slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Wat ziet u … als u bidt?

sAmenX200405FotoHand 7:55 Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.

In deze coronatijd gebeurt het meer dan we zouden willen dat we - vooral oudere mensen - moeten opbellen. We kunnen hen niet live ontmoeten.
Maar ook de meeste jongere mensen kunnen we enkel op onze telefoon of onze computer zien.
We kunnen hen niet eens knuffelen of een schouderklopje geven.
Er mist iets in onze relaties.

Ik ben bang dat hetzelfde verschijnsel zich voordoet bij veel christenen in hun relatie tot God. Er mist iets.

Wie ziet u als u bidt?
Misschien vindt u dat nu een vreemde vraag. Maar ze heeft alles te maken met het diepste wezen van ons gebed. Ik stel u de vraag straks opnieuw. Maar ik wil u eerst zeggen wat gebed echt is. Gebed is meedoen in de geestelijke strijd en het einddoel van gebed is een ontmoeting met God.
Het einddoel van de tegenstander van God is juist die ontmoeting met God te verhinderen.

Veel mensen denken dat gebed een wapen is. Maar Paulus legt in de Efezebrief uit wat de wapenrusting van God is en dan noemt hij één wapen namelijk het woord van God. Dat is ons zwaard. Daarna zegt hij: “Bid en smeek zonder ophouden.”. Dat bidden is de geestelijke strijd, bidden is meedoen aan de geestelijke oorlog.

Oorlog voor iedereen
Die oorlog is er sowieso, of u nu meedoet of niet die oorlog is aan de gang. Die geestelijke strijd is er.
U heeft ongetwijfeld verhalen gehoord over de oorlog en dan weet u dat het in die omstandigheden niet gemakkelijk is voor de bevolking. Die bevolking doet niet mee aan de oorlog als soldaat, maar draagt er wel de gevolgen van: mannen doen vaak dwangarbeid, vrouwen en kinderen hebben gebrek aan van alles en nog wat. Vaak zijn zij de ergste slachtoffers (denk maar aan seksueel geweld). Dus of je nu mee vecht of niet je bent altijd betrokken in de oorlog. Zo is het ook met de geestelijke strijd. Als u niet bidt, dan draagt u toch de gevolgen van de geestelijke strijd, maar u doet er niet aan mee.

Of u nu voorbede doet of dankzegging: het is geestelijke oorlogsvoering. Of u nu lofprijst, proclameert of aanbidt, het is allemaal meedoen aan de geestelijke strijd.

En het einddoel van die strijd is ontmoeting met God.
Als u alles heeft gezegd wat te zeggen is, als u alles heeft gevraagd wat te vragen is, dan komt het moment dat u God ontmoet.
U kent dat wel. Het is feest bij de grootouders. Eerst de auto leegmaken, valiezen en cadeautjes naar binnen, een boodschapje hier en een klusje daar. Eten klaarmaken. En dan bij het feestmaal is er tijd voor ontmoeting.
De vergelijking is zwak, maar dat is nu eenmaal zo als je God moet uitleggen aan de hand van  wereldse beelden. Het blijft altijd een zwak afkooksel van de geestelijke werkelijkheid.

Wie ziet u als u bidt?
Ziet u enkel uw voorbedelijstjes? Of de mensen met wie u samen bidt? Of de omgeving?
Of kent u ook die ontmoeting?
Israël zag een rookkolom en een vuurkolom.
Jesaja en Ezechiël zagen Gods heerlijkheid met serafs en cherubs.
Mozes ontmoette God zoals een man met zijn vriend spreekt
Paulus spreekt over een ontoegankelijk licht.

Johannes ziet in Openbaring de troon van God en spreekt over diamant, sardis, smaragd prachtige edelstenen en hij ziet iets als een regenboog. Hij spreekt over een Leeuw en een Lam.
Stefanus zag de hemel geopend en de Heer Jezus staande naast God.

Lieve broer en zus ik ga u niet vertellen wat u zou moeten zien als u bidt. Maar ik wil u wel oproepen om door te gaan met uw gebed tot u een ontmoeting heeft met de levende God. De ontmoeting komt aan het einde. Denk maar aan wat Elia meemaakte: in de stilte was God.
De geestelijke strijd is aan de gang. Stap erin. Laat u de ontmoeting met God niet afnemen. Geestelijke strijd is iets onvergelijkbaars. Maar de ultieme bedoeling is ontmoeting met God.

Wie ziet u als u bidt?

Guy Cauwels
Gebedsplatform Vlaanderen