slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

32 miljoen Bijbels in 2021

InterCom220816 32miljoenBijbelsDe overkoepelende organisatie van de nationale Bijbelgenootschappen, de United Bible Societies, meldt dat er vorig jaar wereldwijd zo’n 32,6 miljoen Bijbels verdeeld zijn. Dat cijfer betreft alleen de volledige Bijbels, het aantal van Bijbelgedeelten (zoals een Nieuw Testament) ligt een stuk hoger, al lijkt er een tendens te zijn om eerder een complete Bijbel aan te schaffen. Er worden ook Bijbels gedistribueerd via andere uitgevers, maar de miljoenen Bijbels die via Bijbelgenootschappen verspreid worden, vormen hoe dan ook een niet te onderschatten onderdeel.

Zoals op veel andere terreinen is de coronacrisis ook bij de Bijbelverspreiding een spelbreker geweest. Desondanks kon er in 2021 een groei van 5,5 procent worden opgetekend in vergelijking met het jaar ervoor.

Wat Afrikaanse missionarissen ons te zeggen hebben

InterCom220617 AfrikaanseZendelingenEuropa steeds meer een zendingsveld

Eeuwenlang vertrokken talloze missionarissen vanuit Europa naar Afrika. Het belangrijkste doel was dat zoveel mogelijk bewoners van het continent Christus zouden leren kennen. Op zich kunnen we zeggen dat die opdracht voor een deel vervuld werd: meer dan de helft van de Afrikanen (zo’n 700 miljoen) hangen vandaag de dag het christendom aan. Intussen is er een omgekeerde beweging: het aantal christenen in Afrika groeit terwijl het in Europa lijkt af te nemen. Het is dus niet onlogisch dat er nu zendelingen vanuit het Zuiden naar het Noorden trekken. Een idee om aan te wennen. Evangelical Focus onderzocht het verschijnsel in het Verenigd Koninkrijk en concludeert dat de aanwezigheid van Afrikaanse zendelingen in Europa veelzeggend is.

Finse politica Päivi Räsänen vrijgesproken

FotRasanenPaivi01aVerdict belangrijk met oog op vrijheid van meningsuiting

Het Finse gerecht heeft onlangs voormalig Minister van Binnenlandse Zaken Päivi Räsänen en de Lutherse bisschop Juhana Pohjala vrijgesproken van de beschuldigingen van haatspraak en etnische agitatie in een brochure van de kerk over het huwelijk. Räsänen stond daarnaast ook terecht voor het tweeten van een Bijbelvers en voor het bekendmaken van haar ideeën over gender en seksualiteit tijdens een radio-interview. De rechtbank erkende weliswaar dat haar ideeën op dit gebied door sommigen als beledigend ervaren konden worden, maar ze konden desondanks niet als haatspraak gekwalificeerd worden.

Evangelisatie op de begraafplaats van de zending

InterCom220617 LausanneBegraafplaatsMissieEen voorbeeld voor gemeentestichting uit India

Effectief werken aan het stichten van nieuwe kerken is steeds een enorme uitdaging. Christenen nemen de taak om het evangelie te verkondigen tot aan het einde van de aarde serieus, maar stellen ook dikwijls vast dat pogingen daartoe niet altijd even succesvol zijn. In een publicatie van ‘Lausanne’ delen Victor John en Dave Coles hun ideeën en ervaringen. Victor John kreeg zo’n 30 jaar geleden het verlangen om een aanpak te vinden die het goede nieuws meer effectief zou kunnen brengen aan de Bhojpuri-bevolking in de regio waar hij zendeling was. Een gebied dat bekend stond als de ‘begraafplaats van de zending’, omdat veel missionarissen hun inspanningen dood zagen lopen. Zijn zoektocht leverde veel bruikbare ideeën op voor India, maar net zo goed voor andere delen van de wereld.

Aanbiddingsleiders moeten Bijbelgetrouw blijven

InterCom220617 ChrisTomlinChris Tomlin doet oproep

In de aanloop naar de K-LOVE Fan Awards in Nashville (Tennessee, VS) deed Chris Tomlin een opmerkelijke oproep. De aanbiddingsleider, die bij ons vooral bekendheid verwierf als schrijver van ‘How Great Is Our God’, moedigt zijn ‘collega’s’ aan om gefocust te blijven op het ‘hart van aanbidding’ en niet op ‘werelds succes’.

Aanbiddingsliederen krijgen de laatste decennia steeds meer succes binnen het genre van de hedendaagse christelijke muziek. In de Amerikaanse ‘award shows’, maar ook in de hitlijsten zien we een toenemende populariteit. Songs als ‘How Great Is Our God’ zijn intussen minstens even bekend als de traditionele hymns die eeuwenlang in kerken gezongen werden.

De prijs van pacifisme

InterCom220617 RussichOrthodoxePriesterOrthodoxe priester riskeert zware straffen wegens kritiek

In het nieuws over de inval van Rusland in Oekraïne wordt geregeld gewezen op de nauwe band tussen de Russische president Poetin en de Patriarch van Moskou Kirill. Daarmee wordt de indruk gewekt dat de Russisch-Orthodoxe kerk de invasie volledig steunt. Dat zal zeker het geval zijn voor een groot deel van het patriarchaat, maar er zijn ook gelovigen die het conflict niet genegen zijn. Een van hen is priester Ioann Kurmoyarov, die zich een duidelijke tegenstander van de vijandelijkheden heeft getoond. De Brusselse mensenrechten Human Rights Without Frontiers maakte bekend welke sancties hij kreeg, en nog verder riskeert;