slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Prestigieuze prijs voor Interreligieus Platform CAR

InterCom150817 CARDe Sergio Vieira de Mello prijs wordt in 2015 toegekend aan het Interreligieus Vredesplatform voor het werk dat het verricht heeft om de verschillende religieuze groepen in de Centraal Afrikaanse Republiek met elkaar te verzoenen. De prijs wordt op 19 augustus in Genève uitgereikt. Sergio Vieira de Mello was de afgezant van de Secretaris-Generaal van de VN die op 19/08/2013 tijdens een bombardement in Bagdad werd gedood. Om zijn herinnering en ideaal levend te houden, wordt de prijs om de twee jaar uitgereikt aan een persoon, groep of organisatie die iets speciaals heeft gedaan om strijdende partijen te verzoenen.

Seksueel geweld in tijden van oorlog

WInterCom150817 LausanneSeksueelGeweldat mannen in oorlog ervaren is foltering, wat vrouwen ervaren is een aanval op hun eer”

In november vorig jaar, werd generaal Jerome Kakwavu veroordeeld voor oorlogsmisdaden, waaronder verkrachting, moord en foltering. Deze veroordeling betekende een doorbraak in de vervolging van hoog gerankte officieren in de Democratische Republiek Congo voor verkrachting. Nochtans werd in 2012 vastgesteld dat er 1,8 miljoen vrouwen en meisjes dat jaar werden verkracht in de DRC, veel van hen door overheidssoldaten en gewapende milities. Onder de slachtoffers zijn er ook baby’s en bejaarden. Het gebruik van seksueel geweld is een vast onderdeel geworden in de tactiek van de moderne oorlogsvoering: oorlogen worden uitgevochten op de lichamen van vrouwen.

Valse noot van Hillsong?

InterCom150817 Hillsong HomosInterview met worshipleader veroorzaakt opschudding


De goedkeuring van het homohuwelijk door het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten doet veel discussies oplaaien over liefdesrelaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. Soms komen daardoor ook kerken onverwacht en ongewenst in de (sociale) media. Het overkwam de Hillsong-kerk van New York. Het magazine Playbill, een tijdschrift dat zich rond de theaterwereld van Broadway situeert, publiceerde een interview met Josh Canfield. Deze acteur kreeg onlangs een rol in dokter Zhivago en keek samen met ‘Playbill’ vooruit naar deze nieuwe uitdaging. In het interview vertelde hij ook dat hij behoorde tot ‘Hillsong New York City’, dat hij deel uitmaakte van een worshipteam en dat hij verantwoordelijk was voor een van de koren van de kerk. Dat leek een goede ‘reclame’ voor de evangelische gemeenschap, maar de reden voor de hele discussie lag in het andere nieuwsfeit dat Canfield te brengen had: hij was namelijk net verloofd met zijn vriend Reed Kelly. Vrij recent was hij in het openbaar ‘uit de kast gekomen’ wat betreft zijn geaardheid.

In sommige christelijke kringen werd onmiddellijk fel gereageerd. Geoffrey Grider, een straatprediker uit New York, bracht het bericht in de sociale media en dat werd meer dan 55000 keer gedeeld via facebook. Met andere woorden, het bericht ging viraal: ‘Josh Canfield en Reed Kelly zijn een openlijk homoseksueel koppel die het evangelie van de LGBT-beweging (Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender) verkondigen. Ze hebben zich verloofd en willen volgend jaar ‘trouwen’ (…) tegelijk mogen ze het worshipteam in hun kerk leiden’. Twee maanden daarvoor had The New York Times ook al geschreven dat ‘sommige Hillsong-kerken wijd open staan voor mensen die homo of lesbisch zijn’. Ook toen al stond vermeld dat Canfield en Kelly meezongen in het worship team. De organisatie kon dus moeilijk anders dan zo snel mogelijk reageren en het standpunt terzake uitleggen. Oprichter van Hillsong, Brian Houston, benadrukte dat de wereldwijde megakerk absoluut geen ander standpunt had ingenomen wat betreft homoseksualiteit en homohuwelijk. ‘Enkele maanden geleden, toen een van onze koordirigenten volslagen onverwacht een verklaring aflegde over een man die af en toe in het koor zong, was dat een complete verrassing voor ons. Zover ik het begrepen heb, hebben ze sindsdien geen actief leidinggevende functie gehad. Dat gezegd zijnde, we houden nog steeds van ze en we erkennen dat ze – net zoals iedereen – op zoek zijn naar hun weg in het leven. De taak van de kerk is om hen in genade en medeleven daarbij te helpen’.

Op de website van Hillsong schreef Houston een uitgebreid artikel met als titel ‘Houd ik van homo’s?’. Daarin stelt hij onder andere: ‘Ik houd van mensen en ik geef om ze – wat hun levensstijl, perspectief, ethiek of overtuiging ook is. Velen – ook binnen de christelijke kerk – vervreemden zich heel snel van mensen die anders denken dan zijzelf, en verbannen ze als het ware. Alleen omdat ze anders denken, spreken en leven.

Ik leef ook volgens mijn eigen overtuiging, en houd vast aan de traditionele christelijke opvattingen over de homoseksuele levensstijl en het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. De standpunten van de apostel Paulus zijn heel expliciet als het over homoseksualiteit gaat, en dat heb ik een andere publieke verklaringen ook al duidelijk gemaakt.

De Hillsong-kerken staan open vooral alle mensen, maar zijn het daarom nog niet eens met iedere levensstijl. Om het duidelijk te stellen: wij ondersteunen de homo-levensstijl niet en wij zullen niet willens en wetens iemand die openlijk homoseksueel leeft in een leiderschapspositie plaatsen, of dat nu om een betaalde job of een vrijwilligerswerk betreft. Ik erken dat het innemen van dit standpunt mensen aan beide zijden van de discussie ontevreden maakt. Daarmee wordt ook duidelijk hoe ingewikkeld het onderwerp ligt bij kerken, waar ook ter wereld.

