slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Nieuwe WEA-ambassadeur bij Orthodoxe Kerk

InterCom180404 WEAenOrthodoxenTer gelegenheid van een ontmoeting van de leiders van de belangrijkste kerken in Turkije heeft tweede Algemeen Secretaris van de World Evangelical Alliance Thomas Schirrmacher dr. Nik Nedelchev persoonlijk voorgesteld aan Bartolomeüs I, aartsbisschop van Constantinopel en als oecumenisch patriarch de geestelijke leider van 300 miljoen orthodoxe christenen wereldwijd. 

De patriarch heeft bisschop Nedelchev hartelijk verwelkomd als de ambassadeur van de WEA bij de orthodoxe kerk. WEA’s algemeen secretaris bisschop Efraïm Endero stelde: “Ik ben verheugd dat de WEA nu vertegenwoordigd is bij de Orthodoxe Kerken bij zulk een ervaren evangelische staatsman als Nik Nedelchev, die hooggewaardeerd wordt door veel orthodoxe leiders. We hebben belang bij goede en harmonieuze relaties met alle orthodoxe kerken en we zijn in het bijzonder solidair met de vele orthodoxe christenen die vervolgd en gediscrimineerd worden.

Benny Hinn: te ver met het welvaartsevangelie

InterCom180404 BennyHinnBenny Hinn heeft onlangs enkele opmerkelijke uitspraken gedaan. De gebedsgenezers en televisiepredikant die er volgens zijn tegenstanders er een nogal luxueuze levensstijl op na houdt, beleed dat hij in het verleden wellicht te ver gegaan was met zijn predikingen over voorspoed. Tegelijk probeerde hij zijn vroegere standpunten deels te verdedigen.

“We worden er van beschuldigd dat we welvaart prediken, maar dat is ook wat er in de Bijbel staat”, aldus Hinn. “Toch denk ik dat sommigen daar te ver in gegaan zijn, en ik zelf ben even schuldig als anderen. Soms ga je wat verder dan nodig en dan zorgt God er voor dat je terug normaal en realistisch wordt”.

Als de mensen er maar naar kijken …

InterCom180404 HomoAdvertentieReclame werkt alleen maar als ze goed bekeken wordt. Adverteerders grijpen graag naar beelden die choqueren om zo de aandacht te krijgen. Een beproefd recept was het gebruik van bloot, maar het publiek lijkt daar al iets te veel aan gewoon te zijn. Tijden veranderen … Tegenwoordig is het wel mogelijk om veel ophef te veroorzaken als men bijvoorbeeld kussende homo’s toont. Een Nederlands kledingmerk besloot onlangs een landelijke campagne op te bouwen rond een foto van twee zoenende mannen. Het was zeker niet de eerste keer dat de firma met uitdagende advertenties in het nieuws kwam – eerder kwam er al protest wegens seksistische beelden. De Rooms-katholieke organisatie ‘Gezin in gevaar’ besloot om via het Reformatorisch Dagblad een waarschuwende folder te verspreiden en meteen was het modemerk het voorwerp van een landelijke discussie …

Het pamflet noemt de reclamecampagne – die inmiddels al weer uit het straatbeeld verdwenen is – ‘onsmakelijke reclame’ met ‘zedeloze taferelen’ die overal op straat te zien zijn, ‘ook door kleine kinderen’. Hoewel de flyer een commerciële advertentiebijlage was, waarvoor de actiegroep ook betaald heeft, kon RD-hoofdredacteur Steef de Bruijn zich wel vinden in de waarden van ‘Gezin in gevaar’. Veel mensen lieten hun ongenoegen blijken over de beslissing van het dagblad en een tegenstander startte een crowfundingactie om advertentieruimte in het RD te kopen, met de bedoeling de ‘kusfoto’ ook daar te publiceren.

Hope for Europe – Tallinn2018

LogoHopeForEuropeTallinn2018Met nog iets meer dan een half jaar te gaan, beginnen de plannen voor ‘Tallinn 2018’ al aardig vorm te krijgen. In zekere zin staat ‘Kaapstad 2010’ – de wereldwijde conferentie die de Lausanne beweging in 2010 hield - model voor het evenement in de hoofdstad van Estland. Anderzijds bouwen de plannen voor een grote ontmoeting voort op eerder bijeenkomsten in het kader van het Hope for Europe-project – al waren die doorgaans kleinschaliger. Verschillende ‘tracks’ zijn al jaren actief en hebben een degelijke werking, andere staan nog in de kinderschoenen. In ieder geval heeft de Europese Evangelische Alliantie een aantal duidelijke doelstelling voor de bijeenkomst in oktober. In de eerste plaats hoopt de EEA dat er een sterkere passie en een grotere toewijding zal ontstaan als het gaat over samenwerking. Daartoe moeten we ook beter verstaan dat we elkaar nodig hebben en dat we elkaar kunnen helpen. De hoop is dat dit naar meer eenheid in de evangelische diversiteit zal leiden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Gods Koninkrijk zal groeien dankzij de samenwerking. 

Vluchtelingen hebben vrienden nodig

InterCom180404FinkMarcelVan alle Europese landen is Duitsland een van de populairste landen – na het Verenigd Koninkrijk wellicht – bij de vele vluchtelingen die een nieuwe leven in het Westen willen beginnen. Toen duidelijk werd dat heel wat asielzoekers onze oosterburen als eindbestemming hadden, zei bondskanselier Angela Merkel dat het land de uitdaging aan zou kunnen. Haar ‘wir schaffen das’ werd echter sceptisch onthaald, zowel door politieke tegenstanders als medestanders. Kan Duitsland deze uitdaging inderdaad aan, of belandt het land door de immigranten in een crisis?

Marcel Fink, een van de deelnemers aan de ‘ronde tafel’ van het Refugee Highway Partnership, begin februari, werkt al 13 jaar in een project voor immigranten in Zuidwest Duitsland en hij is er van overtuigd dat het probleem niet onoverkomelijk is. “We zijn als land welvarend genoeg om hier mee om te gaan. Het is duidelijk dat de economie er op vooruit gaat: de nieuwkomers moeten immers ook eten, dus kopen ze voedsel. Alle ondersteuning die je ze vanuit de overheid geeft, steken ze terug in de economie. Daardoor ontstaan er nieuwe arbeidsplaatsen. In zekere zin steekt de overheid dus geld in de markt. Ik beschouw de ontwikkelingen dus als positief, en eerlijk gezegd: we zijn rijk genoeg om dit aan te kunnen”.

Had Angela Merkel dan gelijk toen ze zei: ‘Wir schaffen das’?

Bijbel vertaald in 20 nieuwe talen

Zo’n 14 miljoen mensen kunnen sinds 2017 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 20 talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn jaarverslag over 2017.

In zeven van die 20 talen – gesproken in Mozambique, Birma, Turkmenistan, Zuid-Soedan, Taiwan en Vietnam - is nu de complete Bijbel beschikbaar. In vier talen kwam het Nieuwe Testament af en in negen talen gedeelten van de Bijbel. Wereldwijd werden vertaalprojecten afgerond in 49 talen, die gesproken worden door ruim 580 miljoen mensen. De complete Bijbel is nu beschikbaar in 674 talen die door 5,4 miljard mensen gesproken worden. In nog eens 1.515 talen is het Nieuwe Testament vertaald en voor 406 miljoen mensen zijn bijbelgedeelten beschikbaar. 209 miljoen mensen hebben echter nog geen Bijbel in hun eigen taal.

Nieuwsbrief