slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Pro-life organisaties teleurgesteld in Biden

InterComArtikels210407 JoeBidenAbortusHet aantreden van een nieuwe president gaat altijd gepaard met de afkondiging van nieuwe regels. Na de recente machtsoverdracht in de Verenigde Staten was dat niet anders. Joe Biden verstrengde een aantal coronamaatregelen om mensenlevens te redden. Hij schafte ook een wet af die het aantal abortussen moest beperken. Zo schreef de nieuwe president een memorandum waardoor een aantal organisaties opnieuw subsidies zullen ontvangen om zwangerschappen vroegtijdig af te breken.

Tijdens het presidentschap van Donald Trump hadden de Verenigde Staten  de ‘Mexican City Policy’ onderschreven die voorkomt dat internationale organisaties die de mogelijkheid van abortus voorzien of promoten, fondsen ontvangen van de Amerikaanse overheid. Sinds Ronald Reagan het idee lanceerde in de jaren ‘80 van de vorige eeuw, hebben Republikeinse regeringen de regel toegepast en werd die onder Democratisch bewind terug afgeschaft. In die zin volgt

 

Biden de houding van zijn voorgangers. In het memorandum schrijft hij: “Mijn regering wil de seksuele en voorplantingsrechten van meisjes en vrouwen in de VS en wereldwijd ondersteunen. De uitgebreide voorwaarden voor internationale hulp ondermijnen de inspanningen van de Verenigde Staten om de gendergelijkheid te bevorderen, aangezien ze de mogelijkheden voor het ondersteunen van gezondheidsprogramma’s voor vrouwen beperken, evenals de mogelijkheden om gendergerelateerd geweld te bestrijden.” Veel pro-life organisaties waren blij met de beslissing van Trump om de regel opnieuw van kracht te laten worden en betreuren nu de beslissing van Biden om het beleid terug te veranderen.

De pro-life organisaties halen verschillende argumenten aan om het besluit af te keuren. Er werd in het bijzonder uitgekeken naar de reactie van de Rooms-katholieke kerk, die abortus expliciet afkeurt, terwijl Joe Biden zich tot die kerk rekent.  “Het is pijnlijk om vast te stellen dat een van zijn eerste officiële daden het actief vernietigen van leven in ontwikkelingslanden bevordert. Dat is in strijd met de rede en schaadt de menselijke waardigheid. Het is ook niet compatibel met de katholieke leer”, staat er in een gezamenlijke verklaring van aartsbisschop Joseph Nauman en bisschop David Malloy, voorzitter van het internationale comitié voor Rechtvaardigheid en Vrede. De bisschoppen zeggen wel bereid te zijn om met Biden samen te werken om wereldwijd de gezondheidsrechten van vrouwen te ondersteunen op een manier die de menselijke ontwikkeling ten goede komt en de aangeboren mensenrechten en de waardigheid van ieder menselijk leven respecteert, ook in de baarmoeder.

(bron: The Christian Post)

Nieuwsbrief