slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Pas op je woorden …

InterCom211208 EUterminologieLQEU-commissaris wil christelijke terminologie terugdringen

Een intern rapport over de terminologie van de EU heeft onlangs heel wat ophef veroorzaakt in de Europese Commissie en daarbuiten. De Maltese Commissaris voor Gelijkheid Helena Dalli presenteerde onlangs een reeks voorstellen om de begrippen die binnen de EU gebruikt worden, neutraler te maken. Het idee werd opgemerkt door de Italiaanse tabloid ‘Il Giornale’ en zorgde direct voor controverse. Vooral de suggesties om ‘christelijk taalgebruik’ te vervangen door niet-religieus gebonden termen, deed een aantal mensen de wenkbrauwen fronsen.

De voorstellen van Dalli zijn zeer uiteenlopend. Zo is er de aanbeveling om bijvoorbeeld de toehoorders bij een lezing of presentatie niet meer aan te spreken met ‘dames en heren’, maar met ‘beste collega’s’. Ook andere suggesties werden gedaan om genderneutraal te zijn. Echter, wat het meest in het oog sprong, was het voorstel om er niet langer van uit te gaan dat iedereen christen is, en dus ook geen christelijke termen te gebruiken: “Niet iedereen viert de christelijke feesten, en zelfs niet alle christenen vieren Kerst op dezelfde datum.

Vooruitgang, maar nog geen gerechtigheid

InterCom211208 WEA CopDe rol van evangelische christenen in de zorg voor Gods schepping

Kerk en klimaat, het lijkt geen voor de hand liggende combinatie. Gelovigen richten zich vooral op het hemelse, terwijl natuur en klimaat eerder ‘aardse’ zaken zijn. Christenen worden ook verondersteld eerder conservatief te zijn, en behoudsgezinde politici zijn niet zelden klimaatontkenners. Dat is alleszins de perceptie. Op de afgelopen klimaatconferentie, in Glasgow, waren veel voorbeelden van het tegendeel te zien. Tussen de vele lobbyisten waren ook afgevaardigden van religieuze organisaties. Zo toont Tearfund internationaal al geruime tijd aandacht voor de actuele problemen en baseren een aantal toonaangevende wetenschappers hun engagement op een uitgesproken christelijke inspiratie. Dat de tijd dringt, is hen ook niet ontgaan.

Bij Tearfund, een internationale christelijke organisatie die strijdt tegen de armoede in de wereld, is men zich bewust dat de klimaatproblematiek niet alleen problemen oplevert voor de rijkere landen, maar vooral arme regio’s treft. Waar de Westerse wereld nog redelijk het hoofd kan bieden aan de gevolgen van de opwarming van de aarde, beschikt het Zuiden over veel minder middelen. Reden genoeg voor de organisatie om de ontwikkelingen van dichtbij te volgen – en aanwezig te zijn op COP26.

175 jaar Wereld Evangelische Alliantie

InterCom211208 175jaarWEA LQDe Wereld Evangelische Alliantie viert een jubileum: 175 jaar geleden kwamen zo’n 800 evangelische leiders uit 11 verschillende landen samen om een samenwerkingsverband op te richten dat tegenwoordig bekend staat als de World Evangelical Alliance. Ze beschreven het toen als ‘een nieuw gegeven in de geschiedenis van de Kerk: een organisatie die de uitdrukking is van de eenheid onder de christenen die tot verschillende kerken behoren’. Sindsdien is het initiatief uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie die honderden miljoenen evangelische christenen samenbindt.

Halfweg de negentiende eeuw kende de evangelische beweging een sterke groei. Die was voor een groot deel het gevolg van de ‘Great Awakening’, die zo’n 100 jaar daarvoor was begonnen. Predikanten als George Whitefield en John Wesley hadden vanaf de jaren 1730 intensief gepredikt, met een religieuze opwekking – een ontwaken – tot gevolg. In die tijd ontstonden verschillende Protestants-evangelische stromingen, die vaak onafhankelijk van elkaar functioneerden. Het kerkelijk landschap in de 19de eeuw toonde een rijke schakering van denominaties of kerkgenootschappen.

De verhuizing van het christendom

InterCom211105 LausanneStandVanHetChristendomAfrika is het continent met de meesten christenen

Nieuws over het christendom is in de media vaak niet erg positief. Verhalen over wantoestanden en kerkverlating domineren de verslaggeving. De statistieken bieden ook niet veel reden tot optimisme: in Amerika is er sprake van een voortgaande terugloop van het aantal christenen en West Europa wordt algemeen als ‘post-christelijk’ beschouwd. Zijn de berichten fout of is het christendom effectief op zijn retour? De derde editie van de World Christian Encyclopedie gaat – onder redactie van Gina Zurlo en Todd Johnson – dieper in op de vraag en het antwoord is in feite: het ligt er maar aan waar je kijkt. In de ‘Lausanne Global Analysis’ verscheen een uitgebreid artikel dat uitleg geeft bij de huidige ontwikkelingen. Hieronder een samenvatting.

Mars voor het leven in Wenen

InterCom211105 MarsVoorHetLevenOostenrijkDe vrijheid van meningsuiting mag dan in de Westerse wereld een basisrecht zijn, toch hebben pro-life organisaties met heel wat moeilijkheden te kampen wanneer ze van dat recht gebruik willen maken. Dat ondervonden de deelnemers aan de Mars voor het Leven in Wenen, eind oktober. Verschillende tegenbetogers probeerden de demonstratie te verstoren, en kregen hier en daar de steun van de media.

Zo’n 2500 mensen trokken door de straten van de Oostenrijkse hoofdstad om te demonstreren voor de bescherming van het ongeboren leven en tegen de euthanasiewetten. Onder de deelnemers opvallend veel jongeren en gezinnen met kinderen.

Samen eenzaam zijn

InterCom211105 IDEAZeenzaamheidEen van de dingen die de coronacrisis heeft duidelijk gemaakt, is dat veel mensen eenzaam zijn. Natuurlijk, COVID 19 heeft in de eerste plaats medische gevolgen gehad, maar daarnaast is de pandemie ook op andere vlakken een eye-opener. Gelukkig werden er ook veel manieren oplossingen gevonden voor eenzame mensen, al blijft het probleem nog schrijnend aanwezig. IDEAZ, het blad van de Nederlandse evangelische alliantie – die eigenlijk MissieNederland heet – wijdde er een themanummer aan: Samen (eenzaam) zijn.

Jan Willem Janse, hoofdredacteur van IDEAZ, beseft dat voor veel mensen eenzaamheid het voorbije jaar volop aanwezig was: “Beperkingen op het aantal bezoekers, een avondklok, vrijwel geen fysiek contact. Voor sommigen gaf het eindelijk de rust waarop ze wachtten. Voor anderen een overweldigend van alleen-zijn. Of een combinatie van beide.”