slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De brief van bisschop Bonny

Door Wout van Wijngaarden

 

 

De brief van bisschop Johan Bonny heeft veel mediabelangstelling gekregen. Het was heel divers wat we langs zagen komen, maar de grote teneur was positief en hoopvol. De Bisschop is een echte herder, zo hoorden we. Een herder staat tussen zijn schapen en dat is voelbaar. Dat maakt de brief toegankelijk maar ook kwetsbaar. We hebben immers te maken met de kerk die spreekt en dat betekent: “dat wat van de Here is”. Ik wil enkel opmerkingen maken:

 

 

 

1.  De bisschop laat diep in de interne keuken van de kerk kijken. Hij geeft ernstige kritiek. Daarbij schuwt hij de zware woorden niet. Hij spreekt over verdachtmakingen, uitsluitingen, vaandelvlucht en afvalligheid tegen over de paus of aanstootgevend taalgebruik van de kerk, die het gevolg zijn van meningsverschillen rondom dit onderwerp. Ook de paus krijgt, over de wijze waarop hij is omgegaan met deze materie, ernstige verwijten: Er is niet geluisterd naar de experts

 

 

 

2.  Bonny is als herder bezorgd over de éénheid in de kerk. Hij doet aan zelfkritiek als iemand die van de kerk houdt. Die openheid is lovenswaardig. Voor mij als christen die buiten de RKK staat, gaat het echter om veel diepere vragen. Immers de kern van deze brief gaat over wie ten diepste het gezag heeft. In de brief is geen dieper gezag te bespeuren dan dat van de kerk. Gezamenlijk buigen voor een gezag boven de kerk bestaat niet. Het is een discussie tussen Rome en de leiding in de continenten en als roepende in de woestijn, de leken. Ik besef dat elke leider individueel zeker ook kan luisterten naar de Bijbel. Toch is dat ondergeschikt en vinden we geen enkele oproep in de brief om de Bijbel dieper te bestuderen. Vooral het geweten wordt belangrijk gevonden. Niemand zal dat ontkennen maar het moet wel gevormd worden. Die vorming wordt gevoed zowel door de maatschappij met de agressieve media als door de kerkelijke traditie. Echter veel te weinig door Gods woord.

 

 

 

3.  Het is hartverwarmend als Bonny voorbeelden aanhaalt van mensen die in deze maatschappij en het volhouden om hun gezin te dienen. Wanneer hij dan de mensen die zich rondom Jezus scharen beschrijft, vergeet hij dat Jezus de wedergeboorte predikte. Inderdaad kreeg iedereen de liefde van Jezus maar tegen Nicodemus zei Hij; “Tenzij iemand wedergeboren wordt kan hij het Koninkrijk niet zien” (Joh.3:3). Wanneer een kerk gezag wil oefenen over “ongelovigen” die weliswaar trouw in de gemeenschap komen om welke rede dan ook, komt men in conflict. De “ongelovige” wil graag zijn eigen wil doen. De ware kerk, die door alles denominaties gevormd wordt, zoekt Gods wil (Ps.27:8). Te veel meent de RKK gezag te hebben over de “ongelovigen”. Geen enkele kerk echter kan een “ongelovige” wetten voorschrijven. Alleen Gods Geest leidt ons in de waarheid. Gods Koninkrijk heeft geen gemeenschap met het wereldse koninkrijk. Wanneer de theologen zeer bekwaam zijn, zegt dit nog niets over hun innerlijk wandel met God.

 

 

 

4.  Wanneer Bonny schrijft over de zeven sacramenten van de kerk staat dit ver buiten mijn inzichten vanuit Gods Woord. Als hij pleit om gescheiden ouders anders te behandelen, zegt hij wel prachtige zaken: “Nooit kan onze zwakheid de trouw van Jezus aan de kerk ongedaan maken”. Daarom mag iemand die een tweede huwelijk is aangegaan niet geweigerd worden van de eucharistie. Dat lijkt me heel juist omdat scheiden enerzijds niet altijd gewild is en anderzijds heel pijnlijk is en men juist troost nodig heeft. Dit pleidooi is dan ook een goede zaak. Dit speelt echter niet in onze kringen daar we geen sacramenten erkennen zoals in de RKK. Er zijn geen leken die van een dienaar iets moet ontvangen. Christus is de enige Gastheer en iedere deelnemer is even waardig. Ook leert Paulus dat iedereen zichzelf moet onderzoeken (1Cor.11:28). Dat onderzoek vindt plaats in de gemeenschap van Gods Woord en Zijn Geest.

 

 

 

5.  In zijn slotpleidooi schrijft Bonny wat er moet gebeuren met de kerk. Hij erkent ten volle dat Gods rijk geen gemeenschap heeft met het rijk der duisternis. Hij weet dat Jezus uiteindelijk werd gekruisigd door die confrontatie. Hij zegt het zo mooi: “Jezus is wel als “één tegen allen” gekruisigd maar heeft nooit als “één tegen allen” geleefd. Hij stond open, zo zegt hij, voor mensen wie ze ook waren. Zo moet de kerk in dialoog gaan met de mensen. Opvallend is hier weer dat de kerk tussen God en de mensen wordt geplaatst. De kerk staat zelfs in hun denken boven de mensen als een soort middelaar. De kerk bestaat echter uit mensen die door Jezus zijn veranderd en Hem van harte willen volgen. De kerk bestaat uit gelovigen die berouw hebben over de zonden en blijdschap uitstralen over de verzoening. De kerk moet zelf dus buigen voor Jezus. Het concept van volkskerk staat veraf van de Schriften. Veel van de problemen hebben daar mee te maken. Als Bonny tenslotte spreekt over onze westerse maatschappij, toont hij dat hij op de hoogte is. Hij blijft een bijzondere warme man die respect afdwingt. Hij erkent ook dat het misloopt in de parochies. Maar de oorzaken legt hij niet bloot. Hoeveel priesters zijn er die nog van harte geloven? Hoevelen van hen hebben gemeenschap met God? Heeft Jezus niet gesproken over: “blinde leidslieden”. Zou daar ook geen diepe oorzaak liggen van alle noden?

 

 

 

6.  Aan het slot van mijn bijdrage moet er nog iets van mijn hart. Mijn eerste kennismaking met deze brief kwam via de media. In een reportage sprak een lesbische vrouw, die moeder is, de hoop uit dat het in de kerk zou veranderen. Het homo-huwelijk werd ter sprake gebracht en voorgesteld alsof dit reeds eeuwen bestaat. Ik ben dan ook hoogst verbaasd dat er in deze brief geen woord wordt gezegd over deze problematiek. In slechts één illustratie komt een homo voorbij. De media hebben hun eigen verborgen agenda. De kerk heeft te weinig door dat de media een agressieve “evangelisatie” uitwerken en een maatschappij voor ogen hebben waarin God het zwijgen is opgelegd. Met bezorgdheid kijk ik naar deze brief omdat ik niet aan de indruk kan ontkomen dat de snijdende kritiek een grote drijfsfeer is. De kerk van Christus moet echter vooral naar Hem luisteren. Ik wens Bonny veel genade toe en een diepe relatie met onze Heiland Jezus, Christus.

 

 

 

Voortkapel 10 september 2014

 

Wout van Wijngaarden