slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Petitie tegen verlaging leeftijd seksualiteit

InterCom180922 PetitieSeksVoorJongerenMogen jongeren seksuele relaties aangaan. Bijbels gezien horen dat soort relaties thuis binnen het huwelijk, in de context van de maatschappij is het vooral de wet die zich hierover uitspreekt. Juridisch gezien ligt de grens van seksuele meerderjarigheid op 16 jaar. Met andere woorden: seksuele handelingen van en met jongeren onder de 16 jaar zijn in principe strafbaar. Achterhaald, klinkt het verschillende kanten en in het kader van de herziening van het strafwetboek ligt het voorstel om die grens te verlagen tot 14 jaar. Er zal dan niet langer sprake zijn van aanranding van de eerbaarheid wanneer een 14-jarige seksuele betrekkingen heeft, op voorwaarde dat de andere persoon niet meer dan vijf jaar ouder is en er geen gezagsrelatie is tussen beide betrokkenen.

Grensverleggend: de discussie over euthanasie gaat verder

Ziekenhuisbeelden23BloeddrukmeterAWat te doen bij psychisch lijden?

De Belgische euthanasiewet die in 2002 werd goedgekeurd, blijft voor discussies zorgen. Niet verwonderlijk aangezien het om een delicate materie gaat die veel vragen oproept. En toch was de wet bedoeld om een einde te maken aan een reeks onduidelijke praktijken. Het feit dat levensbeëindiging op aanvraag niet legaal was, verhinderde niet dat er medische handelingen werden uitgevoerd die de dood op z’n minst versnelden. De wettelijke regeling kwam er dus, maar veel vragen bleven. Nadat de beperking wat leeftijd betreft door een wetswijziging werd afgeschaft, woedt momenteel de discussie rond de vraag hoe men moet omgaan met een verzoek voor euthanasie op grond van ondraaglijk ‘psychisch lijden’. Een oproep eerder dit jaar waarbij een aantal artsen vroegen om meer terughoudendheid op dit vlak, zette de debatten in gang.

Beachpraise

Beachpraise31De zomer bleef blijkbaar nog even duren, maar voor de scholieren kwam er op 1 september een einde aan: de schoolbanken dienen weer gevuld te worden en bergen kennis liggen te wachten om doorgegeven te worden. Het afscheid van twee vakantiemaanden werd nog verzacht door een muzikale happening: het jaarlijkse Beachpraise. Een ideale gelegenheid om iedereen nog even te zien, van de muziek te genieten, maar vooral: deel te nemen aan de praise. Drie groepen op de affiche: de opening was voor de Closer Walk Jazz Band. Daarna maakte Laure Manda haar opwachting. Met een zeer getalenteerde band bracht ze een reeks liederen die er mocht zijn. Jammer genoeg zal een deel van de boodschap langs het publiek zijn heen gegaan omdat alles Franstalig was, maar voor wie van de andere kant van de taalgrens gekomen was, was dit ideaal.

Ophef(fing) TV-erediensten …

FotGatzSven01Dat mediaminister Sven Gatz geen fan is van de erediensten die op TV uitgezonden worden, is zeker geen geheim. Eind vorig jaar liet hij al duidelijk verstaan dat hij een einde aan dit soort programma’s wilde maken. Drie jaar geleden liet hij ook al verstaan dat het gedaan moest zijn met de uitzendingen door de levensbeschouwelijke verenigingen. Hij voegde de daad bij het woord. Sindsdien valt alles wat levensbeschouwing is onder de verantwoording van de openbare omroep. De VRT beslist dus zelf – ook inhoudelijk – over wat er op godsdienstig vlak op radio en TV gezegd en getoond wordt. De enige uitzondering is de uitzending van de eredienst op zondag. Deze worden als een soort ‘dienstbetoon’ beschouwd aan de gelocigen die niet (meer) in staat zijn om een viering bij te wonen. De uitzendingen worden door de VRT gefinancierd, maar inhoudelijk zijn het de kerken zelf die verantwoordelijk zijn voor wat er te horen valt.

Studenten in de kerk (en op kot)

InterCom180922 StudentenzondagStudentenzondag 21/10/2018

Een bijdrage van Lara Creemers

Leuven telt 92000 inwoners en eind september voegen zich 47000 studenten toe aan dat cijfer. En dat merk je! Aan de Naamsepoort bijvoorbeeld, waar ik ’s zomers soms alleen aan de lichten wacht en tijdens het schooljaar… dit. (zie foto)
Maar ik sta te popelen, ze komen er weer aan! De zomer is voor ons als Ichtusstaf een periode van herbronnen, plannen maken, bijbelstudiemateriaal ontwikkelen, trainingen voorbereiden, maar ’t is tijd dat de studenten terug zijn!

Nieuwsbrief