slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Verwoestende aardbeving in Indonesië

InterCom180922 Lombok01India wordt getroffen door overstromingen

Valt het nog nieuws te noemen als er zich ergens op aarde een natuurramp voordoet? Met een onheilspellende regelmaat doen er zich catastrofen voor. Er treedt een zekere gewenning op, maar de beelden blijven choqueren. Onlangs kreeg India af te rekenen met overstromingen en werd het Indonesische eiland Lombok getroffen door een zware aardbeving. Daniël Van Laeken, die zendeling is in Indonesië en op ‘slechts 1500 kilometer van de plaats des onheils woont’, besloot naar het eiland te trekken een hulp te bieden. We vroegen hem naar zijn ervaringen.

Ophef over Efeze 5

Piet Vergunst
"Het voorlezen van een bijbeltekst uit Efeze 5 voor de televisie, een Vlaamse minister noemt het ‘achterhaalde, vrouwonvriendelijke uitspraken op kosten van de overheid’. Dan gaat er ineens heel veel mis," schrijft Piet Vergunst in De Waarheidsvriend.

 

"De gevoeligheid in de westerse samenleving voor wat er in de kerk gebeurt, neemt toe. De algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap schreef er enige jaren geleden onder de titel Religiestress een boekje over. Hoewel de positie van de kerk meer en meer gevonden wordt in de marge van de maatschappij, is voor seculiere burgers het land even te klein als het christelijk geloof ergens van zich doet horen.

Echte bekering …

InterCom180815 JIPackerWareBekering02Een artikel hoeft niet noodzakelijk recent te zijn om actueel te zijn. Dat bewijst de Lausanne-beweging door een tekst online te zetten die afkomstig is van J.I. Packer en uitgesproken werd op het Tweede Congres over Wereldevangelisatie. Dat ging door in Manila in 1989. De theoloog Packer is inmiddels in de negentig, maar staat nog altijd volmondig achter wat hij indertijd zei. Hij besteedde specifiek aandacht aan de rol van de Heilige Geest in het leven van iedere christen, vanaf het moment dat iemand tot bekering komt. Het woordgebruik zouden we nu hier en daar wat gedateerd noemen, maar de boodschap is nog altijd even sterk…

Ik woon in Vancouver, Canada, waar de wind zelden sterker wordt dan een zachte bries. Maar in Groot-Brittannië, waar ik voordien woonde,  rukte de storm de takken van de bomen, daken van de huizen en kon ke soms amper blijven staan. De kracht van een orkaan of een tropische tyfoon is ontzagwekkend. En toch is juist de wind Gods beeld van het werk en de persoon van de Heilige Geest.

Afrika opnieuw gekoloniseerd

InterCom180815 ObianujuEkeochaDe Afrikaanse schrijfster Obianuju Ekeocha stelt in haar boek ‘Target Africa: Ideological Neo-colonialism in the Twenty-First Century’ dat Afrika opnieuw gekoloniseerd wordt door het Westen. Dit keer niet met militaire middelen maar met ideologieën zoals seksuele bevrijding, geboortebeperking en abortus. De nieuwe vorm van kolonisatie is volgens haar gebaseerd op een meester-slaaf houding. In haar boek beschrijft ze de financiële stromen en politieke agenda’s achter deze vorm van onrecht.

Sinds de grote dekolonisatie van de tweede helft van de vorige eeuw, heeft Afrika zonder twijfel te maken gehad met allerlei socio-economische problemen en slecht functionerende politieke systemen. Rijke donors uit het Westen hebben gebruik gemaakt van die problemen en hebben de rol van bevrijder en redder opgenomen. Echter, ze hebben daarbij ‘oplossingen’ aangeboden die tegengesteld zijn aan de waarden van de meeste Afrikanen, stelt de schrijfster in ‘Target Africa’.

Verbiedt VK ‘bekeringstherapie’ voor homo’s ?

InterCom180815 VKverbiedtBekeringstherapieDe Church of England – de Anglicaanse Kerk – heeft haar steun uitgesproken voor de plannen om het Verenigd Koninkrijk ‘bekeringstherapieën’ te verbieden, terwijl andere christelijke groeperingen gewaarschuwd hebben voor de implicaties op de het van de vrije meningsuiting. De Britse regering ontvouwde onlangs een ’75-punten LHBT-actieplan’ om de discriminatie van lesbischen, homo’s, biseksuelen en transgenders beter te bestrijden. Een van de punten in het plan is alle ‘wetgevende en niet-wetgevende opties te overwegen om het aanbieden, verzorgen of promoten van ‘bekeringstherapie’ te verbieden. Vooral dat punt was een reden voor de woordvoerder van de Anglicaanse Kerk om het plan te steunen. Dat kwam er ook nadat de kerk afgelopen jaar druk had uitgeoefend op de regering om tot een dergelijk verbod te komen. Vorig jaar keurde de synode van de Anglicanen een motie goed waarin stond dat dergelijke ‘behandelingen’ geen plaats meer mochten hebben in de moderne wereld.

Het nut van oecumene

InterCom180815 GlobalChristianForumBrian Stiller over het Global Christian Forum

Door de eeuwen heen is het christendom steeds diverser geworden. De ene kerk die in Jeruzalem ontstond, is uitgegroeid tot een bonte verzameling van allerlei denominaties en de verscheidenheid is vaak synoniem voor verdeeldheid. Splitsingen zijn snel gemaakt, verzoeningen duren heel wat langer. Soms gaan gelovigen uiteen omdat ze op persoonlijk vlak niet met elkaar overeenkomen, maar dikwijls zijn het leerstellige kwesties die kerken verdelen. Waar de Rooms-katholieken de diversiteit doorgaans binnen de organisatie houden, kenmerkt het Protestantisme zich eerder door het steeds verder opsplitsen. Pogingen om deze tendens tegen te gaan, vatten we samen onder de noemer ‘oecumene’ – afgeleid van het Griekse woord oikomene, dat letterlijk ‘de bewoonde wereld’ betekent. Een van de organisaties die wereldwijd de eenheid tracht te bevorderen, is het Global Christian Forum. Regelmatig worden er bijeenkomsten gehouden. Dr. Brian Stiller, Global Ambassador van de World Evangelical Alliance, bezocht de recente conferentie in Bogota (Columbia) een gaf er op de website van de WEA zijn visie op. Een samenvatting:

Nieuwsbrief