slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Canada verruimt mogelijkheden euthanasie mindervaliden

InterCom210622 EuthanasieCanadaEuthanasie wordt in de Canadese wetgeving ‘medische hulp om te sterven’ genoemd. Tot vijf jaar geleden was vroegtijdige levensbeëindiging verboden, maar in 2016 werd euthanasie gelegaliseerd in heel het land. Twee jaar eerder had de provincie Quebec al de medische bijstand bij zelfmoord toegelaten. In maart van dit jaar werden de mogelijkheden tot levensbeëindiging uitgebreid. Zo komen gehandicapten die niet terminaal ziek zijn nu ook in aanmerking.

De wetswijziging voert drie belangrijke veranderingen door wat betreft de toegang tot euthanasie. In de eerste plaats is het criterium van ‘redelijkerwijs te verwachten dood’ niet langer vereist. De regel is nu dat er sprake moet zijn van een ernstige en ongeneeslijke ziekte en dat de patiënt een lijden ondergaat dat als ondraaglijk wordt ervaren. Dat heeft als consequentie dat in feite iedereen die lichamelijk gehandicapt is of een chronische ziekte heeft, in aanmerking komt voor euthanasie.

 

Het moet wel gaan om lichamelijke aandoeningen – een geestesziekte wordt niet beschouwd als een aandoening of een handicap. Dat neemt niet weg dat er op dit vlak verder gedacht wordt – er zijn plannen voor een verdere uitbreiding van de wet in 2023.

Een tweede wijziging is de afschaffing van de termijn van 10 dagen tussen het verzoek omp euthanasie en de dodelijke injectie, voor zover de natuurlijke dood redelijkerwijze te verwachten is. Een collectief van zo’n 900 artsen keert zich tegen de wet, juist vanwege deze aanpassing omdat het betekent dat een persoon wiens natuurlijke dood als ‘redelijkerwijs voorzienbaar’ wordt beschouwd, in één dag kan worden gediagnosticeerd, beoordeeld en geëuthanaseerd.  

In de derde plaats is het in Canada nu ook mogelijk om euthanasie uit te voeren op een patiënt die niet in staat is definitief toestemming te geven (bijvoorbeeld mensen buiten bewustzijn) en van de dood redelijkerwijs te voorzien is. In dat geval moet de patiënt wel van te voren een verklaring rond euthanasie hebben afgelegd, maar een mislukte zelfmoord (iemand die zichzelf een dodelijke injectie heeft toegediend, maar zonder het gewenste resultaat).

De Canadese wetgevers werken inmiddels aan verdere aanpassingen. De parlementaire evaluatie van de euthanasiewetgeving zal onder andere gaan over de mogelijkheid tot het aanvragen van levensbeëindiging door ‘mature minderjarigen’ .  De burgerbeweging ‘Leven in waardigheid’ en het artsencollectief tegen euthanasie wijzen er op dat euthanasie volgens hen ten onrechte wordt gezien als ‘zoirg aan het einde van het leven’. Zij stellen voor dat er primair gewerkt wordt aan ‘het bevorderen van zorg voor alle soorten lijden door het verbeteren van geestelijke gezondheidszorg, steun voor mindervaliden, steun voor mensen met een chronische ziekte en steun voor mensen die een chronische aandoening hebben. Daarbij wordt gedacht aan mogelijkheden om zieken langer in hun thuissituatie te houden, maar ook aan steun voor mantelzorgers.

(bron: Europees Instituut voor Bio-Ethiek)

Nieuwsbrief