slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

“Iedereen moet zijn mening vrij kunnen uiten”

FotRasanenPaivi01aPäivi Räsänen spreekt Spaanse Evangelische Alliantie toe

De Algemene Vergadering van de Spaanse Evangelische Alliantie, vorige maand, stond dit jaar in het teken van de vrijheid van meningsuiting in Europa. Een belangrijke toespraak hierover werd gegeven door Päivi Räsänen, de Finse politica die de afgelopen jaren zwaar onder vuur ligt vanwege haar uitspraken rond Bijbel en seksualiteit. De standpunten van de voormalige minister van Binnenlandse Zaken vielen in Finland niet in goede aarde en uiteindelijk werd ze voor de Rechtbank van Helsinki gedaagd op beschuldiging van haat tegen een minderheidsgroepering. De juridische stappen die genomen worden, doen bij haar de vraag rijzen in hoeverre de vrijheid van meningsuiting in Europa nog gegarandeerd is.

Räsänen blikte in haar toespraak terug op het begin van haar carrière als jonge dokter en op haar motivatie om in de politiek te gaan: “Als jonge arts nam ik deel aan openbare debatten rond abortus, schreef ik een boek, gaf ik lezingen en organiseerde ik panelgesprekken. Het verdedigen van het ongeboren leven was mijn topprioriteit als parlementslid.

 

Het was de reden waarom ik politica werd.” Räsänen stelt vast dat de Finse maatschappij sterk geseculariseerd is: “Binnen enkele decennia is het geloof van de Finnen in de christelijke basisovertuigingen snel ineengestort. Uit een recent onderzoek onder Finse vrouwen van onder de 35 bleek dat slechts 4 procent van hen aangaf een persoonlijk geloof in Christus te hebben”. Het verbreken van de band met de christelijke traditie houdt ook een sterke wijziging in van de normen en waarden in Finland. Räsänen: “Als je meningen uit zoals de overtuiging dat het huwelijk een zaak is van een man en een vrouw en dat homoseksuele praktijken zondig zijn, dan is dat nu politiek incorrect. De pogingen om de gangbare mening dat het gendersysteem gebaseerd op het bestaan van twee geslachten, treffen vooral de kinderen. De strijd tussen de verschillende waarden wordt vooral taalkundig gestreden. Begrippen als liefde, vrijheid en gelijkheid worden gekaapt en zelfs het oude symbool van de regenboog heeft een nieuwe interpretatie gekregen.”

Over het proces dat momenteel tegen haar gevoerd wordt (en waarvan de uitspraak tegen het einde van deze maand verwacht wordt) liet de politica weten dat ze beschuldigd wordt van het agiteren tegen een minderheidsgroep. Dat vergrijp kan haar een gevangenisstraf van twee jaar opleveren. Toch vindt Räsänen dat niet het grootste probleem; het feit dat ze wellicht haar aan de Bijbel gerelateerde posts op de sociale media zal moeten verwijderen is in haar ogen veel alarmerender. Op dit moment ziet ze al dat veel Bijbelgetrouwe christenen uit voorzorg een zekere zelfcensuur toepassen. Overigens onderstreept ze dat haar vermelding van de bewuste Bijbelteksten uit de Romeinenbrief (waarin stelling wordt genomen tegen de homoseksuele praktijk) bedoeld was als kritiek op het leiderschap van de Lutherse Kerk, niet op welke maatschappelijke minderheidsgroep dan ook. De houding van haar kerk was voor Räsänen een aanleiding om haar lidmaatschap te overwegen, maar uiteindelijk besloot ze om toch lid te blijven: “Toen ik er over bad, was ik er van overtuigd dat het beter zou zijn om de slapenden wakker te maken en het zinkende schip niet te verlaten.”

Aard en daad
In christelijke kringen wordt – als het op homoseksualiteit aankomt – dikwijls gezegd dat de geaardheid, en dus de persoon als zodanig, niet geviseerd wordt, maar wel de daad. Tijdens het proces stelde de openbare aanklager dat een dergelijk onderscheid niet opgaat: “Als je de daad afkeurt, veroordeel je ook de persoon en beschouw je hem of haar als minderwaardig.” Räsänen is het daar niet mee eens: “Jezus had de zondaars lief, maar veroordeelde de zonde. De opinie van de aanklager gaat ook in tegen de juridische denkwijze. Ook de zwaarste criminelen verliezen hun waardigheid en in hun mensenrechten niet als ze gestraft worden voor hun daden.”

De belangrijkste strijd die de voormalige minister voert, betreft de vrijheid voor christenen om voor hun overtuiging uit te komen, ook als die tegen het maatschappelijke denken ingaan. “Iedereen moet vrij zijn om zijn of haar diepste overtuigingen te delen, zonder voor censuur te moeten vrezen of bang te moeten zijn voor gerechtelijke vervolging”, benadrukte ze.

Xesús Manuel Suárez, ondervoorzitter van de Spaanse Evangelische Alliantie noemde de toespraak van Räsänen historisch: “Het evangelie preken is vrijheid verkondigen. We moeten terugkeren naar die vrijheid. Daarvoor moeten we misschien zelf onze jeugd leren om tegen ‘verboden ideeën’ in te gaan. Misschien moeten we ook burgerlijke ongehoorzaamheid praktiseren.”
Suárez kreeg tijdens het panelgesprek de vraag of hij de christelijke ideeën niet teveel een politieke lading gaf. Zijn antwoord was dat het hier niet ging om een veldslag tussen links en rechts. Wel benadrukte hij dat de evangelische christenen zich dikwijls in de hoek bevinden waar de (politieke) klappen vallen: “In het verleden kregen we te maken met het rechtse katholieke nationalisme. Vandaag worden we aangevallen door links. In dit land zitten we met een totalitaire benadering die tegenstemmen weinig ruimte laat. Daarom moeten we de christenen leren om zelf te denken.”

In hoeverre de evangelische christenen, die in Spanje een kleine minderheid vormen, ook daadwerkelijk gehoord zullen worden in het maatschappelijk debat, is uiteraard de vraag, maar wie zwijgt wordt nooit gehoord ...

(bron: Evangelical Focus)