slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Open brief aan de Oosterse kerkenEfraim Tendero, algemeen secretaris van de Wereld Evangelische Alliantie, stuurde onlangs een open brief aan de leiders, kerken en christenen van de Oosterse kerken. Dit naar aanleiding van de herdenking van het begin van de genocide op de  Armeense christenen, precies honderd jaar geleden. Tendero schijft: ‘Tegelijk met de herinnering aan de 1,5 miljoen Armeniërs die toen het leven lieten, denken we aan de slachtoffers van andere etnische zuiveringen die plaats vonden in andere delen van het voormalige Ottomaanse Rijk’. Gedurende de bijna 10 jaar durende genocide verloren ondermeer zo’n 300000 Arameessprekende christenen het leven. Intussen hebben een aantal internationale researchers diepgaand onderzoek verricht. ‘We doen een beroep op Turkije om toegang te verlenen tot de archieven uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Ook vragen wij de gegevens over de Turkse rechtszaken over de belangrijkste participanten in de genocide aan internationale historici ter beschikking te stellen’.

 

Gebak met een boodschap …


Bakker vertrouwt op God in rechtszaak over ‘homotaart’.

Daniël en Amy McArthur, uitbaters van een bakkerij, moesten zich twee weken geleden verantwoorden voor de Gelijkheidscommissie in Belfast, NoordIerland. De klacht waarvoor ze gedagvaard waren, had te maken met een taart die ze niet wilden bakken. De bakkerij in kwestie staat bekend om zijn taarten en vooral om de kunstige versieringen. Daarbij doen de uitbaters van alles om hun klanten tevreden te stellen, maar toen iemand vroeg een taart te maken met de afbeelding van Bert en Ernie uit Sesamstraat met als slogan: ‘steun het homohuwelijk’ ging hun dat te ver. Vanuit hun christelijke achtergrond weigerden ze de bestelling te aanvaarden.

De klant in kwestie voelde zich gediscrimineerd en stapte naar de rechtbank. Tijdens de ondervragingen stelde McArthur: ‘Ashers Baking Company heeft altijd alle klanten willen helpen en we bedienen de mensen graag. Ons probleem wat deze order betreft is niet met de klant maar met de boodschap. We wilden niet gedwongen worden om onze creatieve competenties te gebruiken om een campagne te steunen waar we vanwege onze oprechte overtuiging niet achter kunnen staan. Het enige wat we willen is trouws blijven aan de Bijbel’, aldus Daniël McArthur.
De bakker vindt het verkeerd dat wetten iemand zouden verplichten dingen te zeggen of te doen die volkomen tegengesteld zijn aan zijn of haar diepste overtuiging. De zaak heeft de publieke opinie in Noord Ierland scherp verdeeld. In de hele wereld haalde het rechtsgeding de krantenkoppen. De klacht werd door de bevoegde commissie als gegrond beschouwd door te stellen dat hier de wet overtreden werd en de klant daar schade van ondervonden had. Toen Ashers Bakery daar niet van wilde weten, werd het geschil naar de rechtbank doorverwezen. Voor McArthur is het duidelijk dat er belangrijke principes op het spel staan, zoals de vrijheid van geweten en meningsuiting. Dat de hele affaire zoveel aandacht kreeg, betreurt hij: ‘Wij hadden graag gehad dit dit nooit gebeurd was. Het is niet gemakkelijk midden in deze storm’.
De vele steun die het echtpaar ontvangt is dan ook een opsteker en vooral ook het feit dat ze uit onverwachte hoek bijval krijgen. Zo liet Fionola Meredith, een columniste die een fervent voorstander is van het homohuwelijk, weten dat ze toch het standpunt van de Ashers Baking Colpany steunde vanuit het ‘vitale principe van de vrijheid van meningsuiting’. Volgens haar wordt het gelijkheidsideaal niet bevorderd door de bakkers te dwingen deze taart te maken. 

Ze vroeg zich af op welke manier de principes van eerlijke behandeling, tolerantie en respect zouden bevorderd worden indien de bakker verplicht zou worden deze boodschap op de taart te zetten? ‘Geen jota’, aldus Meredith, ‘het enige wat we daarmee bereiken is een door de staat opgelegde vorm van hypocrisie’. Ze erkent wel dat haar houding niet door iedereen geapprecieerd wordt. Ze geeft dus toe dat het moeilijk is om dit standpunt uit te leggen aan haar ‘liberale vrienden’ en dat het voor haar ook wat tegennatuurlijk aanvoelt. Maar ze legde uit: ‘Dit heeft niets met links of rechts te maken, gelovig of niet, homo of hetero’. Ze erkent ook dat de weigering niets te maken heeft met de seksuele oriëntatie van de klant, maar wel met de boodschap die op de taart moest verschijnen. 

De conclusie van Meredith was heel beeldend: ‘Je kan niet iedereen hymnen uit hetzelfde liedboek laten zingen – of wat de seculiere equivalent daarvan ook is – door de staat te laten bepalen welk lied gezongen moet worden’. Een recente opiniepeiling liet verder zien dat 90 procent van de bevolking vindt dat gelijkswetten gebruikt moet worden om mensen tegen discriminatie te beschermen en niet om mensen dingen te laten zeggen waar ze niet achter kunnen staan.

