slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Methodisten VK keuren homohuwelijk goed

InterCom210831 MethodistenHomohuwelijkReacties op besluit sterk verdeeld

De Methodistenkerk in het Verenigd Koninkrijk – de vierde grootste denominatie – heeft tijdens een conferentie eind juni besloten dat haar bedienaars van de eredienst huwelijken mogen sluiten tussen mensen van hetzelfde geslacht. Een grote meerderheid (254 tegen 46) stemde in met het voorstel waarover al geruime  Voorstanders van het homohuwelijk noemen dit besluit een belangrijke stap in de goede richting; tegenstanders betreuren de beslissing en vrezen de consequenties voor de kerk.

De discussie rond het homohuwelijk is al een tijd aan de gang bij de Methodisten. Het voorstel tot aanvaarding werd in 2019 naar de lokale synoden gestuurd en zou in 2020 ter stemming worden voorgelegd. Vanwege Covid-19 werd de nationale conferentie een jaar uitgesteld. In 2021 werd dan de knoop na een emotionele discussie doorgehakt.

WEA lanceert nieuw evangelisatie-netwerk

InterCom210831 WEAnetwerkEvangelisatieDe Wereld Evangelische Alliantie (WEA) heeft een Globaal Evangelisatie Netwerk (GEN) in het leven geroepen om opnieuw haar taak om christenen te verenigen bij het verkondigen van het goede nieuws van Jezus Christus. Het netwerk maakt deel uit van het departement ‘Wereldwijd Getuigenis’, samen met de Zendingscommissie. Samuel Chiang werd aangeduid als algemeen directeur van het nieuwe netwerk.

“Evangelisatie is een van de belangrijkste doelstelling van de WEA sinds de organisatie werd opgericht,” verklaarde dr. Jay Matenga, directeur van ‘Wereldwijd Getuigenis’. “GEN wil er voor zorgen dat evangelisatiebewegingen en organisaties beter contact kunnen leggen met het wereldwijde netwerk van de WEA.” In die zin functioneert het GEN voor evangelische verenigingen, netwerken, ‘ronde tafels’, forums, conferenties en andere initiatieven als een brug met de WEA. Dat zou moeten leiden tot een kruisbestuiving van ideeën, initiatieven en samenwerkingsverbanden. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar de praktijk van evangelisatie om een authentieke theologie van evangelisatie te bevestigen en bij te dragen aan meer effectieve evangelisatie in de wereld.

Schotland vervangt blasfemiewet

InterCom210831 WetGodslasteringSchotlandEvangelische Alliantie UK en Mr. Bean protesteren samen

Afgelopen voorjaar was er in Schotland een vreemde combinatie. Niet zozeer vanwege het feit dat de evangelische en katholieke kerken samenwerkten, maar vooral dat ze daarbij in Sir Rowan Atkinson – bij ons beter gekend als Mr. Bean – een bondgenoot hadden. De gezamenlijke strijd had te maken met de nieuwe wet ‘Haatmisdrijven en openbare orde’, die in april werd gestemd. Met die wet verving het Schotse parlement de eeuwenoude blasfemie- of godslasteringswet. Daarbij was er een sterke bezorgdheid over het behoud van het recht op vrije meningsuiting. De regering was het in de eerste plaats te doen om de zogenaamde ‘hate speech’ te beteugelen.

Nog altijd kennen heel wat landen in de wereld een zogenaamde ‘blasfemiewet’ waarmee het beledigen van een bepaalde godsdienst verboden wordt. Heel bekend zijn de wetten die in Pakistan tegen de christenen worden gebruikt en waardoor mensen zoals Asia Bibi jarenlang in de gevangenis verbleven – en ook anderen ter dood werden veroordeeld. In Schotland was er een vergelijkbare wet, al is er de laatste 175 jaar niemand meer veroordeeld en de roep om de wet definitief af te schaffen al lang klonk.

Hoe veilig zijn ex-moslims?

InterCom210622 ECLJmuslimsInFranceEen aspect van godsdienstvrijheid dat nogal eens over het hoofd wordt gezien, is de vrijheid om van geloof te veranderen (of geen enkele godsdienst meer aan te hangen). In de Westerse wereld is het een vanzelfsprekendheid dat iedereen het recht heeft om te geloven wat hij of zij wil. In andere werelddelen lijkt dat minder evident. Dikwijls wordt in het bijzonder de vinger gewezen naar de moslimwereld, waar het veranderen van geloof dikwijls verboden is. Toch moeten we het niet te ver van huis zoeken. Het European Centre for Law and Justice (EVLJ) wilde weten hoe de stand van zaken in Europa is en deed een onderzoek naar de situatie in Frankrijk. Een duidelijke conclusie is dat niet iedereen in het land kan genieten van godsdienstvrijheid.

In Frankrijk laten jaarlijks ongeveer 300 mensen van moslim-origine zich dopen in de Rooms-Katholieke kerk. Aan Proetstants-evangelische zijde bestaan geen exacte statistieken, maar over het algemeen wordt aangenomen dat ieder jaar in totaal zo’n 1000 moslims tot het christendom overgaan.

Laten we wel zijn …

InterCom210622 IDEAZGeestelijkGezondDe rol van de kerk bij geestelijke gezondheid

De coronacrisis heeft niet alleen de fysieke kwetsbaarheid van mensen aangetoond, ook de mentale beperkingen van de mens duidelijk gemaakt. Psychiaters zien een grote toestroom van patiënten die kampen met de gevolgen van de pandemie. Dat zijn doorgaans niet de mensen die de ziekte gehad hebben, maar wel degenen die last hebben van de psychische aspecten van de crisis. Het gebrek aan contact heeft duidelijk sporen nagelaten. Maar kunnen ze alleen terecht bij de psychiatrische hulpverlening, of kunnen kerken ook een ondersteunende rol spelen. IDEAZ (het magazine van Missie Nederland)  besteedde een themanummer geestelijke gezondheid onder de titel ‘voorkom en herstel’.

“Ik zie de kerk als de ultieme plaats van hoop. En die hoop is niet alleen gericht op de ziel, maar op het hele (wel)zijn van de mens. In de kerk mogen we leren om verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven en om gezonde keuzes te maken.

Canada verruimt mogelijkheden euthanasie mindervaliden

InterCom210622 EuthanasieCanadaEuthanasie wordt in de Canadese wetgeving ‘medische hulp om te sterven’ genoemd. Tot vijf jaar geleden was vroegtijdige levensbeëindiging verboden, maar in 2016 werd euthanasie gelegaliseerd in heel het land. Twee jaar eerder had de provincie Quebec al de medische bijstand bij zelfmoord toegelaten. In maart van dit jaar werden de mogelijkheden tot levensbeëindiging uitgebreid. Zo komen gehandicapten die niet terminaal ziek zijn nu ook in aanmerking.

De wetswijziging voert drie belangrijke veranderingen door wat betreft de toegang tot euthanasie. In de eerste plaats is het criterium van ‘redelijkerwijs te verwachten dood’ niet langer vereist. De regel is nu dat er sprake moet zijn van een ernstige en ongeneeslijke ziekte en dat de patiënt een lijden ondergaat dat als ondraaglijk wordt ervaren. Dat heeft als consequentie dat in feite iedereen die lichamelijk gehandicapt is of een chronische ziekte heeft, in aanmerking komt voor euthanasie.