slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Terrorisme met wortel en tak uitroeien

De werkgroep Godsdienstvrijheid van de Wereld Evangelische Alliantie reageert – zoals veel anderen – geschokt op de moordaanslag op christelijke studenten in Kenia. ‘Wij veroordelen het laffe, zinloze, onmenselijke en doelbewuste vermoorden van onschuldige christelijke studenten aan de Garissa Universiteit in Kenia door gemaskerde schutters van de terroristische groep Al-Shabaab. Maar we willen deze gebeurtenis ook aangrijpen als een laatste strohalm en niet alleen de voorvallen veroordelen. Woorden schieten tekort om te beschrijven wat er door ons heen ging toen we hoorden dat studenten die wilden gaan bidden met explosieven aangevallen werden. Die diepe rouw moet ons aanzetten om terreur te bestrijden in Afrika, het Midden-Oosten en waar dan ook.

‘We kunnen terrorisme niet als geïsoleerde gevallen bekijken, of zich dat nu voordoet in Kenia, Somalië, Irak of Syrië’, zei Godfrey Yogarajah, directeur van de WEA-commissie Godsdienstvrijheid. ‘Al-Shabaab, die de verantwoordelijkheid opeiste voor de schaamteloze moorden, is evenals beweging als Al-Qaeda, IS en Boko Haram een vorm van internationaal terrorisme. Die groepen werken samen, of concurreren elkaar, bij hun slechte intenties’.

Aanslagen op kerken in PakistanAfgelopen zondag 15 maart, rond half elf in de ochtend zijn er zware bommen door terroristische militanten tot ontploffing gebracht in twee kerken in Lahore, Pakistan. Daarbij zijn er 20 kerkbezoekers omgekomen en ruim 100 mensen gewond geraakt. Dat meldt de organisatie Jubilee Campaign. Een van de gewonden is Joseph Francis van CLAAS (Centre For Legal Aid Assistance & Settlement) waar deorganisatie  in Pakistan nauw mee samenwerkt.
Tussen half elf en elf uur bliezen twee zelfmoordenaars zich op in de ‘Christ Church Youhanabad’ en ‘St. John Katholieke Kerk Youhanabad’. Op dat moment waren er in beide kerken in totaal meer dan 800 mensen aanwezig om deel te nemen aan de ochtendsamenkomst.

Volgens de informatie die Jubilee Campaign heeft mogen ontvangen, werden de zelfmoordenaars door beveiligingsmedewerkers bij de ingang van beide kerken gestopt maar ze konden niet voorkomen dat de terroristen zich bij de ingang opbliezen. Als het de zelfmoordenaars echter was gelukt zich toegang te verschaffen tot kerkzaal zelf, zou het drama niet te overzien geweest zijn.
De gevolgen waren hoe dan ook al verschrikkelijk. Maryam Bibi, lid van de Christ Church, getuigde: ‘Net toen de dienst gedaan was, hoorde ik geweervuur en ik vroeg mijn moeder om vooraan in de kerk te blijven zitten. Kort daarna was er een enorme explosie aan de ingang en vlogen vlees en bloed door de kerk’.

Toestand Jeruzalem gespannen

De Engelse krant ‘The Guardian’ kon een gelekt recent EU-rapport inzien dat aantoont dat de stad Jeruzalem verdeelder is dan ooit sinds de herovering in 1967. Het rapport stelt dat ‘het kritieke punt van verdeeldheid en geweld is bereikt’.

Een vernietigend EU-rapport dat op vrijdagmiddag werd gelekt, toont aan dat de stad Jeruzalem verdeelder is dan ooit sinds 1967, toen Oost-Jeruzalem werd bezet door Israëlische troepen. ‘Het kritieke punt van verdeeldheid en geweld is bereikt’, aldus het rapport.

Het rapport stelt verder dat er dringend strengere sancties moeten worden opgelegd aan Israël als het nederzettingen blijft bouwen in de stad. Volgens de EU veroorzaken juist die nederzettingen een vicieuze cirkel van geweld. Daardoor wordt de tweestatenoplossing tussen Israël en Palestina op de helling geplaatst. Die oplossing lijkt hoe dan ook verder weg dan ooit door de recente verkiezingsoverwinning van Benjamin Nethanyahu. Een (extreem) conservatieve regering is niet geneigd veel toegevingen aan de Palestijnen te doen.

