slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Revelation op Beachpraise

InterCom180815 Revelation01Een van de bands die op het komende ‘Beachpraise’ acte de présence geeft, is Revelation. Niet voor het eerst, al moeten we daar gelijk bij zeggen dat van de groep die in de beginjaren van het festival op het podium stond, alleen de naam is overgebleven. Tegenwoordig speelt de band in een nieuwe bezetting. Maar het enthousiasme en het doel is gebleven: aanbidding. Niet vreemd natuurlijk voor een praiseavond … InterCom sprak met twee leden van de band: Daniël van Dijk en Liesbeth Krijnen. Hij speelt elektrische gitaar, zij bas. En allebei hebben ze een groot hart voor aanbidding.

Vanaf het begin was Revelation een band met muzikanten en zangers uit de Christengemeente van Kuurne (Kortrijk). Daniël en Liesbeth kwamen er bij toen ze van Gent naar Heule verhuisden en zich graag wilden inzetten voor muziek en aanbidding. Zeker voor Daniël is dat een verhaal dat ver terug gaat: hij speelde al vanaf zijn middelbare schooltijd in een bandje, en hij maakte in de evangelische wereld deel uit van verschillende groepen. Zo speelde hij mee in ‘Best Before’, de band die door Peter Van Dingenen werd opgericht. Peter stond ook aan de wieg van Beachpraise, dus voor Daniël is het evenement niet nieuw. De muzikale weg van Liesbeth was heel anders: ooit speelde ze cornet en bariton in een brassband. Daar stopte ze mee in haar tienerjaren, maar later tokkelde ze wat op een gitaar. En nu heeft ze dus de basgitaar vast.

Het nieuwe strafwetboek: moderner maar niet altijd beter

InterCom180815 StrafwetboekEr wordt druk gewerkt aan de herziening van het Strafwetboek. Er was intussen al een uitgebreide media-aandacht voor het feit dat de vrijwillige zwangerschapsafbreking uit het strafwetboek zou verdwijnen, maar er wordt ook gewerkt aan een reeks andere wijzigingen. Sommige misdrijven verdwijnen, anderen komen erbij of worden verzwaard. Een in het oog springende aanpassing is het feit dat er wordt voorgesteld dat de leeftijd waarop een jongere kan toestemmen in een seksuele relatie verlaagd wordt van 16 naar 14 jaar. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden: de partner mag maximum 5 jaar ouder zijn en er mag geen machts- of vertrouwensrelatie zijn tussen de twee, zoals dat bijvoorbeeld het geval bij een trainer of een leerkracht (hoewel, een leerkracht van 19 jaar?).

Inclusie nog altijd hard nodig

InterCom180815Riga01EDN-conferentie in Riga

Het European Disability Network (EDN) is een verzameling van christelijke bedieningen in Europa die zich op een of andere manier met gehandicapten bezighouden. De deelnemers aan het netwerk komen regelmatig samen en dit voorjaar was dat het geval in Riga (Letland). Afgevaardigden uit 12 landen vierden er de tiende Europese bijeenkomst. Het belangrijkste doel van de bijeenkomst in Riga was om visies te versterken binnen een continent dat verschillende culturele en sociale aspecten heeft, rekening houdend met het feit dat deze bruggen mensen met en zonder beperkingen verbinden. Mensen classificeren nu eenmaal, terwijl het voor God geen verschil maakt hoe een mens is

Aandacht schenken aan de gehandicapte medemens zou een prioriteit moeten zijn, stelt Gemeenten en Gehandicapten: “We moeten er rekening mee houden dat in Europa bijna 100 miljoen mensen een soort handicap hebben (fysiek, sensorisch of verstandelijk), maar we zien nog steeds tekorten in onze kerken over hoe te integreren, aan te passen en, vooral, te includeren. Hoewel het ook een aanmoediging is om te zien hoe dit werk zich ontwikkelt door verschillende christelijke organisaties in elk van de betrokken landen.

Zonder armoede en onrecht

InterCom180815 TearfundJaarverslag2017 02Het hoge doel van Tearfund

Als er iets is wat niet-gouvermentele organisaties (ngo’s) gemeenschappelijk hebben, is het wel het verlangen naar een betere wereld. Daarvoor zetten heel wat verenigingen zich in met de inzet van professionele krachten en vrijwilligers. Hun doelpubliek van ver weg of dichtbij wonen, maar het doel – en vooral de lat – ligt altijd hoog. Tearfund heeft de visie verwoord in de slogan: ‘Een wereld waarin elk mens telt, zonder armoede en onrecht’. De benadering van de NGO uit Vilvoorde berust op de begrippen geloof, hoop en liefde – een bekend trio uit de Bijbel. Toch wil Tearfund uitdrukkelijk openstaan voor alle mensen, gelovig of niet, of zoals ze het zelf stellen: “Hoewel we gedreven zijn door ons christelijk geloof, willen wij iedereen in nood helpen, zonder onderscheid van godsdienst, ras, geslacht of politieke overtuiging”.

In het jaaroverzicht van 2017 dat Tearfund onlangs publiceerde, benadrukt algemeen directeur Cécil Van Maelsaeke het belang van het christelijk aspect van de organisatie. In zijn voorwoord schrijft hij:

De Erfenis

InterCom180815 ErfenisVanWijngaarden01Op zaterdag 8 september legt Wout Van Wijngaarden zijn taak als voorzitter van de Vrije Evangelische Gemeenten neer. Na 23 jaar vindt hij het hoog tijd dat de VEG gaat werken aan de verjonging van het bestuur. Net zoals Wout altijd het voorzitterschap op zijn eigen, persoonlijke wijze heeft ingevuld, neemt hij afscheid op een unieke wijze: met de publicatie van een boek. Het is een dagboek, dus de lezer krijgt een jaar om het door te nemen, net zo lang als Van Wijngaarden erover deed om het te schrijven …

“Vorig jaar heb ik er iedere dag aan gewerkt. Elke morgen van 8 tot 10 uur was ik aan het schrijven en daar heb ik enorm van genoten. Het is niet bedoeld als hoogstaand literair werk, ik besef dat het eenvoudig is, maar ik hoop dat de mensen er iedere dag iets uit lezen”.

Het boek heet ‘De Erfenis’. Heeft u uw testament opgemaakt?

Bijbel-expo Lummen

LogoBijbelexpoNieuwThe River Church organiseert van 24 september – 5 oktober de Bijbel-Expo in Lummen, een tentoonstelling over het ontstaan van het schrift aan de hand van de Schrift, de Bijbel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van infopanelen, archeologische objecten en audio- en visuele presentaties. Anita Lemmens van The River Church legt uit wat de kerk met dit evenement wil bereiken: “Wij hebben reeds de 10 scholen in Lummen en haar deelgemeentes uitgenodigd om naar deze expositie te komen. Zo’n bezoek kadert dan in de lessen geschiedenis, taal of godsdienst. Wij gaan ook nog promo maken in heel Lummen via flyers en op de lichtkrant van de stad, in een verzorgingshuis en in een jongensinternaat”.

Nieuwsbrief