slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Aangeslagen in Brussel

Brussel160323Beursplein23Brussel, 22 maart 2016. Iedereen wist dat het kon gebeuren en iedereen hoopte dat het nooit zou voorvallen. Amper vier dagen duurde de euforie na het oppakken van de ‘meest gezochte terrorist van Europa’. Toen sloegen drie vernietigende knallen de droom aan diggelen: ook de Europese hoofdstad was niet onkwetsbaar. Maandenlang gold in Brussel het op een na hoogste veiligheidsniveau . ‘Een aanslag is mogelijk en zelfs waarschijnlijk’ – een alarm dat niet ten onrechte had geklonken.
Bloedige zelfmoordaanslagen, uitgevoerd door twee broers, voorbereid door een groep IS-strijders. Meer dan 30 doden, ruim 200 gewonden.

Eerst is er de ontzetting, dan komt het medeleven en de solidariteit. Overal bieden mensen spontaan assistentie aan. Het is een lichtpuntje in de zwartste dag van de Brusselse geschiedenis. Warme gebaren tegenover kille cijfers; Tegen de avond komt er veel volk samen op het Beursplein. Bloemen, kaarsen en vooral veel krijt als een kreet van medeleven, onmacht en ongerustheid. In alle kleuren uiten voorbijgangers hun verontwaardiging en hun angst. De menigte wordt groter en voornamer. Premier Charles Michel, hoge Europese gezagsdragers,: een voor een passeren ze langs de beurs. Iedereen is aangeslagen door de aanslagen.

Bescherm godsdiensten … tegen zichzelf

InterCom150817 VerdedigGodsdienstenDemocracyLabDe grootste bedreiging voor de vrijheid van godsdienst komt van religieus extremisme. De wereld moet zich dat realiseren, en handelen. Deze stelling staat te lezen in Democray Lab, een uitgave van het Legatum Institute, een Engelse organisatie die zich inzet voor meer welvaart in de wereld. Democracy Lab is een journalistieke uitgave die de politieke ontwikkelingen in de wereld bestudeert. Hieronder een bewerking van een artikel dat onlangs gepubliceerd werd.

De bedreiging van de godsdienstvrijheid neemt globaal gezien toe. Vroeger kwamen vijandigheid ten opzichte van geloof voornamelijk van seculiere of totalitaire regimes.

Evangelisch - wat is dat eigenlijk?

Hans Keijzer

Elk begrip verwatert op den duur. Sommigen denken bij het woord 'evangelisch' aan praiseliederen, emotie en gevoel. Of nog erger: aan jongelui die zich laten (over)dopen. Van de weeromstuit noemen evangelische christenen zich liever Bijbelgetrouw of orthodox. Anderen drukken hen het label fundamentalistisch op, of charismatisch. Ook vervangen ze evangelisch soms met het germanisme 'evangelikal'. Zijn evangelische christenen niet van die

Armoede, kuisheid en gehoorzaamheid

Website Logo OpinieLessen van nonnen

Volgens de BBC gaven drie keer meer Britse vrouwen zich dit jaar op om non te worden in vergelijking met vijf jaar geleden. De werkelijke aantallen zijn klein, 45 vrouwen vergeleken met 15 vroeger. Maar het is waard deze geloofskeuze als levensstijl te vermelden. In tijden van massaconsumptie, losbandig gedrag en individualisme, is het feit dat 45 vrouwen ervoor hebben gekozen zich te verbinden aan de oude geloften van armoede, kuisheid en

25 jaar abortuswet

In de vorige editie van InterCom schreef Wim Moreels over de vraag naar uitbreiding van de mogelijkheid om een abortus te krijgen, en dat naar aanleiding van het 'jubileum' van 25 jaar abortuswet. Uit humanistische hoek klinkt de roep om een aanpassing van de huidige wet steeds sterker. De huidige discussie roept een aantal tegenstellingen en ethische paradoxen op. Voor Wim de aanleiding de oproep te lanceren om als evangelische christenen niet de ontwikkelingen lijdzaam af te wachten, maar om juist actie te ondernemen. Het vrijzinnig humanisme hoeft immers niet altijd het laatste woord te hebben …

 

 

Het failliet van het vrijzinnig humanisme?