slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Enige christelijke school in Albanië viert 10-jarig jubileum

InterCom220204 Albanie1Albanië kent een rijke maar woelige geschiedenis. Het Balkanland werd een onafhankelijk koninkrijk in de 12de eeuw, maar werd daarna bijna vijf eeuwen lang bezet door het Ottomaanse Rijk. In 1912 verklaarde het land zich onafhankelijk. Na de Tweede Wereldoorlog werd Albanië een communistische staat – een situatie die tot in 1991 duurde. Tegenwoordig hangt de meerderheid van de bevolking de islam aan, maar er zijn ook zo’n 20.000 evangelische christenen in het land. Tien jaar geleden werd er ook een evangelische middelbare school opgericht – tot nu toe de enige in Albanië.

De school in de stad Lezha werd opgericht door Klementina en Dini Shahini. In een gesprek met Johannes Reimer van de WEA gaf Klementina meer uitleg over haar betrokkenheid bij onderwijs, en bij deze school:

Verdraag de spanning

InterCom220204 IDEAZlqHet meest recente nummer van IDEAZ – het blad van MissieNederland – is ontspannende lectuur. Of beter gezegd: het thema is omgaan met spanningen, in de maatschappij maar vooral ook in de kerk. Er zijn nogal wat tegenstellingen onder christenen en die leiden niet zelden tot kerkscheuringen. Of op z’n minst tot onaangename toestanden binnen de gemeente, wanneer iedereen op zijn eigen standpunt hamert en het respect voor andere meningen verliest. Maar is het niet juist aan de christenen om vast te houden aan het enige ware standpunt?

Hoe je met standpunten omgaat, verschilt vaak van generatie tot generatie. Waar ligt het referentiepunt, bij een hoger gezag of gewoon bij jezelf? Hanneke van der Meer, generatie-expert werkzaam bij de Navigators, stelt vast dat we in een tijd van  individualisme leven – in tegenstelling tot het samenhorigheidsgevoel dat bijvoorbeeld de ‘babyboomers’ (geboren tussen 1950 en 1970) kenmerkte. “Het individu wordt niet langer beschouwd als een lid van een groter geheel (zoals gezin of maatschappij), maar het accent ligt op die persoon als zelfstandig en zelfbepalend wezen.

Jongeren geven anders dan ouderen

InterCom220204 GeneratieKloofDonatieLQOnderzoek onder evangelische christenen toont opvallende tendensen.

Non-profit organisaties zijn doorgaans sterk afhankelijk van giften. Om die reden zetten ze sterk in op het vergaren van donaties. Opvallend genoeg komen die vaak van de wat oudere bevolking. Wie in zijn leven voldoende verdiend heeft, staat blijkbaar in de latere levensfase gemakkelijker geld af. Maar ook jongeren geven, al beslissen ze op andere gronden naar wie hun gulle gaven gaan. Twee Amerikaanse organisaties, Grey Matter en Infinity Concepts deden een onderzoek naar het geefgedrag van mensen, en focusten daarbij specifiek op evangelische christenen. Het is dikwijls zo dat christenen op grond van hun geloof een zekere generositeit aan de dag leggen.

De leeftijd van de gevers ligt hoger dan het gemiddelde van de bevolking. Dat leidt bij veel instanties die van giften afhankelijk zijn tot ongerustheid over de continuïteit van de giftenstroom in de toekomst. Ze zoeken naar middelen om jongere donors te vinden: veertigers, dertigers en zelfs twintigers. Het probleem daarbij is dat ze bij hun fondswerving methoden gebruiken die ze al heel lang aanwenden om zestigers en zeventigers te bereiken. Geen succesvolle methode, zo blijkt; de jongere generatie denkt nu eenmaal anders over geven dan de oudere.

Conflict Oekraïne-Rusland

Evangelische leiders van beide kanten geven hun visieInterCom220204 OekraineRuslandLQ

Vanuit alle hoeken van de wereld wordt met grote bezorgdheid gekeken naar wat er zich afspeelt aan de grens tussen Oekraïne en Rusland. Wijzen de concentraties van Russische troepen op een nakende aanval, of wil president Poetin alleen maar duidelijk maken dat hij niet duldt dat zijn buurland lid wordt van de NAVO? In feite dateert het conflict al van 2014, toen Rusland de Krim binnenviel en annexeerde. Is angst gerechtvaardigd of is paniek overbodig? Een blik vanuit kerkelijke zijde ...

Anatoly Kaluzhny is een evangelische voorganger in Kiev. Hij stelt vast dat de gevoelens in zijn land sterk uiteenlopen, maar dat er zeker schrik is voor een mogelijke invasie: “Dat is een heel normaal gevoel vandaag de dag, maar gevoelens moeten in bedwang gehouden worden. God heeft alles onder controle, er gebeurt niets dat tegen Zijn wil ingaat.” Niet iedereen is er even gerust op. Ruslan Kukcharchuk, voorzitter van de christelijke burgerbeweging Vsi razom! en van de vereniging van christelijke journalisten Novomedia, wijst op wat er in 2014 gebeurde: “De Russische regering liet officieel weten dat Oekraïne niet veroverd zou worden, maar uiteindelijk werd het gebied rond Donetsk wel bezet.”

Europa wordt moe

InterCom211208 EEA EuropaWordtMoeMigratie is een heet hangijzer voor Europa sinds de grote crisis van 2015 toen er een grote migratiestroom op gang kwam. Het aantal vluchtelingen dat momenteel bij ons aankomt, is een intussen afgenomen, maar ook dit jaar zijn er meer dan 1000 mensen verdronken op de Middellandse Zee terwijl ze probeerden ons continent te bereiken. Met nieuwe conflicten in Afrika, en met de machtsovername door de Taliban in Afghanistan, kan er alleen maar een toename van de getallen verwacht worden. Vindt Europa de veerkracht om hier op een goede manier mee om te gaan, of weten politiek en maatschappij hier geen raad mee?

Jongeren maken hun eigen playlist

InterCom211208 GeneratieZGeneratie Z gelooft, maar niet in de kerk.

In hoeverre zijn jongeren nog gelovig? In de kerk kom je ze misschien niet zoveel tegen, maar dat wil nog niet zeggen dat ze niet met geloof bezig zijn. Dat is een belangrijke vaststelling uit het rapport van het Springtide Research Instituut. Generatie Z – dat zijn momenteel de jongeren in de leeftijdscategorie tussen 13 en 25 jaar – worden met de belangrijkste vragen van het leven geconfronteerd, zoals: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat zal ik doen met mijn leven?’, ‘Welke beslissingen kan ik nemen die mijn levensloop kunnen bepalen?’ In de zoektocht speelt religie een grotere rol dan men zou denken. Toch vertaalt die belangstelling zich meestal niet in een toewijding aan een instituut als de kerk.

De Amerikaanse onderzoeksinstelling houdt zich specifiek bezig met het bestuderen van jongeren tussen 13 en 25: “Wij zijn sociale wetenschappers met een hart voor jonge mensen. Onze belangrijkste zorg: het openbloeien van alle jonge mensen, ongeacht hun geloof of identiteit. En onze belangrijkste doel: mensen die voor jongeren zorgen helpen dat beter te doen”.