slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Samen eenzaam zijn

InterCom211105 IDEAZeenzaamheidEen van de dingen die de coronacrisis heeft duidelijk gemaakt, is dat veel mensen eenzaam zijn. Natuurlijk, COVID 19 heeft in de eerste plaats medische gevolgen gehad, maar daarnaast is de pandemie ook op andere vlakken een eye-opener. Gelukkig werden er ook veel manieren oplossingen gevonden voor eenzame mensen, al blijft het probleem nog schrijnend aanwezig. IDEAZ, het blad van de Nederlandse evangelische alliantie – die eigenlijk MissieNederland heet – wijdde er een themanummer aan: Samen (eenzaam) zijn.

Jan Willem Janse, hoofdredacteur van IDEAZ, beseft dat voor veel mensen eenzaamheid het voorbije jaar volop aanwezig was: “Beperkingen op het aantal bezoekers, een avondklok, vrijwel geen fysiek contact. Voor sommigen gaf het eindelijk de rust waarop ze wachtten. Voor anderen een overweldigend van alleen-zijn. Of een combinatie van beide.”

 

Janse weet waarover hij spreekt, want hij is zelf een alleenwonende single. Een grote ontdekking was het om te merken dat hij lang niet de enige was met gevoelens van eenzaamheid en dat er door samen eenzaam te zijn er een diepere connectie ontstond.

Matthijs de Jong - die projectleider was bij de herziening van de NBV, en dus goed vertrouwd met de tekst – stelt vast dat het woord eenzaamheid maar af en toe in de Bijbel voorkomt. Eenzaamheid was in de Bijbel dikwijls het gevolg van sociale uitsluiting, vaak in geval van ziekte. Mensen met een huidziekte moesten verplicht in isolement om te voorkomen dat de onreinheid van de zieke op de gemeenschap kon overslaan. Gelukkig genas Jezus verschillende mensen die door een huidziekte onrein waren. Hij maakte hen ‘rein’ en dat was cruciaal voor hun genezing. Dan hoorden ze er weer bij en mochten ze weer in de kring komen. Isolement, afzondering en uitgestoten zijn uit de gemeenschap hoorden bij de ergste dingen die je in Bijbelse tijden konden overkomen. In de huidige tijd spreken we over ‘huidhonger’ en eenzaamheid kan nu betekenen: niemand voelen, niet aangeraakt worden. De Jong: “Dat is iets dat onze situatie verbindt met de Bijbelse tijd. Wat zal het een bevrijding zijn als aanraking weer kan. Elke aanraking die de eenzaamheid doorbreekt, laat iets zien van Gods nieuwe wereld.”

Bob de Bouwer
“Los eenzaamheid niet op, laten we eenzaamheid eerst weer ‘normaal’ maken”. Petra de Nooy van het Missionair Platform Den Haag doet een ongewone oproep in IDEAZ. Bijna de helft van de huishoudens in Den Haag bestaat inmiddels uit één persoon. Eenzame mensen zijn een signaal: “Niet alleen een signaal over de situatie van deze mensen, maar het zegt ook iets over deze maatschappij. We zijn hyper-individualistisch en onafhankelijk geworden, en daarmee meer geïsoleerd dan ooit. Voor verbinding is afhankelijkheid nodig; Eenzaamheid is het gemis van contact en verbinding en heeft allerlei vormen en gevolgen.” De Nooy heeft het in dit verband over het Bob de Bouwer-verhaal: “Corona heeft het heersende narratief van onze samenleving ontmaskerd. Het idee dat het leven maakbaar is, zoals Bod de Bouwer alles kan maken in de gelijknamige animatieserie. Als je succesvol bent, hoor je je niet eenzaam te voelen. En als dat toch zo is, moet je het fixen.” Op die manier wordt eenzaamheid tot iets abnormaals gemaakt, terwijl het juist onlosmakelijk bij het leven hoort. De maatschappelijke roep om eenzaamheid uit te bannen, versterkt de eenzaamheid juist. De Nooy roept de kerken op om eerlijk te zijn, als gemeenschap, over eenzaamheid. “Dan is eenzaamheid niet het probleem van individuen, maar deel van van ons verhaal samen in deze wereld.”

Speciale aandacht wordt gevraagd voor eenzaamheid onder zendingswerkers. Leven in een vreemde cultuur, een nieuwe taal leren, bouwen aan een lokaal netwerk … het leven van zendingswerkers in het buitenland vergt veel flexibiliteit en energie. Eenzaamheid ligt dan op de loer. IDEAZ sprak daarover met Marijke Kuo-van der Molen, People Care Consultant bij Operatie Mobilisatie International: “In mijn werk kom ik regelmatig mensen tegen die worstelen. Al wordt niet altijd specifiek het woord eenzaamheid gebruikt. Soms vragen werkers zich af: ‘Waarom voel ik mij na een jaar nog steeds een vreemde eend op deze plek? Is er iets mis met mij?”

Maatwerk
Eenzaamheid is niet altijd eenvoudig op te lossen; er bestaat geen standaardstrategie. Cees van Breugel is buurtpastor in een Rotterdamse wijk waar veel sociale nood is. Het meest schrijnende geval dat hij meemaakte was toen een vrouw in haar huis gevonden werd die al 10 jaar dood was… Hij omschrijft eenzaamheid als een gebrek aan diepe contacten. Vaak zien de mensen wel andere mensen, maar is er geen hartscontact. De betekenis van het leven wordt niet gedeeld: “Ik ben ervan overtuigd dat we als mens zijn geschapen om relaties te hebben met God en met elkaar. Zonder die relaties mis je echt iets wezenlijks.” Omdat de werkers midden in de wijk wonen, kunnen ze ook effectief iets voor de mensen betekenen, al was het maar door ze regelmatig op te zoeken. Daarbij wordt niet echt met een bepaalde universele aanpak gewerkt: het is altijd maatwerk.

Meer weten over IDEAZ? Kijk eens op de website van MissieNederland.

Nieuwsbrief