slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Verdraag de spanning

InterCom220204 IDEAZlqHet meest recente nummer van IDEAZ – het blad van MissieNederland – is ontspannende lectuur. Of beter gezegd: het thema is omgaan met spanningen, in de maatschappij maar vooral ook in de kerk. Er zijn nogal wat tegenstellingen onder christenen en die leiden niet zelden tot kerkscheuringen. Of op z’n minst tot onaangename toestanden binnen de gemeente, wanneer iedereen op zijn eigen standpunt hamert en het respect voor andere meningen verliest. Maar is het niet juist aan de christenen om vast te houden aan het enige ware standpunt?

Hoe je met standpunten omgaat, verschilt vaak van generatie tot generatie. Waar ligt het referentiepunt, bij een hoger gezag of gewoon bij jezelf? Hanneke van der Meer, generatie-expert werkzaam bij de Navigators, stelt vast dat we in een tijd van  individualisme leven – in tegenstelling tot het samenhorigheidsgevoel dat bijvoorbeeld de ‘babyboomers’ (geboren tussen 1950 en 1970) kenmerkte. “Het individu wordt niet langer beschouwd als een lid van een groter geheel (zoals gezin of maatschappij), maar het accent ligt op die persoon als zelfstandig en zelfbepalend wezen.

 

Gezinnen vallen uit elkaar, Religie is al langer niet meer een autoriteit en ook de politiek zie je nu autoriteit verliezen. Het zelfbepalende wezen is overgebleven. Dat is het normaal van Generatie Z (nvdr: geboren na 2000): Ik bepaal.”
De Bijbel zegt daarentegen dat het niet goed is dat de mens alleen is en dat het Lichaam van Christus één geheel is. Voor de nieuwere generaties geeft die benadering vaak problemen: jezelf als referentiepunt hebben is compleet tegengesteld aan het relateren van al je keuzes aan Christus.

Polarisatie
De verschillende benadering van de diverse generaties kan moeilijk ontkend worden. De vraag is hoe je ermee omgaat. En ook hier is er een verschil of je tot de oude of de nieuwe generatie behoort. In IDEAZ wordt voor het voorkomen of vermijden van spanningen benadrukt. Zo is er een interview met Joël Boertjens, verbonden aan Baptistengemeente De Verbinding in Amsterdam, en schrijver van o.a. het boek ‘Allen voor Eén’ waarin hij pleit voor ruimte voor vrouwen om in de kerk hun gaven op alle niveaus in te zetten. In het gesprek met IDEAZ plaatst hij kanttekeningen bij de uitspraak ‘Maar de Bijbel zegt’ door te wijzen op het feit dat de joodse exegese stelt dat een tekst vaak wel zeventig gezichten heeft. Wanneer we dus blijven vasthouden aan één bepaalde visie, komen we terecht in een ongewenste polarisatie. Dat is volgens hem niet alleen het probleem van de maatschappij maar ook van de kerk. Hij refereert daarbij naar heel wat gemeenten die in de afgelopen twee jaar splitsten door verschil van mening over de coronacrisis – en de daarbij behorende ‘samenzweringstheorieën’. Wat kerken in de huidige tijd moeten doen is vooral leren luisteren naar de ander en radicaal te zijn in de liefde. De volmaakte liefde verdrijft vrees, en angst is een slechte raadgever. Boertjens: “Zolang we allemaal hetzelfde vinden over de doop, over seksualiteit, over duurzaamheid, als we op dezelfde politieke partij stemmen, dan verbinden we ons graag met elkaar. Maar als er dan iemand opschudding komt brengen, bijvoorbeeld een mannenstel dat hand-in-hand de kerk binnenkomt, dan wordt er vaak een angstknop bij ons ingedrukt. En dan gaan we in hokjes denken: wat willen we wel en wat willen we niet? Op veel veel websites van kerken staat: iedereen is welkom. Maar dat trendy tekstje is in de praktijk heel wat lastiger waar te maken.”

