slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Ongelooflijk en bewonderenswaardig

InterCom220816 CanarischeEilandenFelicitaties van VN voor evangelisch werk op Canarische Eilanden

De vertegenwoordigster van de UNHCR (het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties), Sophie Muller, bracht onlangs een bezoek aan de Modern Christian Mission, een kerk op het eiland Fuerteventura. Bij die gelegenheid sprak ze haar waardering uit voor de inspanningen van deze evangelische kerk: “jullie doen een ongelooflijk en bewonderenswaardig werk”.

Het vluchtelingenagentschap kondigde onlangs te werken aan een sterkere aanwezigheid op de Canarische Eilanden. Zo zal er een gespecialiseerd team komen dat zal beoordelen wie van de vluchtelingen die op de eilanden arriveren, in aanmerking komen voor bescherming of asiel. Sophie Muller is de UNCHR-vertegenwoordigster in Spanje, en ze bezocht de archipel gedurende vier dagen om zo uit de eerste hand informatie te verzamelen over de situatie ter plaatse. Ze had ontmoetingen met verschillende plaatselijke autoriteiten, maar ook met instellingen en NGO’s. De toestroom van asielzoekers – overzee vanuit Afrika – is de laatste maanden sterk gestegen. Daarbij bood Muller haar expertise aan om de vluchtelingenstroom te controleren en stelde voor om samen te werken om de huidige uitdagingen aan te gaan.

De evangelische kerk Modern Christian Mission was een van de organisaties die door de UNCHR-vertegenwoordigster bezocht werd. Voorganger Angel Manuel Hernandez liet weten blij te zijn met de belangstelling van de VN: “Op deze manier kon de toestand zelf zien en vaststellen hoe we met een minimum aan mogelijkheden iets proberen te doen aan de extreme nood. We doen dat dankzij de solidariteit van enkele bedrijven, hotels en vrienden. Vandaag hebben we voedsel om uit te delen, of dat morgen ook zo is, weten we niet.” Zo konden ze laten zien dat het werk in feite tekortschiet, aangezien de migranten meer nodig hebben dan voeding en een verblijfplaats. Ook al heeft de kerk beperkte middelen, toch uitte Muller haar waardering voor het vele werk dat verzet werd. Aan het vrijwilligersteam vertelde ze dat ze verbaasd was over het ongelooflijke en bewonderenswaardige werk dat de medewerkers deden. De voorbije maanden heeft de Modern Christian Mission zich vooral gefocust op het verwelkomen van de bootvluchtelingen die het eiland bereikten.

(bron: Evangeliscal Focus)