slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Hoe bereik je Generatie Z?

InterCom210407 LausanneGeneratieZDe generaties volgen zich steeds sneller op en elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Dat heeft ook zijn weerslag op de evangelisatiemethoden. Algemeen wordt aangenomen dat er voor verschillende generaties aparte benaderingswijzen nodig zijn. Steve Sang-Cheol Moon is een Koreaanse zendingsspecialist die oprichter en directeur is van het Instituut voor Interculturele Studies. Hij doceert ook aan verschillende universiteiten en opleidingsinstituten over de hele wereld. Voor ‘Lausanne’ schreef hij een artikel over het bereiken van de zogenaamde ‘Generatie Z’. Een uitgebreide samenvatting.

Je kunt de wereldbevolking op verschillende manieren indelen. Bijvoorbeeld op grond van geografische, etnische of socioculturele grenzen. De traditionele benadering van wereldzending baseert zich voornamelijk daar op. Je kunt ook uitgaan van de verschillende generaties, en dan heb je heel andere uitgangspunten. Het goed begrijpen van de verschillende generaties is essentieel in een snel veranderende wereld.

De jongste generatie waar we momenteel spreken, is de zogenaamde ‘Generatie Z’. Dat zijn de mensen die nu nog met hun opleiding bezig zijn, of net op de arbeidsmarkt gekomen zijn. Wie zijn deze mensen en, belangrijker, hoe kunnen ze bereikt worden met het evangelie? Het onderzoeksbureau Pew Research Center deelt de inwoners van de Verenigde Staten in volgens hun geboortejaar. Die indeling is als volgt: De Grote Generatie (geboren voor 1928), de Stille Generatie (geboren tussen 1928 en 1945), de Baby Boomers (1945-1964), Generatie X (1965-1980) en de Millennials (1981-1996). Die laatste groep wordt ook wel Generatie Y genoemd. Logischerwijs volgt hierop dan Generatie Z, ruwweg geboren tussen 1996 en 2010. Op dit moment vormt deze generatie 30, procent van de wereldbevolking, zo’n 2 miljard mensen dus. Millenials en Generatie Z samen vormen meer dan de helft van de wereldbevolking. De twee generaties daarvoor (Baby Boomers en Generatie X) zijn elk goed voor zo’n 20 procent.

De Generatie Z heeft een aantal opvallende kenmerken. Zo hebben ze maar weinig met de traditionele media, en zetten ze sterk in op Video on Demand. Ze kiezen dus zelf wat ze willen horen en zien, en trekken zich minder aan van het doorsnee aanbod. Dat zal een steeds sterkere impact hebben om de maatschappij, en wellicht veel sneller dan wat men tot nu toe heeft aangenomen. Moon veronderstelt dat deze generatie zo’n beetje de laatste zal zijn die wereldwijd als een homogene groep geprofileerd kan worden. De huidige snelle socoioculturele veranderingen zorgen voor een veel heterogene bevolking.

Hoe zijn ze?
Generatie Y en Z hebben overeenkomsten en verschillen. Ze hebben alleszins zoveel gemeenschappelijk dat er geen grote kloof tussen beide groepen is. Maar omdat ze opgevoed zijn door ouders van een andere generatie en in een andere tijd, zijn er een aantal duidelijke verschillen in hun culturele karakteristieken en hun manier van loeven.

‘Generatie Z-ers’  maken van jongs af aan kennis met de moderne technologie en dat beïnvloedt hun wereldbeeld. De meesten van hen groeiden op met smartphones en sociale media en ze zijn veel beter in staat tot multitasking dan vroegere generaties. Een onderzoek van het IBM Institute for Business Value liet zien dat 66 procent regelmatig twee apparaten tegelijk gebruikt. Generatie Z-ers zagen het levenslicht in dezelfde periode als waarin hun favoriete merken ontstonden: Google (1998), iTunes (2003, Twitter (2006), Uber (2009), Instagram (2010). De digitale wereld is hun natuurlijke habitat; Ze hadden doorgaans ouders die allebei werkten en dus minder tijd hadden voor hun kinderen; daarom zijn ze ook zelfstandiger dan vorige generaties.