Tegenstelling of paradoxen?
Socioloog Johan Vink, voorheen o.a. aan de slag bij de EO als hoofd verkondigende programma’s, poneert dat Gods Koninkrijk vol paradoxen – schijnbare tegenstellingen – zit: waarheid en genade, reeds en nog niet, zwak en sterk, enzovoorts. Zelf heeft hij een passie voor het zoeken naar een gezonde balans. “We zien enorm veel polarisatie die ontstaat door zwart-wit denken, eenzijdige standpunten, valse tegenstellingen, het verabsoluteren van deelwaarden, simplificeren, en ga zo maar door. Dat alles aangejaagd door de (sociale) media die te lijken floreren bij de gratie van ongenuanceerde, kort door de bocht verhalen. Juist voor christenen is balans en nuance essentieel”. Het Omega Project  waar Vink leider van is, heeft een cursus voor huiskringen ontwikkeld waarin aan de slag wordt gegaan met een aantal paradoxen, zowel de integratieparadox als de participatieparadox.

“Sommige spanningen moet je niet willen oplossen, maar omarmen”, is de mening van Pieter-Jan van der Wolf, interim-voorganger van de Levend Evangelie Gemeente in het Nederlandse Aalsmeerderbrug. “Ik vind het belangrijk mensen te stimuleren voor zichzelf te denken. Je mag als kerk wel handvatten geven, maar niet voorschrijven wat mensen moeten doen.” Van der Wolf geeft als voorbeeld de discussies rond de coronacrisis, vooral over vaccineren of niet. In het debat moeten leiders een neutrale rol innemen: “Ik heb privé wel gedachten over vaccineren, maar ik deel publiekelijk niet of ik wel of niet gevaccineerd ben. Want ik vind dat ik voor beide groepen voorganger moet kunnen zijn en blijven. De neutraliteit creëert overigens ook een mate van rust en harmonie.” Hij past hetzelfde principe toe op de tegenstelling tussen de oude en de nieuwe generatie: “Jongeren leren zien dat de ouderen ervaring meebrengen, ouderen ontdekken dat jongeren een stuk van de toekomst zijn.”

Luisteren
Paulien Vervoorn, spreker, auteur en preektrainer, is ook een absolute voorstander van leren luisteren. Ze initieerde enkele jaren geleden de zogenaamde ‘harthorend’-avonden waarbij gemeenteleden met elkaar in gesprek gingen over spannende thema’s. Het waren vier avonden die begonnen met een oefening met oordeelloos luisteren en oefenen met open vragen. Daarna werd ingegaan op gevoelige onderwerpen zoals doop of homoseksualiteit. Belangrijk waren goede gesprekstechnieken waardoor je op een goede manier ook in gesprek kon blijven.

Meeleven met de ander is ook het uitgangspunt van de ‘School van Compassie’, een initiatief van het Leger des Heils. Projectleider Karel Muller vertelt: “We moeten weer leren dat we het grondig met elkaar oneens kunnen zijn, terwijl we elkaar toch waarderen.” De school biedt een training aan: Corona, van conflict naar connectie. De School voor Compassie is een pioniersplek, waarmee het Leger des Heils present wil zijn voor de gemiddelde, niet kerkelijke Nederlander. De bedoeling is om mensen te leren om met meer compassie in het leven te staan. Da basis daarvoor ligt in de zogenoemde ‘gulden regel’: behandel mensen zoals je zelf behandeld wilt worden.

Een organisatie die ook voortdurend met spanning moet omgaan, is de Evangelische Omroep. De confessionele omroepvereniging heeft enerzijds een verkondigende missie – een bekende leuze uit de begintijd van de EO was: wij hebben een woord voor de wereld – maar moet er anderzijds voor zorgen dat mensen kijken en luisteren. Wanneer een programma onvoldoende kijkcijfers scoort, wordt het door de netmanagers onverbiddelijk geschrapt of naar een onmogelijk uitzenduur verbannen. Hoe je het best ‘verkondigend’ kunt zijn, is iets waarover christenen vaak van mening verschillen. Directeur Arjan Lok: “Bij de EO zijn we geen eenheidsworst. De 350 mensen die hier werken, denken ook heel verschillend. Dus ook in huis moeten we oefenen om die diversiteit een plaats te geven. Daarbij mag je echt een andere mening hebben over tal van onderwerpen. Maar wat hier niet kan, is dat je elkaar veroordeelt  om wat de ander vindt. Er moet altijd ruimte zijn blijven voor het gesprek.”

Wie meer wil weten over IDEAZ kan terecht op de website van MissieNederland.
https://www.missienederland.nl/beweegdekerk/ideaz