Nederlands zouden verlopen: “Preken in het Frans of het Arabisch zullen dus niet kunnen”. Uitzonderingen blijven wel mogelijk voor zogenaamde ‘liturgische teksten’. 

Terwijl de ‘erediensten’ opgelucht zijn, voelen de ‘humanisten’ zich op hun beurt onheus behandeld. De Unie van Vrijzinnige Verenigingen (DeMens.nu) eist nu dat er ook zendtijd komt voor een vrijzinnig alternatief voor de erediensten: “De door de Grondwet erkende vrijzinnig humanistische levensbeschouwing komt nergens meer aan bod op de VRT”. Een stelling die in confessionele oren nogal vreemd klinkt, aangezien de jarenlange kritiek op de openbare omroep juist is dat het grootste deel van de uitzendingen op vrijzinnige uitgangspunten geschoeid is. Niettemin eist de UVV een gelijkberechtiging en derhalve een ‘expliciete, benoemde en representatieve vrijzinnig humanistische aanwezigheid op radio en televisie’. Wat betreft de vrijzinnigen hoeven de uitzendingen van de erediensten niet afgeschaft te worden (‘ze kunnen van nut zijn voor ouderen en zieken’) maar ze vragen wel dat de vrijzinnig-humanistische zinzoekers ook hun gading kunnen vinden op radio en TV’. 

Dat het de vrijzinnigen in deze materie ernst is, bewijst het feit dat DeMens.nu een klacht indient, samen met Wim Van Rompuy, de voormalige directeur van het Vrije Woord, dat instond voor de uitzending van het vrijzinnige programma Lichtpunt. Het probleem blijft natuurlijk op welke manier de VRT in een alternatief zou kunnen voorzien. Atheïsten houden immers geen godsdienstoefeningen – er bestaat niet zoiets als een ‘humanistische eredienst’. De VRT ziet een uitbreiding van haar levensbeschouwelijke programmatie niet zitten en is van mening dat iedere levensbeschouwing al voldoende aan bod komt. Het woord is nu wellicht aan de Cultuurpactcommissie, een instantie die voortvloeide uit het Cultuurpact van 1972. Het ligt wettelijk vast dat openbare instellingen pluralistisch moeten zijn en geen gebruikers mogen discrimineren om ideologische, filosofische of politieke redenen. De commissie ziet in heel België toe op de juiste toepassing van de Cultuurpactwet. Het is dus afwachten wat deze instantie vindt van het al dan niet achteruit stellen van de vrijzinnig levensbeschouwing. Intussen gaan de uitzendingen van de erediensten gewoon door. Per jaar zijn er 1 à 2 samenkomsten van evangelische christenen te bekijken. 

(bron: Belga, De Morgen, De Standaard, Het Laatste Nieuws)

 

Nieuwsbrief