slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Bang van de islam?

De term islamofobie wordt gebruikt om diverse vormen van spreken en handelen ten opzichte van de islam en moslims te beschrijven, waaronder discriminatie, weerzin ten opzichte van de islam en van moslims, een afwijzende houding jegens moslims, kritiek op de islam, sociaal-economische nadelen voor moslims, uitsluiting en racisme. Het kan ook gaan om verbale beledigingen, fysieke agressie ten opzichte van moslims en hun symbolen en moskeeën.

Ik maak me zorgen over de groeiende anti-moslim-houding die overal in Europa te zien is. De praktijken die we onder islamofobie rekenen aan ver terug inde geschiedenis van Europa, maar zijn vooral zichtbaar geworden inde jaren ’90. Er komen immers steeds meer moslims in Europa wonen, en er hebben zich hier verschillende terroristische incidenten voorgedaan. In de nasleep van de recente aanslagen in Parijs hebben moslims te maken gehad met meer verbaal en fysiek geweld, discriminatie en doodsbedreigingen.

Sommigen zullen niet goed begrijpen waarom ik mij als christen zorgen maak over hoe er in Europa over moslims gesproken wordt, en hoe ze behandeld worden.


Ik heb twee redenen voor mijn ongerustheid. In de eerste plaats geloof ik dat moslims mensen zijn die door mijn hemelse vader geschapen zijn, naar Zijn beeld, en dat het de bedoeling is dat ze een eeuwige relatie met Hem krijgen. Ik geloof dat Jezus gestorven is voor de verlossing van alle mensen, niet alleen voor christenen maar ook voor moslims. Ik geloof dat God net zoveel van moslim houdt als Hij van mij houdt. Ik wil leven in overeenstemming met Gods Woord, waarin duidelijk beschreven staat hoe we moeten omgaan met onze naaste. Dat betekent onder andere dat we ze moeten liefhebben, voor ze bidden, ze vergeven, ze dienen, in harmonie met hen leven, hun welzijn zoeken, hen gastvrij ontvangen, vriendelijk voer hen spreken, ze behandelen zoals ik zelf behandeld zou willen worden, enzovoorts.


Mijn tweede reden voor bezorgdheid is dat veel christenen in Europa meegaan in het anti-moslim denken. Natuurlijk zullen de meeste christenen geen beledigende teksten op de muren van de moskeeën schilderen, of vrouwen die een sluier dragen uitschelden, moslims aanvallen of hun huizen in brand steken. Toch kunnen ze in hun gedachten en wanneer ze onder elkaar over moslims spreken, dezelfde retoriek gebruiken die we in de kranten lezen of die we horen van extreemrechtse politieke partijen. Ik ben bezorgd over het aantal christenen die de negatieve perceptie ten opzichte van moslims kennen die zo prominent aanwezig is in Europa. Veel christenen beschouwen de islam als anti-democratisch en anti-westers en bekijken moslims met wantrouwen. Ze zijn er van overtuigd dat moslims gewelddadige personen zijn, die terrorisme goedkeuren – als het niet in woorden is, dan toch zeker in gedachten.

Ik ben bezorgd dat christenen, die God danken voor de veelzijdigheid die te zien is in de natuur, maar ook in de kerk, allerlei stereotypen over moslims gebruiken en niet beseffen hoe uniek iedere moslim is, en ook geen oog hebben voor de diversiteit in hun geloofsbeweging.

Ik ben bezorgd hoe christenen die Amazing Grace zingen, over hoe Gods genade mensen redt, het onmogelijk vinden om die genade ook op moslims van toepassing te laten zijn, alsof ze onze genade moeten verdienen door zich te gedragen zoals wij dat doen, met onze taal en onze culturele waarden. We moeten geen beperkingen opleggen als we de genade door willen geven – zelf hebben we de genade toch ook voor niets ontvangen …

Daarom begrijp ik islamofobie dus niet zeker niet van de volgelingen van Jezus die zeggen: Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden (Matth. 5:9).

Dit is wat de wereld nodig heeft, dit is wat Europa nodig heeft. Vrede stichten is hard werk. Misschien moeten we beginnen met het overwinnen van de islamofobie in ons eigen hart.