Henri Dunant Brochures

In zijn boek ‘The Origins of Politics’ brengt de vermaarde politieke wetenschapper Francis Fukuyama dat van alle zaken die moderne maatschappij nodig heeft, rechtvaardige juridische instellingen het moeilijkst te bereiken zijn. Mensen realiseren zich dat doorgaans alleen wanneer ze niet over die instituten kunnen beschikken. De Verenigde Naties (VN) hebben organen op het vlak van mensenrechten ingesteld die onderzoeken op welke manier de staat voor de burgers zorgt. De Wereld Evangelische Alliantie (WEA) – vertegenwoordiger van evangelische geloofsgemeenschappen wereldwijd heeft daarover contact opgenomen met de VN om problemen te bespreken die ‘uit het veld’ naar voren gebracht werden.

 

Dankzij de hulp van de Zwitserse Evangelische Alliantie was de WEA in staat om een kantoor in Genève te vestigen – de stad waar heel wat VN-instellingen een onderdak hebben. Een van de doelstellingen van dit kantoor is het uitwisselen van ervaringen en om bij de WEA-leden een beter begrip te bewerkstelligen rond de politieke en wettelijke instellingen. Intussen zijn er een aantal brochures gepubliceerd die de nationale evangelische allianties kunnen helpen praktische ervaringen uit te wisselen en de weg wijzen bij de zoektocht naar een rechtvaardige regering.

Pretentieus en ongrondwettelijk

Italiaanse EA over nieuwe wet in Lombardije

De Italiaanse deelregering van Lombardije keurde onlangs een wet goed die het voor godsdienstige minderheden vrijwel onmogelijk maakt nog een eigen gebouw op te richten. De Italiaanse Evangelische Alliantie is uitermate bezorgd over deze nieuwe wet, en geeft er het volgende commentaar op:

‘Het lijdt geen twijfel dat de nieuwe wet in de eerste plaats de bedoeling had om nieuwe gebouwen voor de meeste godsdiensten zo goed als uit te sluiten. Dat werd door sommige opstellers van de wet ook openlijk toegegeven. Met de wet worden de toch al strenge regels van de vroegere regelgeving nog een stuk strenger gemaakt.

We durven ons nauwelijks inbeelden wat er in de toekomst gaat gebeuren, aangezien deze regionale wet de vrijheid van godsdienstige minderheden nog sterker inperkt. Nu een van de Italiaanse regio’s de mogelijkheid heeft gekregen om een dergelijke wet door te voeren, dan is dat een bedreiging voor de godsdienstvrijheid in het hele land. Meer dan ooit is het nu nodig om te spreken over een nieuwe wet op het vlak van religieuze vrijheid. De evangelische alliantie is bereid het probleem aan te kaarten zowel op nationaal als internationaal niveau.

Een aantal voorbeelden uit de wet:

Verenigd Koninkrijk bestrijdt religieus analfabetisme

(een samenvatting uit de Lausanne Global Analysis van januari 2015, oorspronkelijk geschreven door journaliste Jenny Taylor, van het Lapido Media Centre for Religious Literacy in World Affairs)

Het gebeurt niet zo vaak dat de regering van het verenigd Koninkrijk meer dan 300 miljoen pond steekt in een onderzoeksproject rond religie. Maar het gebeurde wel toen de regering in 2009 een grootschalig initiatief opstartte, vier jaar nadat enkele middenklasse professionals, die moslim waren, bommen legden in de Londense metro - een daad die maatschappij en politiek diepgaand heeft beïnvloed.

Als resultaat van dit onderzoek werd enkele maanden geleden een rapport gepubliceerd: 'Religie, veiligheid en algemene onzekerheden'. Dat rapport geeft een duidelijk signaal aan de poltieke leiders dat de wereld veranderd is, of - zoals Tony Blair het destijds uitdrukte na de aanslag van '7/7' - 'het is niet langer business as usual'.

Wat bedoelde hij eigenlijk?