Sterke waarden en authentiek engagement zijn belangrijk voor Generatie Z-ers. Ze werken het liefst voor firma’s of organisaties waarmee ze waarden delen. Betrokkenheid bij milieu en klimaat is voor hen heel belangrijk. Als we contact willen leggen met deze generatie, dan zullen we ook interesse in hun waarden moeten tonen.

Niet meer christelijk
Generatie Z is de eerste post-christelijke generatie, volledig opgegroeid in een post-christelijke context, zeker in Westerse landen. Ze worden ook niet godsdienstiger naarmate ze ouder worden. Hoe kun je deze mensen dan bereiken met het evangelie? Je moet daarbij rekening houden met hun wereldbeeld. Een belangrijk aspect daarvan is de nadruk die op de wetenschap wordt gelegd: kennis moet berusten op zaken die wetenschappelijk bewezen zijn. Daarover bestaat zelfs geen discussie. Toch wordt het bovennatuurlijke niet a priori uitgesloten. Generatie Zers verwachten wel datr de redenen om te geloven duidelijk zijn, zowel over wat men gelooft als waarom men gelooft. De nadruk ligt ook op de mogelijkheid van uiteenlopende interpretaties. Dat maakt het moeilijk om uit te leggen dat Christus de enige weg is.

Generatie Zers hechten een groot belang aan oprechte relaties. Als je met hen over Christus wilt spreken, dan vergt dat een authentieke relatie, gebaseerd op vertrouwen en empathie. Deze generatie heeft veel nood aan echte relaties. Generatie Zers zullen een Bijbels wereldbeeld ontwikkelen door de praktijk, en er vorm aan geven naar het voorbeeld van iemand waarmee ze een goed contact hebben. Vergeet ook niet dat deze generatie sterk visueel ingesteld is: ze haalt haar informatie op Youtube, Netflix en andere media die visueel aantrekkelijk zijn. Evangelisatie zal dus gebruik moeten maken van moderne middelen met een frisse inhoud. Men leert immers vooral visueel. Ook de setting is belangrijk: de ruimte waar men leert moet rustig, proper, georganiseerd en comfortabel zijn. Generatie Zers willen bewegingsvrijheid en willen bijvoorbeeld kunnen eten en drinken terwijl ze luisteren.

We zullen ernstige pogingen moeten ondernemen om cultureel relevant te zijn als we de Generatie Z willen bereiken met het evangelie. Daarbij moeten we drie concrete punten in het oog houden:

In de eerste plaats moeten we tijd en energie moeten steken in het beter leren kennen van Generatie Z. We hebben behoefte aan participerende observatie. We mogen niet te snel oordelen en oog hebben voor evenwichten.
In de tweede plaats kunnen we Generatie Zers uitnodigen in onze teams en zo ons voordeel doen met hun competentie en expertise. We kunnen zelfs een strategie ontwikkelen om juist mensen van die generatie in dienst te nemen. Ze hebben veel potentieel om competente leiders en collega’s te worden.
Ten derde zullen we onze programma’s, boodschappen en omgevingen kritisch moeten contextualizeren zodat ze relevant worden voor Generatie Zers. We moeten een comfortabele, vriendelijke en warme atmosfeer creëren die rekening houdt met de voorkeuren van generatie Z. We zullen moeten communiceren over ‘eeuwige zaken’ en belangrijke Bijbelse boodschappen die antwoorden geven op de existentiële vragen van de Generatie Zers. Of, zoals Paulus het in zijn brief aan Korinthe zegt: “Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. En dit doe ik ter wille van het Evangelie; opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden.”Nieuwsbrief