(bron: Belfast Telegraph & christian.org.uk)

Terrorisme met wortel en tak uitroeien

De werkgroep Godsdienstvrijheid van de Wereld Evangelische Alliantie reageert – zoals veel anderen – geschokt op de moordaanslag op christelijke studenten in Kenia. ‘Wij veroordelen het laffe, zinloze, onmenselijke en doelbewuste vermoorden van onschuldige christelijke studenten aan de Garissa Universiteit in Kenia door gemaskerde schutters van de terroristische groep Al-Shabaab. Maar we willen deze gebeurtenis ook aangrijpen als een laatste strohalm en niet alleen de voorvallen veroordelen. Woorden schieten tekort om te beschrijven wat er door ons heen ging toen we hoorden dat studenten die wilden gaan bidden met explosieven aangevallen werden. Die diepe rouw moet ons aanzetten om terreur te bestrijden in Afrika, het Midden-Oosten en waar dan ook.

‘We kunnen terrorisme niet als geïsoleerde gevallen bekijken, of zich dat nu voordoet in Kenia, Somalië, Irak of Syrië’, zei Godfrey Yogarajah, directeur van de WEA-commissie Godsdienstvrijheid. ‘Al-Shabaab, die de verantwoordelijkheid opeiste voor de schaamteloze moorden, is evenals beweging als Al-Qaeda, IS en Boko Haram een vorm van internationaal terrorisme. Die groepen werken samen, of concurreren elkaar, bij hun slechte intenties’.

Aanslagen op kerken in PakistanAfgelopen zondag 15 maart, rond half elf in de ochtend zijn er zware bommen door terroristische militanten tot ontploffing gebracht in twee kerken in Lahore, Pakistan. Daarbij zijn er 20 kerkbezoekers omgekomen en ruim 100 mensen gewond geraakt. Dat meldt de organisatie Jubilee Campaign. Een van de gewonden is Joseph Francis van CLAAS (Centre For Legal Aid Assistance & Settlement) waar deorganisatie  in Pakistan nauw mee samenwerkt.
Tussen half elf en elf uur bliezen twee zelfmoordenaars zich op in de ‘Christ Church Youhanabad’ en ‘St. John Katholieke Kerk Youhanabad’. Op dat moment waren er in beide kerken in totaal meer dan 800 mensen aanwezig om deel te nemen aan de ochtendsamenkomst.

Volgens de informatie die Jubilee Campaign heeft mogen ontvangen, werden de zelfmoordenaars door beveiligingsmedewerkers bij de ingang van beide kerken gestopt maar ze konden niet voorkomen dat de terroristen zich bij de ingang opbliezen. Als het de zelfmoordenaars echter was gelukt zich toegang te verschaffen tot kerkzaal zelf, zou het drama niet te overzien geweest zijn.
De gevolgen waren hoe dan ook al verschrikkelijk. Maryam Bibi, lid van de Christ Church, getuigde: ‘Net toen de dienst gedaan was, hoorde ik geweervuur en ik vroeg mijn moeder om vooraan in de kerk te blijven zitten. Kort daarna was er een enorme explosie aan de ingang en vlogen vlees en bloed door de kerk’.

Toestand Jeruzalem gespannen

De Engelse krant ‘The Guardian’ kon een gelekt recent EU-rapport inzien dat aantoont dat de stad Jeruzalem verdeelder is dan ooit sinds de herovering in 1967. Het rapport stelt dat ‘het kritieke punt van verdeeldheid en geweld is bereikt’.

Een vernietigend EU-rapport dat op vrijdagmiddag werd gelekt, toont aan dat de stad Jeruzalem verdeelder is dan ooit sinds 1967, toen Oost-Jeruzalem werd bezet door Israëlische troepen. ‘Het kritieke punt van verdeeldheid en geweld is bereikt’, aldus het rapport.

Het rapport stelt verder dat er dringend strengere sancties moeten worden opgelegd aan Israël als het nederzettingen blijft bouwen in de stad. Volgens de EU veroorzaken juist die nederzettingen een vicieuze cirkel van geweld. Daardoor wordt de tweestatenoplossing tussen Israël en Palestina op de helling geplaatst. Die oplossing lijkt hoe dan ook verder weg dan ooit door de recente verkiezingsoverwinning van Benjamin Nethanyahu. Een (extreem) conservatieve regering is niet geneigd veel toegevingen aan de Palestijnen te doen.

Henri Dunant Brochures

In zijn boek ‘The Origins of Politics’ brengt de vermaarde politieke wetenschapper Francis Fukuyama dat van alle zaken die moderne maatschappij nodig heeft, rechtvaardige juridische instellingen het moeilijkst te bereiken zijn. Mensen realiseren zich dat doorgaans alleen wanneer ze niet over die instituten kunnen beschikken. De Verenigde Naties (VN) hebben organen op het vlak van mensenrechten ingesteld die onderzoeken op welke manier de staat voor de burgers zorgt. De Wereld Evangelische Alliantie (WEA) – vertegenwoordiger van evangelische geloofsgemeenschappen wereldwijd heeft daarover contact opgenomen met de VN om problemen te bespreken die ‘uit het veld’ naar voren gebracht werden.

 

Dankzij de hulp van de Zwitserse Evangelische Alliantie was de WEA in staat om een kantoor in Genève te vestigen – de stad waar heel wat VN-instellingen een onderdak hebben. Een van de doelstellingen van dit kantoor is het uitwisselen van ervaringen en om bij de WEA-leden een beter begrip te bewerkstelligen rond de politieke en wettelijke instellingen. Intussen zijn er een aantal brochures gepubliceerd die de nationale evangelische allianties kunnen helpen praktische ervaringen uit te wisselen en de weg wijzen bij de zoektocht naar een rechtvaardige regering.

Nieuwsbrief