slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Richard Dawkins verliest onderscheiding

InterCom210622 RichardDawkinsUitspraken over transgenders als ongepast ervaren

Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk goed, maar aan wie een wat minder populaire mening uit, geeft men dat recht liever niet. Richard Dawkins mocht dat onlangs ervaren toen de de American Humanist Association een onderscheiding die in 1996 werd uitgereikt aan de bioloog vanwege zijn bijdrage aan het humanistisch gedachtegoed. Aanleiding was een bericht dat hij op twitter had gepost. Ook vroegere uitspraken in de media werden hem kwalijk genomen.

Dawkins is een wetenschapper die zich profileert als een uitgesproken atheïst en zijn opvattingen duidelijk uiteen heeft gezet in boeken als The Selfish Gene en The God Delusion. Als wetenschapper aarzelt hij niet om controversiële stellingen de wereld in te sturen, in de eerste plaats als aanleiding voor een discussie onder zijn medewetenschappers. De afgelopen jaren heeft hij vraagtekens geplaatst bij de gender-ideologie. In een recent bericht vond hij niet kunnen dat mensen verguisd werden wanneer ze niet mee wilden gaan in het transgenderverhaal, bijvoorbeeld door te ontkennen dat een transvrouw een echte vrouw is.

 

De dilemma’s van jonge christelijke professionals

InterCom210622 IFESYoungChristianProfessionalsIFES helpt kloof tussen werk en geloof te overbruggen

Jonge christelijke professionals hebben vaak een groot verlangen om Bijbelse waarden te integreren in hun job. Tegelijk ervaren ze de kloof tussen de cultuur en hun overtuiging en vrezen ze voor hun carrière. De uitdagingen waar de jongeren voor staan, worden vaak niet goed begrepen in christelijke kringen. Cross-Current, een trainingsprogramma van de internationale studentenvereniging IFES (bij ons vooral bekend als Ichtus), wil hulp aanbieden. Directeur Tim Vickers stelt vast: we hebben gezien dat veel van deze professionals ‘weekendchristenen’ zijn geworden: op hun werk zijn ze onherkenbaar en Jezus kan daar gemakkelijk uit hun leven geduwd worden.

Jonge christelijke professionals geven de voorkeur aan relaties met medewerkers en aan dienstbaarheid aan de gemeenschap, meer dan aan consumptie, eigen carrière en ontplooiing. Helaas heeft die houding, die vaak tegen de heersende cultuur ingaat, niet zelden marginalisering, pestgedrag en werkloosheid tot gevolg.

Zeven redenen waarom livestreams minder populair worden

InterCom210407 7RedenenTeruglopenLivestreamsToen bij het begin van de coronacrisis de mogelijkheden van kerken om samen te komen sterk beperkt werden, schakelden heel wat gemeenten over op een vorm van online-dienst. Wie over de mogelijkheden beschikte, zond de wekelijkse kerkdienst in de vorm van een livestream uit. Op die manier kon het kerkelijk leven enigszins voortgezet worden. Die manier van ‘samenkomen’ wordt nog altijd toegepast, maar op veel plaatsen lijkt er een tendens van lagere betrokkenheid te zijn. Thom Rainer, medewerker van The Christian Post zocht naar verklaringen. Zijn vaststellingen hebben betrekking op de Verenigde Staten, maar zijn wellicht ook hier herkenbaar.

Veel kerken hebben aan het begin van het COVID-tijdperk hun eerste stappen gezet in de digitale wereld en waren toen aangenaam verrast. Vaak waren er meer mensen aanwezig in de ‘dienst’ als die online was dan wanneer er een ‘fysieke ontmoeting’ plaatsvond. Sommigen vroegen zich af of het digitale samenkomen niet de toekomst van de kerk was. Dat enthousiasme is intussen weer bekoeld, vanaf het moment dat de ‘kijkcijfers’ drastisch daalden. Wat is er misgegaan?

Pro-life organisaties teleurgesteld in Biden

InterComArtikels210407 JoeBidenAbortusHet aantreden van een nieuwe president gaat altijd gepaard met de afkondiging van nieuwe regels. Na de recente machtsoverdracht in de Verenigde Staten was dat niet anders. Joe Biden verstrengde een aantal coronamaatregelen om mensenlevens te redden. Hij schafte ook een wet af die het aantal abortussen moest beperken. Zo schreef de nieuwe president een memorandum waardoor een aantal organisaties opnieuw subsidies zullen ontvangen om zwangerschappen vroegtijdig af te breken.

Tijdens het presidentschap van Donald Trump hadden de Verenigde Staten  de ‘Mexican City Policy’ onderschreven die voorkomt dat internationale organisaties die de mogelijkheid van abortus voorzien of promoten, fondsen ontvangen van de Amerikaanse overheid. Sinds Ronald Reagan het idee lanceerde in de jaren ‘80 van de vorige eeuw, hebben Republikeinse regeringen de regel toegepast en werd die onder Democratisch bewind terug afgeschaft. In die zin volgt

De grenzen van Europa (en het fatsoen)

InterCom210407 HongarijeEUMorele geschilpunten zorgen voor spanning in de Unie

Verschillende Oosteuropese landen – of toch op z’n minst een aantal politieke partijen – voelen zich steeds minder thuis in de Europese Unie. Het is geen geheim dat Polen grote vraagtekens zet bij de invloed van de EU, maar ook het Hongarije van Viktor Orban voelt zich er niet thuis. Het conflict draait rond de waarden die de EU nastreeft, en die voor een aantal landen veel te links of te liberaal zijn. Nochtans zijn er heel wat Europarlementsleden van rechtse en conservatieve origine. De Europese Volkspartij (EVP), met een sterk christendemocratische inslag, staat al een tijd op gespannen voet met een van haar leden, de Hongaarse partij Fidesz.  Vorige maand kwam het tot een breuk. Evangelical Focus sprak met de algemeen secretaris van de Hongaarse Evangelische Alliantie over de politieke situatie in zijn land, en over de houding van de evangelische christenen.

In de Europese Unie gaat veel geld om, en worden veel subsidies verdeeld. Sommige landen betalen meer aan de unie dan ze terugkrijgen, andere landen doen eerder hun voordeel met het Europese geld. Vorig jaar waren er heel wat discussies toen de EU besloot om toelagen te koppelen aan het respect voor mensenrechten en democratie in de lidstaten. Waar de verdeling van het beschikbare geld vroeger vooral een technische kwestie was, kwam de nadruk steeds meer te liggen op de houding van de lidstaten ten opzichte van ethische kwesties.

Hoe bereik je Generatie Z?

InterCom210407 LausanneGeneratieZDe generaties volgen zich steeds sneller op en elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Dat heeft ook zijn weerslag op de evangelisatiemethoden. Algemeen wordt aangenomen dat er voor verschillende generaties aparte benaderingswijzen nodig zijn. Steve Sang-Cheol Moon is een Koreaanse zendingsspecialist die oprichter en directeur is van het Instituut voor Interculturele Studies. Hij doceert ook aan verschillende universiteiten en opleidingsinstituten over de hele wereld. Voor ‘Lausanne’ schreef hij een artikel over het bereiken van de zogenaamde ‘Generatie Z’. Een uitgebreide samenvatting.

Je kunt de wereldbevolking op verschillende manieren indelen. Bijvoorbeeld op grond van geografische, etnische of socioculturele grenzen. De traditionele benadering van wereldzending baseert zich voornamelijk daar op. Je kunt ook uitgaan van de verschillende generaties, en dan heb je heel andere uitgangspunten. Het goed begrijpen van de verschillende generaties is essentieel in een snel veranderende wereld.