slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Er zit meer in brood en wijn

InterCom170830 DemaerelBroodEnWijn 02Kort voor zijn sterven hield Jezus een bijzondere maaltijd met zijn leerlingen. Het was een uiterst emotioneel gebeuren dat nog altijd in de christelijke kerken herdacht wordt. De symbolen van brood en wijn zijn heel bekend voor de gelovigen. Maar er zit meer in brood en wijn – getuige de ondertitel van het boek dat Ignace Demaerel schreef: Wie Mij eet …

Halen de christenen wel alle rijkdommen uit de instelling van het Avondmaal? Met zijn boek wil Demaerel dieper graven naar de vele verrassende betekenissen van brood en wijn in de Bijbel.

 

Uiteindelijk blijkt dat alle krachtlijnen van de Bijbelse boodschap in de Maaltijd des Heren: bloed en offer, kruis en lijden, verzoening en redding, genade en nieuw verbond, opstandingsleven en overwinning. Kortom, dit boek gaat over de fundamenten van het christelijke geloof. Toch is het geen dogmatisch werk – het is eerder een verzameling van frisse invalshoeken die worden aangereikt om de geestelijke rijkdommen vanuit de Bijbel op een creatieve manier uit te spitten. 

In sommige kerken wordt het Avondmaal wekelijks gevierd, in andere gebeurt het een of twee keer per maand. Er is doorgaans een grote regelmaat, met het risico dat de herdenking een routine en uiteindelijk ook een sleur wordt. Dit boek,  met hoofdstukken die in kortere teksten onderverdeeld zijn, wil in de eerste plaats praktisch zijn – verschillende gedeelten zijn ook direct bruikbaar als inleiding op de viering.

De belangrijkste thema’s zijn: brood, bloed, het kruis, het offer, verlossing, verzoening, opstandingsleven en verbond. Het boek sluit af met toch een beetje theologie, als de verschillen tussen de katholieke en de protestantse visie belicht worden.

Wie mij eet … er zit meer in brood en wijn telt 188 bladzijden, en wordt uitgegeven door Boekscout.nl uit Soest (Nederland).

Meer info over het boek en de auteur. www.ignacedemaerel.be

 

Nieuwsbrief