slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Europarlementsleden vragen nieuwe FoRB-afgezant

EuropeesParlement07LQ48 Europarlementsleden hebben een brief opgesteld waarin ze vragen dat er opnieuw een speciale gezant voor de vrijheid van godsdienst en overtuiging (FoRB – Freedom of Religion and Belief) wordt aangesteld. Tot voor enkele jaren was er zo’n afgezant, de Slovaak Jan Figel. “De aanstelling van Speciale Afgezant met een permanent mandaat dat gericht is op de vrijheid van godsdienst en overtuiging, voor een meerjarige termijn, een voltijdse staf en met verhoogde financiële middelen zou een signaal geven dat de EU zich inzet voor de bescherming, overal, van de slachtoffers van geweld en vervolging vanwege hun godsdienst of overtuiging”, staat er in de brief te lezen.

De positie van Speciale Afgezant is al meer dan een jaar vacant nadat de termijn van Figel verstreken was en er geen actie werd ondernomen door de Europese Commissie. Nochtans was er, als gevolg van eerder aandringen, een aankondiging van de Commissie geweest dat het mandaat hernieuwd zou worden, zij het zonder verdere details. 

Duitsland laat de kerken open …

InterCom201125 CoronaDuitslandDe Coronacrisis heeft ons niet alleen te pakken op het vlak van de gezondheid, ook veel van onze vrijheden werden getroffen. Een jaar geleden hadden we ons op geen enkele manier kunnen indenken, dat we ons zo massaal zouden laten ‘opsluiten’. Natuurlijk, er waren landen waar de individuele vrijheid van de burgers nog sterker werden beperkt, maar een lockdown zoals we die nu ervaren, hadden we nooit voor mogelijk gehouden. Daarmee laaide ook de discussie op of onze grondwettelijke rechten zomaar mochten sneuvelen. Daarrond werden ook verschillende rechtzaken aangespannen. Een speciaal geval is de godsdienstvrijheid. Waar het ene land zo snel mogelijk de gebedshuizen sloot, lieten andere de kerkdeuren open. De balans tussen geloof en gezondheid is niet gemakkelijk te vinden.

Veilige kerk

InterCom201125 VeiligeKerkMeldpunten in Nederland bundelen hun krachten

Niet alleen ons land werd in de afgelopen jaren opgeschrikt door klachten over misbruik in de kerk, ook in andere landen kwamen verborgen verhalen naar boven. Vaak ging het over seksuele kwesties van enkele decennia geleden. De indruk kon daarmee gewekt worden dat het vooral ging over wantoestanden uit het verleden. In de praktijk blijkt echter dat er zich ook binnen kerken nog altijd dergelijke gevallen voordoen. Ze gebeuren niet massaal, maar elk incident is er een te veel. In Nederland zijn de meeste kerken aangesloten bij een van de nationale meldpunten. Drie van hen hebben onlangs besloten om de krachten te bundelen in een nieuw project: Veilige Kerk.

WEA benoemt Thomas Schirrmacher tot Algemeen Secretaris


EEABrusselsOffice25 07aSchirmacherDe Wereld Evangelische Alliantie (WEA) heeft Dr. Thomas Schirrmacher aangeduid als nieuwe Algemeen Secretaris. Hij zal in maart 2021 Efraim Tendero opvolgen die aan het einde van zijn termijn gekomen is. Ver heeft de Internationale Raad van de Wereldalliantie niet moeten zoeken, want Schirrmacher bekleedt al meer dan 20 jaar verschillende functies binnen de organisatie. Hij was lid van de Commissie Godsdienstvrijheid, zette het Instituut voor Godsdienstvrijheid op en verzette veel werk op het vlak van de relaties met andere religies. Momenteel is hij secretaris van de theologische commissie.

27 gevangen christenen vrijgelaten in Eritrea

InterCom201021 HRWF EritreaBegin september werden in totaal 27 gevangen christenen (19 mannen en 8 vrouwen) vrijgelaten uit de Mai Serwa gevangenis in de buurt van de Eritrese hoofdstad Asmara. Enkele maanden eerder waren ook al 22 gevangen Methodisten in vrijheid gesteld. Volgens schattingen verblijven momenteel zo’n 500 christenen in gevangenschap, de meeste van hen in erbarmelijke omstandigheden.

In augustus kondigde Ertirea aan dat ze enkele Pinksterchristenen zou vrijlaten om een verdere verspreiding van het Cornavirus in de overbevolkte gevangenis tegen te haan. Volgens de Eritrese media moeten de 500 gevangenen in Mai Serwa het stellen met slechts 20 toiletten.

Onverwacht veel geassisteerde zelfdodingen in Australië

InterCom201021 HulpBijZelfmoordAustralieIn een aantal landen waar euthanasie wettelijk niet is toegelaten, bestaat wel het systeem van ‘geassisteerde zelfdoding’. Daarbij dient een arts geen dodelijke middelen toe aan een patiënt die zijn of haar leven vroegtijdig wil beëindigen, maar is er wel een zekere medische begeleiding bij het sterven– men zou dit een ‘propere zelfdoding’ kunnen noemen. Toen de regering van de Australische staat Victoria vorig een regeling doorvoerde die dit mogelijk maakte, werd voorop gesteld dat slechts enkele tientallen mensen hiervan gebruik zouden maken. Echter, in het eerste jaar dat de wet van kracht is, maakten al 124 mensen daarvan gebruik – beduidend meer dan verwacht.

Volgens een rapport van het Ministerie van Volksgezondheid is het aantal ‘in aanmerking komende gevallen’ voor geassisteerde zelfdoding in de eerste zes maanden met 50 procent gestegen.