slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Voorgangers komen om bij vliegtuigcrash

InterCom180622 VliegtuigcrashCubaOp 18 mei 2018 stortte op Cuba een Boeing passagiersvliegtuig neer, kort na het opstijgen in Havana. In de crash kwamen 110 mensen om het leven en daarmee is dit het zwaarste Cubaanse vliegtuigongeval in bijna 30 jaar. In totaal kwamen slechts drie passagiers uit het wrak. Onder de slachtoffers bevonden zich ook 10 voorgangers en hun vrouwen. Hun overlijden is bevestigd door hun kerkgenootschap, de Kerk van de Nazarener uit de regio Mesoamerica. 

De Raad van Kerken in Cuba, die de evangelische kerken in het land overkoepelt, liet weten dat de voorgangerskoppel op de terugweg waren van een bijeenkomst in het El Nazareno Evangelical Seminary. 

Hartslagwet

InterCom180622 AbortusAmerikaIn de Amerikaanse staat Iowa hebben de Republikeinen een wet goedgekeurd die de meeste abortussen na zes weken zwangerschap verbiedt. Daarmee is het de strengste abortuswet van het land. De nieuwe wet wordt ook wel de ‘hartslagwet’ genoemd. Elke vrouw die een abortus wil, moet eerst een echografie laten nemen om na te gaan of er bij de foetus al een hartslag waarneembaar is. Als dat effectief het geval is, mag er geen abortus uitgevoerd worden. “We leven als ons hart begint te kloppen, ons leven is voorbij als het stopt met kloppen”, zo verdedigt een Republikeins vertegenwoordiger uit Iowa de strenge wet. De enige uitzonderingen op de wet zijn wanner de zwangerschap het gevolg is van een verkrachting of incest, of wanneer het leven van de vrouw in gevaar is.

Ierland verandert van mening

InterCom180622 AbortusreferendumIerlandDe stille revolutie rond abortus

“Wat we vandaag zien is het hoogtepunt van een stille revolutie die de afgelopen 10 of 20 jaar heeft plaatsgevonden”. Dat was de reactie van Ierlands eerste minister Leo Varadkar na de voor velen verrassende uitslag van het ‘abortusreferendum’ in zijn land. Terwijl opiniepeilingen de indruk gaven dat er een nipte meerderheid zou zijn voor het behouden van de strenge abortuswet in Ierland, was de uitslag van de volksraadpleging duidelijk: tweederde van de inwoners is voor een aanpassing. 

Ierland is lang een bolwerk geweest van conservatieve standpunten. Op het vlak van abortus betekende dit dat zwangerschapsafbreking zo goed als onmogelijk was. Wie toch voor deze optie koos, moest daarvoor naar Engeland. De houding ten opzichte van abortus werd tot nu toe sterk bepaald door de invloed van de Rooms-Katholieke Kerk. Ierland is inmiddels ook meer geseculariseerd, en dat heeft gevolgen voor de ethische standpunten van de bevolking.

Iedere twee seconden …

InterCom180622 DagVanDeVluchtelingHoe zou het met de vluchtelingen zijn? Het is een wat cynische vraag wanneer je het dagelijkse nieuws goed in de gaten houdt. Aquarius zal voor sommige mensen alleen een sportdrank zijn, maar het is ook de naam van het schip dat zowel door Malta als door Italië geweigerd werd omdat men in die landen niet weer een lading vluchtelingen wilde opvangen. Omdat het terugsturen van deze mensen naar een gebied waar hun leven bedreigd wordt verboden is door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, moest er een andere oplossing gevonden worden – en uiteindelijk toonde Spanje zich bereid om een welkom te bieden. Intussen tonen de cijfers aan dat de vluchtelingenstroom naar Europa langzamerhand begint op te drogen. Dat zou een hoopvol teken kunnen zijn, wanneer het zou inhouden dat er minder vluchtelingen in de wereld zijn. Helaas, het tegenovergestelde is waar …

Toenemend antisemitisme in Europa

JoodseWijk 23aDe Duitse minister van Justitie Katarina Barley stelt vast dat antisemitisme in haar land langzamerhand weer sociaal aanvaardbaar wordt. Ze deed haar uitspraak naar aanleiding van een aanslag, vorige maand in Berlijn, waarbij een jongeman met een keppeltje geviseerd werd.  Barley benadrukt dat het de taak van de politiek is om die ontwikkeling tegen te gaan. Haar houding is duidelijk: “Het is belangrijk om nieuwkomers er op te wijzen dat religieuze discriminatie geen plaats heeft in Duitsland en dat iedereen die antisemitisme propageert zal rekening moeten houden met de sterke hand van de wet”.

Mogen atheïsten in christelijke organisaties werken?

InterCom180521 EuropeesArbeidsrechtKerken, zeker de Lutherse en de Rooms-Katholieke, behoren in Duitsland tot de grootste werkgevers van het land. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan typische jobs die aan de eredienst gerelateerd zijn. Er zijn immers veel kerkelijke instellingen die zich bezighouden met maatschappelijke hulpverlening of met medische en zorgtaken. Doorgaans vragen de kerken van hun medewerkers dat ze deel uitmaken van hun geloofsgemeenschap. Het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg besloot onlangs dat ze die verplichting niet automatisch mogen opleggen. 

De uitspraak van het Hof stelt dat de vereiste van kerklidmaatschap alleen mag worden ingeroepen als het voor de uitoefening van de taak ‘objectief noodzakelijk’ en ‘wezenlijk’ is. Er moet dus steeds een zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen de autonomie van de kerk (ook als het op personeelsbeleid aankomt) enerzijds en een mogelijke discriminatie van sollicitanten anderzijds. Als er een betwisting is, moet er een juridische procedure mogelijk zijn, aldus het vonnis. 

Nieuwsbrief