slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

In memoriam: Luis Palau

InterCom210407 InMemoriamLuisPalauBegin 2018 overleed de wereldberoemde evangelist Billy Graham. Tegelijkertijd werd er bij Luis Palau, de bekendste evangelist van de Spaanssprekende wereld een ernstige vorm van kanker vastgesteld. Op 11 maart 2021 overleed ook Palau, op de leeftijd van 86 jaar. Het verhaal van Graham was in de Westerse wereld algemeen bekend, dat van zijn Spaanstalige tegenhanger veel minder.

Luis Palau begon zijn ‘carrière’ als tienerpredikant in de straten van Buenos Aires, Argentinië. Uiteindelijk zou hij meer dan 65 jaar actief zijn. Al snel werd hij stagiair bij Graham en mocht hij de bekende prediker af en toe vertalen. Palau vergezelde Graham ook tijdens Eurofest, de grote campagne die in 1975 in Brussel doorging. Als dank voor zijn assistentie hielp de Billy Graham Evangelistic Organisation hem bij de oprichting van zijn eigen organisatie, Luis Palau Ministries.

Strengere straffen godslastering in Pakistan?

PakistanIn Pakistan bestaan uitgebreide ‘godslasteringswetten’ die de belediging van een godsdienst streng bestraffen. Hoewel deze wetten in principe op alle godsdiensten van toepassing zijn, wordt de wet doorgaans alleen toegepast in geval van belediging van de islam. De mogelijke straffen lopen uiteen van boetes tot de doodstraf. Bij het Hooggerechtshof van Peshawar werd onlangs een verzoekschrift ingediend om alleen de doodstraf te behouden en alle andere sancties af te schaffen. Op die manier zou de Pakistaanse wet beter afgestemd zijn op de sharia, de islamitische wetten. Als het verzoek wordt aanvaard, zou dat de situatie van de christenen in het land aanzienlijk verslechteren.

Argentijnse senaat verruimt mogelijkheid abortus

InterCom210223 AbortusArgentinieVrouwenbeweging spreekt van historische mijlpaal

Na een marathondebat van 12 uur heeft de Argentijnse Senaat een wet goedgekeurd die abortus legaliseert tot 14 weken in de zwangerschap. Voor- en tegenstanders volgden de besprekingen op grote schermen voor het Senaatsgebouw in Buenos Aires. Tot nu toe was zwangerschapsafbreking alleen toegelaten na een verkrachting of als de gezondheid van de moeder in gevaar was. Dat een land met een sterke invloed van de Rooms-Katholieke kerk een dergelijke wet goedkeurt is opvallend.

Twee jaar geleden stemde de senaat nog nipt tegen het wetsvoorstel, ditmaal stemde 38 senatoren voor en 28 tegen, terwijl een senator zich onthield. Enkele uren voor de stemming tweette Paus Fransiscus, zelf een Argentijn, nog dat ‘de Zoon  van God geboren werd als een verschoppeling om te tonen dat iedere verschoppeling een kind van God is. Hij kwam in de wereld zoals ieder kind in de wereld komt, zwak en kwetsbaar, zodat wij kunnen leren om onze zwakheden te accepteren met tedere liefde’.

Pinksterinvloeden in Afrikaans Christendom

InterCom210223 LausannePinksterinvloedenAfrikaanseKerkHet ontstaan van een bijzondere spiritualiteit

Hoewel de basis van het geloof van iedere christen hetzelfde is, verschilt de manier waarop dat geloof beleefd wordt van persoon tot persoon, maar in zekere zin ook van werelddeel tot werelddeel. In de ene regio wordt veel nadruk op het verstand gelegd, terwijl op andere plaatsen de beleving het grootste accent krijgt. De gemiddelde Europese kerk is nu eenmaal anders dan de doorsnee Afrikaanse. In de recentste editie van de ‘Lausanne Global Analysis’ staat Daewon Moon uitgebreid, een Zuid Koreaan die in Burundi actief is, stil bij de charismatische invloeden in de Afrikaanse kerken. Een samenvatting daarvan hieronder.

In vrijwel iedere denominatie in Afrika kan men de diepgaande invloed van de ‘Pinksterspiritualiteit’ herkennen. Het gaat daarbij zeker niet alleen om ‘Pinksterdenominaties’. Ook als ze samenkomen in Anglicaanse of Methodistische kerken, Afrikaanse christenen zingen uitbundige liederen en doen dat men overweldigende emoties. Geestelijke oorlogsvoering en duiveluitdrijving horen tot de alledaagse bediening van Afrikaanse voorgangers.

Hebben christenen het Capitool bestormd?

InterCom210223 BestormingCapitoolDe storm rond de overdracht van het presidentschap in Amerika is al weer grotendeels gaan liggen, maar de gevolgen van gebeurtenissen die er aan vooraf gingen, zijn nog altijd goed zichtbaar. In de aanloop naar de verkiezingen was het duidelijk dat een grote groep evangelische christenen de zittende president, Donald Trump, voluit steunden. Ook waren velen van hen overtuigd van het feit dat de verkiezingen ‘gestolen’ waren en Joe Biden niet echt gewonnen had. Toen begin januari het Amerikaanse Parlementsgebouw bestormd werd, leken daar ook veel conservatieve christenen bij betrokken. Zo werd het alleszins in de Verenigde Staten en daarbuiten grotendeels voorgesteld. Politiek commentator, en redacteur van The Dispatch, David French sloot zich bij die visie aan en spreekt van een christelijke opstand. Toch zijn er veel evangelische stemmen die de gebeurtenissen in Washington scherp veroordelen.

Denemarken vraagt vertaling van preken

InterCom210223 DenemarkenVertalingPrekenEen wetsontwerp dat voorgelegd wordt aan het Deense parlement vraagt van alle religieuze groeperingen dat ze over een versie in het Deens beschikken van alle preken en boodschappen die ze aan de gelovigen geven. De regering van Eerste Minister Mette Frederiksen had beloofd dat er een sterkere controle zou komen op islamitische groepen waarvan de leerstellingen botsen met de democratische waarden van het land. Er wonen meer dan 270.000 moslims in het land en de meeste toespraken in de moskeeën worden in het Arabisch gegeven. Dat maakt de controle moeilijk.

De regering liet weten dat het doel van de wet is de ‘transparantie van godsdienstige evenementen en preken in Denemarken te vergroten, wanneer daarbij een andere taal wordt gebruikt dan het Deens. Op die manier moet er een beter zicht komen op de ideeën en waarden die in het land worden verspreid.