slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Heeft de Europese Unie nog toekomst?

EuropeesParlement09aNiet alleen de Britten stellen zich vragen bij het nut van de Europese Unie. Natuurlijk, de meeste landen overwegen geen drastische maatregelen zoals de Brexit, maar regelmatig zijn er kritische geluiden te horen uit verschillende hoeken van de EU. De Europese Evangelische Alliantie stelt de vraag wat er overgebleven is van de droom van de stichters van de Europese Gemeenschap. Gaat het nog altijd om een idee dat in de grond van de zaak christelijk is – en moet dat zelfs wel het geval zijn?

De Europese Unie is een vrijwillige samenwerking van 27 lidstaten op het Europese continent: niemand is verplicht er deel van uit te maken, en wie de Unie wil verlaten, kan dat. De Brexit heeft dat duidelijk gemaakt. Zowel lid worden als opstappen is een langdurige en complexe procedure, maar de mogelijkheid is er.

België blijft weg van VN-antiracismeconferentie

InterCom211105 VNantiracismeconferentieOp de afgelopen antiracismeconferentie vab de Verenigde Naties, eind september, was geen Belgische minister aanwezig. Het kernkabinet van de federale regering besloot niemand af te vaardigen vanwege het expliciete antisemitische karakter van de bijeenkomst. Minister van Buitenlandse Zaken Sofie Wilmès beschrijft de conferentie als een plaats waar ‘antisemitisme’ de scepter zwaait: “Dat willen we niet aanmoedigen door een minister te sturen”.

Door christelijke organisaties – zoals Christenen voor Israël – werd de anti-Joodse houding van een aantal VN-instanties al vaker aangeklaagd. Vooral een sterke Arabische coalitie laat geen gelegenheid voorbij gaan om Israël zwart te maken, soms met succes.

Evangelische christenen grootste groep in Honduras

InterCom211105 EvangelischenondurasDe evangelische kerken in Honduras hebben in de afgelopen jaren een grote groei doorgemaakt. Recent onderzoek van studiebureau Pardigma toont aan dat ruim 43 procent van de bevolking zich als evangelisch beschouwt. De Rooms-Katholieke kerk volgt op de tweede plaats met ongeveer 38 procent. 13 procent van de Hondurezen verklaart tot geen enkele godsdienst te behoren.

Honduras kent godsdienstvrijheid, waarbij iedereen zelf mag beslissen welke overtuiging hij of zij aanhangt, zolang die keuze geen problemen oplevert voor de openbare orde en niet in strijd is met andere wetten. De Rooms-Katholieke kerk is officieel erkend, maar andere religieuze groepen hebben ook hun plaats in de maatschappij. Er is zelfs een hartelijke band tussen de evangelische kerken en de overheid.

Evangelische migranten als zendelingen

InterCom210831 LausanneEvangelicalMigrantsTijd om het stokje door te geven

Tijden veranderen en strategieën worden aangepast. Dat is zo in de bedrijfswereld en dat is zo in het kerkelijk leven en de zending. Vandaag de dag is het in veel landen moeilijk om binnen  te geraken als zendeling. Toch zijn er veel landen en volken die zo goed als onbereikt zijn met het evangelie – een groot zendingsveld dus. Op welke manier kunnen christenen vorm geven aan hun missie in die regio’s? Binnen ‘Lausanne’ worden mogelijkheden gezocht en gevonden. Een nieuwe werkmethode die voorgesteld wordt, is het inschakelen van migranten. Harvey Thiessen en Alena Popova leggen uit wat ze daar mee bedoelen. Een samenvatting.

De diepgaande demografische veranderingen en de bewegingen van hele volksgroepen zorgen zowel voor obstakels als voor nieuwe mogelijkheden. We moeten opnieuw gaan bedenken hoe en waar we de werkers in Gods Koninkrijk inzetten. Mensen ondersteunen die al onderweg zijn is daarbij essentieel.

Euthanasie steeds meer aanvaard in Canada

InterCom21083 EuthanasieCanadaVijf jaar geleden legaliseerde Canada de vroegtijdige levensbeëindiging. Sindsdien nemen steeds meer inwoners van het land hun toevlucht tot euthanasie. In 2016 ging het om meer dan 1000 mensen; inmiddels staat de teller op meer dan 7500 per jaar. Dat komt overeen met 2,5 procent van het totaal aantal sterfgevallen, al ligt dat cijfer in sommige provincies hoger. In 2020 was er een groei van 34 procent ten opzichte van 2019. Ook is er steeds meer medisch personeel bereid om de ingreep uit te voeren.

Wettelijk wordt euthanasie in Canada eufemistisch ‘medische bijstand bij het sterven’ genoemd. Vooral in rusthuizen wordt steeds vaker gekozen een dergelijk levenseinde. De woonzorgcentra die de mogelijkheid van euthanasie niet bieden, staan steeds meer onder druk, aangezien de maatschappelijke opinie vroegtijdige levensbeëindiging steeds meer als een normale optie voor het levenseinde beschouwt.

Turkije stapt uit Verdrag van Istanbul

InterCom210831 TurkijeVerdragIstanbulDe Turkse president Erdogan kondigde aan dat zijn land uit het ‘Verdrag van Istanbul’ stapt, een overeenkomst die de deelnemende landen ertoe verbindt om geweld tegen vrouwen te bestrijden. De reden daartoe is volgens de president dat ‘het verdrag de traditionele familiewaarden omdat de tekst de gelijkheid tussen geslachten promoot’. Hij volgt hiermee de kritiek van conservatieve en islamistische groepen in zijn land. Die zijn ook van mening dat de conventie homoseksualiteit promoot omdat er in opgeroepen wordt om niet te discrimineren op basis van seksuele geaardheid.

Het verdrag dat 10 jaar geleden in de Turkse (!) stad Istanbul werd ondertekend, vertrok indertijd vanuit de vaststelling en grote bezorgdheid dat ‘vrouwen en meisjes vaak worden blootgesteld aan ernstige vormen van geweld, zoals huiselijk geweld, seksuele intimidatie, verkrachting, gedwongen huwelijk, misdrijven gepleegd in het kader van de zogenaamde ‘eer’, en genitale verminking, die een ernstige schending van de mensenrechten van vrouwen en meisjes vormen en een belangrijk obstakel voor de verwezenlijking van de gelijkheid van mannen en vrouwen.’ Het streven van de Europese Unie is een Europa te creëren dat vrij is van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld.