slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Van megakerk naar microkerk:

InterCom210104 MegakerkMicrokerkCoronacrisis bevordert nieuwe modellen

Wat is de toekomst van de post-COVID christelijke kerk in de komende jaren? The Christian Post legde de vraag voor aan enkele Amerikaanse ‘millennial-voorgangers’, kerkleiders geboren in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw. Voor hen betekent de Coronacrisis stoppen met waar ze graag mee bezig waren, op zoek gaan naar discipelschap vanuit de vaststelling dat de bestaande kerkstructuren, ook die van gemeentes waar het evangelie trouw verkondigd wordt, ernstig te kort schieten en de voortgang van het Koninkrijk van God verhinderen.

Parker en Jessi Green voelden, zoals ze het zelf omschrijven, dat de Heilige Geest hen rusteloos maakte in hun voltijdse bediening in New York. De afgelopen 4 jaar is het echtpaar Green actief in de SALT-kerken, een netwerk van microkerken die ze opgestart hebben in Zuid-Californië.

Europa bevordert LHTB-rechten

InterCom210104 EuropaLGTBLanden die niet meewerken kunnen fondsen verliezen

De Europese Unie heeft een ambitieus plan gelanceerd om de LHTB-gemeenschap te beschermen. In haar ‘State of the Union’ heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen laten doorschemeren dat dit een van haare prioriteiten zal zijn. De nieuwe strategie werd in november gepresenteerd.

Het besluit komt midden in het maatschappelijk debat in landen zoals Polen waar meer dan honderd steden en gemeenten zich LHTB-vrij hebben verklaard. EU-vertegenwoordigers hebben sterk gereageerd tegen die maatregelen en Von der Leyen omschrijft die gebieden als ‘zones zonder menselijkheid’. De Commissie heeft al laten weten dat landen of regio’s die de richtlijnen van de EU niet volgen, fondsen zullen verliezen.

Plaatselijke leiders in een wereldwijde kerk

InterCom210104 LausannePlaatselijkeLeidersWereldwijdeKerkHet belang van leiders en voortdurende leiderschapsontwikkeling voor de kerk wordt al vanaf het prille begin erkend. Jezus koos zijn twaalf discipelen, trainde hen en stuurde hen op een missie. Paulus was een mentor voor heel wat leiders, waaronder Timotheüs, en die trainde op zijn beurt weer anderen. Die werkwijze, die op verschillende manieren werd toegepast, heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de groei van de kerk gedurende de eeuwen. Ook in de moderne tijd wordt het belang van leiders en leiderschapsontwikkeling erkend. Tijdens het Lausanne Congres van 1974 werd een belangrijk document opgesteld, de Lausanne Verklaring. Daarin wordt het belang benadrukt van plaatselijke leiders die willen dienen en niet heersen. In een voorbereidend document voor de Lausanneconferentie in Kaapstad schreef Paul Joshua Bhakiaraj een discussiedocument over de plaatselijke leiders in de wereldwijde kerk. Hieronder een samenvatting van de tekst die niets aan actualiteit verloren heeft.

200.000 Verhalen van hoop

InterCom210104 VerhalenVanHoopSchotlandKerken dienstbaar  tijdens lockdown in Schotland

Tijdens de lockdown hebben de kerken in Schotland gezorgd voor 212.214 afzonderlijke ondersteunende activiteiten dankzij de hulp van duizenden vrijwilligers. Een reeks projecten in meer dan 180 locaties, in alle hoeken van het land, bereikte de meest de meest kwetsbaren onder de bevolking. De cijfers staan te lezen in een rapport dat de Evangelische Alliantie in het Verenigd Koninkrijk samen met ‘Serve Scotland’ opstelde voor de Schotse overheid. Het was daarbij de bedoeling om een beeld te krijgen van de inspanningen van de kerken in de periode mei tot en met juli 2020.

Kieran Turner van de Evangelische Alliantie in Schotland liet weten: “In 2020 moesten veel activiteiten onderbroken worden en de kerken hebben zich – zoals zoveel instanties - moeten aanpassen. Dit rapport laat de significante impact van de kerken zien bij de ondersteuning van kwetsbare mensen in onze maatschappij.” Ze vervolgt: “Veel kerken hebben hun werking veranderd en zowel medewerkers als vrijwilligers werden op andere manieren ingezet.

Brazilië verscherpt abortuswetgeving

InterCom201125 AbortusBrazilieEen felle discussie in de media over een tienjarig meisje dat een abortus kreeg na verkrachting heeft uiteindelijk geresulteerd in de verstrenging van de Braziliaanse wetgeving. De zaak kreeg afgelopen zomer veel aandacht en leidde tot verhitte debatten tussen voor- en tegenstanders. Een overgrote meerderheid van de Braziliaanse bevolking is voorstander van een verbod op zwangerschapsafbreking, velen van hen vragen op een totaalverbod. De huidige wetgeving voorziet uitzonderingen in geval van verkrachting of bij gevaar voor het leven van de moeder.

Een Braziliaans meisje werd 4 jaar lang seksueel misbruikt door een oom. Uiteindelijk werd ze zwanger toen ze 10 jaar was. In een dergelijk geval laat de Braziliaanse wet een abortus toe, maar lokale autoriteiten verboden de ingreep.

Geef op tijd de fakkel door

FotBirchRichGemeentegroeiexpert pleit voor de nieuwe generatie

“Er wacht de kerken een behoorlijke leiderschapscrisis” stelde Rich Birch onlangs op de Future Forward 2020 conferentie. De expert op het vlak van gemeentegroei stelde in zijn toespraak de vraag: hoe overhandigen we onze bediening aan de volgende generatie? Hij stelt vast dat veel leiders naar hun pensioen toegaan, terwijl er maar een beperkte toestroom is van jonge leiders.

Een Amerikaanse denominatie becijferde onlangs dat er in de komende 10 jaar bij hen 1500 voorgangers op pensioen zullen gaan, terwijl hun opleidingsinstituut maar 10 afgestudeerden per jaar aflevert. “Zoiets heeft gevolgen voor uw en mijn bediening”, benadrukte Birch. “We zullen ons serieus bezig moeten houden met de vraag: wat doen we om onze bediening te overhandigen aan de volgende generatie?