Ik houd van mensen en ik accepteer ze op persoonlijk vlak. Mochten mijn buren homo’s zijn, dan zou ik ze op dezelfde manier behandelen als anderen aangezien
ik weet dat niet iedereen hetzelfde denkt als ik. Iedereen heeft het recht om geluk te zoeken. Misschien ben ik het niet met de ander eens waar dat geluk te vinden is. Ik zal altijd preken en leren overeenkomstig mijn overtuiging en de boodschap van de Bijbel, maar ik kan niet kiezen voor een ander. En eerlijk gezegd, dat wil ik ook niet. Dat is ook mijn job niet. God heeft de mensen een vrije wil gegeven.

De Westerse wereld beweegt zich snel in de richting van een algemene legalisering van het homohuwelijk. Hoe heeft die tendens een invloed op ons als mens, en hoe heeft dit een effect op de individuele leden van de Hillsong kerk? Ik geloof dat we zonder al te veel problemen kunnen blijven functioneren in die situatie, zolang we er wettelijk niet toe gedwongen worden om ons te compromitteren. Het homohuwelijk is nu al toegestaan op veel plaatsen waar Hillsong actief is, en we worden daar niet belemmerd in onze werking.

Iedereen is welkom in onze kerken, behalve mensen die bewust met slechte bedoelingen komen of mensen die een aan ons doel tegengestelde agenda hebben.

Dus ben je als homo welkom in de Hillsong kerk? Natuurlijk! Je kunt de diensten bijwonen, samen met ons God aanbidden en deelnemen als lid van de gemeenschap. Je kunt er van verzekerd zijn dat je geaccepteerd wordt in de gemeente. Maar kun je een leidinggevende taak opnemen (en hier wordt het gevoelig)? Nee.

Niet iedereen zal daar gelukkig mee zijn en sommigen vinden dat standpunt hypocriet. We zijn een kerk die homo’s welkom heet, maar die de homoseksuele levensstijl niet goedkeurt.

Ik begon deze tekst met ‘Ik houd van mensen en geef om ze’. Mijn vrouw en ik waren eens in Saoedie-Arabië, samen met een moslimvrouw in traditionele kleding. We hadden een korte conversatie, en haar gezicht lichtte op met een grote, warme glimlach. Toen we verder gingen, zeiden we tegen elkaar: “Wat een vriendelijke dame”. Betekent dit dat ik haar godsdienst onderschrijf? Nee, maar als ze mijn buurvrouw was, zou ik ze zeker thuis uitnodigen om een kop thee te drinken, of er voor haar te zijn als ze in de problemen zat.

Ik geef om mensen en ja, ik heb vrienden die homo zijn. Jezus had veel vrienden waar de religieuze leiders zich aan ergerden. Hij werd daar door veel mensen om veroordeeld. Hij steunde een nederige zondaar en veroordeelde een priester die zichzelf heel rechtvaardig vond. Zo zou Hij ook zijn als Hij in deze tijd op aarde zou leven, in deze generatie, en geconfronteerd zou worden met de maatschappelijk thema’s van vandaag.

Als God de wereld had willen veroordelen, dan zou hij een ‘veroordeler’ gezonden hebben. Maar dat heeft Hij niet gedaan. Hij wilde de wereld redden en daarom stuurde hij een Redder. Johannes 3:17.

We doen alsof we leven …

150701 EPP IshakBassamGoossensCiara03Bassam Ishak zoekt in Brussel steun voor Syrische christenen

De Evangelische Volkspartij (EVP) - een verzameling van voornamelijk christendemocratische partijen in het Europese Parlement - organiseerde op 1 juli een conferentie over godsdienstvrijheid in de wereld. De focus lag daarbij vooral op het Midden-Oosten, met landen als Irak, Iran en Syrië. Vooral het ongeziene geweld van de Islamitische Staat (IS) kreeg daarbij ruim aandacht. Een van de sprekers was Bassam Ishak uit Syrië. Deze voorzitter van de Syriac National Council of Syria bezoekt land na land om steun te zoeken voor de christenen in zijn land. Daarbij gaat het om morele steun, maar ook om militaire hulp. Zijn hoofdbekommernis is dat de Westerse landen een beter zicht krijgen op wat er zich in Syrië afspeelt en in actie schieten om de verschillende godsdienstige minderheden te beschermen.

De paus is als Gorbatsjov

InterCom150727 SchirrmacherPaus

Thomas Schirrmacher van de Wereld Evangelische Alliantie (WEA) heeft duidelijke opvatting als het gaat om de relaties met de Rooms-Katholieke Kerk. ‘Het katholicisme is de grootste stroming binnen het christendom wereldwijd en daarom moeten we voldoende energie steken in het te onderzoeken, te begrijpen en ermee te communiceren’. Terwijl sommige Protestantse kerken een zeker openheid ten

Alles inbegrepen …

InterCom150727 EDNconferentie

Het European Disability Netwerk (EDN) van de Europese Evangelische Alliantie organiseert van 9 tot 12 oktober een conferentie over ‘inclusie’. Dat houdt de insluiting in de samenleving in van achtergestelde groepen – in dit geval de gehandicapten. Het evenement wordt opgezet samen met de werkgroep ‘Christ und Behinderung’ van de Oostenrijkse Evangelische Alliantie.
In Oostenrijk zijn er ongeveer 1,7 miljoen personen met een handicap, dat is 1 op 5 inwoners. Een op vier families telt een persoon met een beperking.