slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vrije vestiging binnen EU ook voor homokoppels

InterCom180720 FreedomOfMoveSameSexCouplesBinnen de Europese Unie geldt het vrij verkeer van personen en goederen en iedereen mag zich vrij binnen de EU vestigen. Dat is althans de wetgeving, maar bij de toepassing daarvan komen onverwachte problemen aan het licht. Over een van die gevallen heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich onlangs uitgesproken. De zaak was aangespannen door Adrian Coman, een Roemeens-Amerikaanse burger en zijn echtgenoot Clai Hamilton. Een kwestie van een homohuwelijk dus. Dat is in België toegestaan, maar niet in Roemenië. Het koppel woonde een tijd in het buitenland, maar wilde terugkeren naar Oost Europa. Uiteraard geen probleem voor Adrian, die de Roemeense nationaliteit heeft. Maar zijn ‘echtgenoot’ die meekwam op basis van ‘gezinshereniging’, kreeg geen verblijfsvergunning, aangezien hij door de Roemeense overheid niet als echtgenoot en ook niet als deel van het gezin wordt beschouwd.

Opnieuw Protestantse kerken gesloten in Algerije

InterCom180720 HRWFAlgerijeWorld Watch Monitor stelt vast dat de Algerijnse overheid steeds strikter wordt ten opzichte van religieuze minderheden. Regelmatig worden kerken gesloten: eind mei werden opnieuw de deuren van twee Protestantse gebouwen verzegeld. Een kerk staat in Ait-Mellikeche, zo’n 200 kilometer ten Oosten van de hoofdstad Algiers. De gemeente behoorde sinds 2007 tot de koepel van Protestantse kerken, de Eglises Protestantes d’Algerie (EPA). Volgens een van de kerkleiders – die anoniem wil blijven – kwam de aankondiging dat de kerk, die wekelijks 200 bezoekers heeft,  gesloten zou worden totaal onverwacht: “De politieagenten kwamen binnen op vrijdagmorgen en verzegelden simpelweg de hoofdingang zonder enige voorafgaande waarschuwing. Dat was eerder ook al het geval geweest bij andere EPA-kerken”. Er werd geen reden voor de sluiting opgegeven en pogingen om een verklaring te vinden liepen op niets uit. “We werden aangeraden om een verzoekschrift naar de prefect van Bejaia te sturen, de enige persoon die iets aan de situatie kon veranderen, aangezien hij de opdracht gegeven had”.

Hongarije verbiedt hulp aan vluchtelingen

InterCom180720 VluchtelingenHongarije02Voedsel geven aan een vluchteling. Informatie of rechtsbijstand bieden aan een asielzoeker. Het lijkt een vanzelfsprekendheid, maar in Hongarije is het nu wettelijk verboden. Met 159 tegen 5 stemmen keurde het parlement een wet goed die niet-gouvermentele organisaties (ngo’s) die vluchtelingen helpen, hard aanpakt. Werknemers en activisten van deze ngo’s riskeren tot één jaar cel wegens ‘medewerking aan illegale immigratie’.

Toen in 2015 de vluchtelingencrisis losbarstte, trokken meer dan een miljoen migranten via Hongarije van Griekenland naar het noorden en westen van Europa. Hun bestemming was zelden Hongarije zelf: ze hoopten in Duitsland of in het Verenigd Koninkrijk terecht te komen. Toch waren de transitlanden allerminst opgezet met deze stroom van mensen en al spoedig werden de grenzen afgesloten, zodat de vluchtelingen op zoek moesten naar andere wegen. Intussen zijn een aantal vooral Zuid Europese landen overspoeld door immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten en worden er door de EU allerlei pogingen gedaan om de lasten daarvan over hel de Unie te verdelen.

Het fundament bepaalt alles

InterCom180720 LausanneSierraLeoneLessen van de opgang, neergang en bekering van Sierra Leone

In de Bijbel zien we vaak een rechtstreeks verband tussen het dienen van God en het welvaren van een land. Hoe zit dat in de moderne wereld? Twee auteurs, Bowenson F. Philips van de Pentecostal Fellowship of Sierra Leone, en de Britse journaliste Jenny James-Taylor, willen in een document van 'Lausanne' aantonen dat de situatie vandaag de dag onveranderd is. Hun uitgangspunt is dat naties sprankelen of spartelen op basis van hun geestelijk fundament. Zij nemen daarbij de geschiedenis van Sierra Leone als voorbeeld. Dit West-Afrikaanse land werd aan het einde van de 18de eeuw gesticht door bevrijde slaven die vanuit Amerika terugkeerden.

De Creolen, zoals de voormalige slaven genoemd werden, vergeleken zichzelf met de Israëlieten die door God uit Egypte bevrijd werden. Sierra Leone speelde een bijzondere rol in het toen nog gekoloniseerde Afrika. Toen ze op 11 maart 1792 aan land gingen en daarna de latere hoofdstad Freetown stichtten, droegen ze hun grondgebied aan God op. De volgende 150 jaar bloeide het land op en kreeg het de titel van het ‘Athene van Afrika’: de eerste middelbare scholen – en de eerste universiteit van Afrika – werden hier gebouwd. Zendingsorganisaties hielpen bij de ontwikkeling van het onderwijssysteem, dat ook voorzag in opleidingen voor meisjes.

Islamitische gebedsoproep verdeelt Zweden

InterCom180622 ZwedenMoslimOproepGebedWie ooit een land in het Midden-Oosten bezocht heeft, herinnert zich wellicht de oproep tot gebed die vijfmaal per dag vanuit de minaret van de plaatselijke moskee weerklinkt. In Europa gebeurt dit zelden. Toen de politie van het Zweedse Växjö aan de plaatselijke moslimgemeenschap de toelating verleende om eenmaal per week de gebedsoproep over de stad te laten horen, leidde dat tot uitgebreide discussies. Enkele maanden voor de verkiezingen was het ook een veel besproken onderwerp in de politiek. Aangezien de rechtse partijen in Zweden aan een sterke opmars bezig zijn, zal ook het immigrantenvraagstuk hoogstwaarschijnlijk veel aandacht krijgen. 

Iedere vrijdag weerklinkt de ‘adhan’ (gebedsoproep) gedurende 3 minuten en 45 seconden. De vergunning die door de politie werd afgeleverd, beperkt wel het geluidsniveau om de rest van de bevolking niet al te zeer te storen.

Religieuze identiteit, nationalisme en geweld

InterCom180622 LausanneReligiousIdentityIn de recente editie van de Lausanne Global Analysis schrijft Tehmina Arora, jurist uit Delhi (India), gespecialiseerd in mensenrechten over de problematiek rond religieuze identiteit, nationalisme en geweld. Ze vraagt zich daarbij af wat er tegen het toenemende geweld gedaan kan worden. In veel delen van de wereld zijn de conflicten immers een groot probleem. Een samenvatting …

In het zuiden van Azië is godsdienst een belangrijk onderdeel van de identiteit van een persoon. Dat heeft te maken met de achtergrond van kolonialisme, maar ook met de grote verscheidenheid in taal en cultuur. Een aantal politieke en maatschappelijke groeperingen misbruiken die verschillen. In het recente verleden is er een toenemende overlapping tussen gewelddadig religieus fundamentalisme en nationalisme. Dat heeft geleid tot vijandigheid ten opzichte van religieuze minderheden, in het bijzonder de christenen. Enkele voorbeelden:

Nieuwsbrief