slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Baas over eigen sterven

Ziekenhuisbeelden31SpuitGroepsaankopen zijn tegenwoordig in. Vooral in de energiesector – gas- en elektriciteitsverbruik nemen een grote hap uit het gezinsbudget – wordt aangemoedigd om met veel mensen tegelijk een contract aan te gaan en zo te besparen. Soms zijn groepsaankopen ook luguber: de Nederlands Coöperatie Laatste Wil wil voor haar leden een goedkoop zelfdodingsmiddel beschikbaar stellen. Sinds de bekendmaking van deze intentie is het ledental van de vereniging spectaculair gestegen …

Zowel in Nederland als in België is er al jaren een verregaande wetgeving, die euthanasie – een zelfgekozen ‘zachte dood’ – onder bepaalde voorwaarden mogelijk maakt. Vanuit kerkelijke kringen, maar ook door heel wat mensen uit de medische wereld, wordt deze regeling als te ver gaand beschouwd. Aan de andere kant gaat voor een aantal mensen de wet niet ver genoeg.

Syrische vluchtelingen

Vorige keer schreven we in InterCom over verschillende initiatieven om Syrische vluchtelingen te helpen. Omdat het niet eenvoudig is om door de bomen het bos te blijven zien, hierbij een woordje extra uitleg over de projecten die momenteel lopen (en die uiteraard uw ondersteuning hard nodig hebben).

Er zijn vier miljoen Syrische vluchtelingen in verschillende buurlanden van Syrië, met verschillende situaties. Ook v.w.b. de opvang in België zijn er verschillende regelingen, met eigen voor- en nadelen voor de vluchtelingen en voor de groepen mensen die de opvang verzorgen.

Buitenlandse giften strenger gecontroleerd?

InterCom180121 TurtelboomAnnemieOpen VLD-Kamerlid Annemie Turtelboom heeft een wetsvoorstel uitgewerkt om meer zicht te krijgen op de financiering van godsdiensten in België, in het bijzonder wanneer het gaat om giften vanuit het buitenland. Volgens haar plannen moet wie meer dan 5000 euro per jaar aan buitenlandse giften ontvangt, daarvan een register aanleggen. Aanleiding voor de voorstellen zijn de activiteiten van het salafisme, een strekking binnen de islam die in ons land door Saoedi Arabië wordt gesponsord en er voor zorgt dat de gematigde islam in België verdreven wordt. Naast het register van buitenlandse giften, voorziet de voorgestelde wet ook in een strafbaarstelling van bepaalde gebruiken van buitenlandse giften.

Gelovend vertrouwen op God

LogoGaveVesteNieuwDe uitdagingen voor Gave Veste in 2018

De nieuwjaarsreceptie van Gave Veste die op 12 januari in Haacht doorging, was een uitgelezen moment om vooruit te blikken naar wat er in de komende 12 maanden te gebeuren staat. Zo is er een nieuwe vrouwenwerking opgestart in het asielzoekerscentrum van Lint en zal de cursus Kerk en Vluchteling herschreven worden. Om die anderstalige vluchtelingen tegemoet te komen, wordt er in Antwerpen-Berchem een bijbelstudie aangeboden in het Farsi. Het bijzondere van deze groep is dat de bezoekers gewoon lid blijven van hun eigen kerk, maar gezamenlijk de Bijbel kunnen bestuderen in hun eigen taal. In Mechelen is er een nieuwe discipelschapsschool in het Arabisch, en in Kessel-Lo gaat een Koerdische gemeente van start. 

De VRT is God niet …

InterCom180121 GatzSvenIn de InterCom van vorige maand schreven we over de discussie rond het al dan niet verder uitzenden van erediensten op de VRT. Mediaminister Sven Gatz – enkele jaren geleden verantwoordelijk voor het afschaffen van de levensbeschouwelijke uitzendingen op de nationale zender, had laten verstaan dat hij zo snel mogelijk af wilde van de erediensten. De kwestie was blijkbaar dringend geworden op het moment dat de VRT besloot om ook een islamtische eredienst – zeg maar een ‘moskeedienst’ – uit te zenden. “Ik vraag me af wie voor God speelt”, had Gatz zich laten ontvallen. “Het is volstrekt onduidelijk wie bij de VRT beslist over de uitzending van de erediensten. Is het de voorzitter? Is het de gedelegeerd bestuurder? Is het de raad van bestuur? Is het het directiecomité? Ik weet het niet”.

Buitenlands nieuws over Belgische euthanasie-praktijk

Euthanasie neemt toe in België: katholieken waarschuwen dat patiënten worden gedood zonder controles
euthanasie

16-01-2018 door Hendriëlle de Groot

Rooms-katholieke kerkvertegenwoordigers waarschuwen dat de Belgische controversiële euthanasiewet wordt misbruikt. Patiënten worden gedood, zonder dat aan de wettelijke controles is voldaan, meldt Christian Post.

Uit cijfers van het ministerie van Gezondheid blijkt dat het sterfgevallen als gevolg van euthanasie, jaarlijks met 27 procent toeneemt in België, waar het in 2002 gelegaliseerd werd.

Nieuwsbrief