slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

In memoriam: Luis Palau

InterCom210407 InMemoriamLuisPalauBegin 2018 overleed de wereldberoemde evangelist Billy Graham. Tegelijkertijd werd er bij Luis Palau, de bekendste evangelist van de Spaanssprekende wereld een ernstige vorm van kanker vastgesteld. Op 11 maart 2021 overleed ook Palau, op de leeftijd van 86 jaar. Het verhaal van Graham was in de Westerse wereld algemeen bekend, dat van zijn Spaanstalige tegenhanger veel minder.

Luis Palau begon zijn ‘carrière’ als tienerpredikant in de straten van Buenos Aires, Argentinië. Uiteindelijk zou hij meer dan 65 jaar actief zijn. Al snel werd hij stagiair bij Graham en mocht hij de bekende prediker af en toe vertalen. Palau vergezelde Graham ook tijdens Eurofest, de grote campagne die in 1975 in Brussel doorging. Als dank voor zijn assistentie hielp de Billy Graham Evangelistic Organisation hem bij de oprichting van zijn eigen organisatie, Luis Palau Ministries.

Palau sprak in meer dan 80 verschillende landen, waaronder de Sovjet Unie – in de jaren ‘70 en ‘80, onder het communistisch en atheïstisch bewind dus. Toch werd hij vooral bekend in de Spaansprekende wereld door zijn campagnes en dagelijkse radioprogramma’s.

Ruben Proietti, voorzitter van de Evangelische Alliantie in Latijns-Amerika (de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Europese Evangelische Alliantie) werkte decennialang samen met Palau. Hij verklaarde: “Ontelbaar veel mensen kunnen ervan getuigen dat ze het goede nieuws van redding hoorden – en hun leven aan Jezus gaven – dankzij de campagnes van Palau. Onvermoeibaar, en met veel passie en enthousiasme, predikte Luis over zijn geliefde Jezus. Hij bracht zijn boodschap van hoop in massaal bijgewoonde samenkomsten onder het motto ‘Goede muziek en Goed Nieuws’, maar ook in radio- en televisieprogramma’s.

Palau was een grote voorstander van de rol van de Wereld Evangelische Alliantie (WEA) bij het verenigen van evangelische christenen over de hele wereld. Hij schreef ook het voorwoord in een boek dat een overzicht gaf van 150 jaar WEA (toen nog World Evangelical Fellowship) in 1996. Daarin schreef hij: “Christenen die de wereldwijde kerk liefhebben, die houden van zendingswerk en van de verspreiding van het goede nieuws van Jezus Christus, zouden dit wereldwijde werk moeten stimuleren en steunen.”

Dr. Thomas Schirrmacher, algemeen secretaris, benadrukte: “Luis Palau is het zichtbare bewijs dat God Zijn gaven geeft aan mensen overal in deze wereld, niet alleen aan Westerlingen. Hij toont ook dat de evangelisatiebeweging die in het Westen begon bij mannen als John Wesley en George Whitefield, in de 18e eeuw, inmiddels ook naar het Zuidelijk halfrond verplaatst is. We zijn de kerk van Latijns-Amerika dankbaar voor haar bijdrage aan onze wereldwijde gemeenschap. We danken ook de vele partners en medewerkers die de Luis Palau Ministries gedurende verschillende decennia hebben gediend. We danken God voor Zijn geschenk aan ons in de persoon van Luis Palau, die nu de Heer die hij zijn leven lang heeft gediend en gepredikt, mag zien en bij Hem mag zijn.”

Efraim Tendero, tot begin dit jaar nog algemeen secretaris van de WEA, verwoordt dezelfde gevoelens wat betreft Palau: “Hij toonde dat zendingswerk en evangelisatie etniciteit en ras overstijgen. Hij heeft ook zijn passie overgebracht op zijn zoons, die actief zijn in een wereldwijd netwerk van evangelisten.” Een andere voormalige secretaris van de Wereldwijde Evangelische Alliantie, Geoff Tunicliff, schreef: “Ik had het voorrecht decennialang bevriend te zijn geweest met Luis Palau. Zijn passie voor evangelisatie werd weerspiegeld in zijn warmte, nederigheid en medeleven met alle mensen. Ik was een bevoorrechte getuige van zijn begaafdheid om mensen te motiveren - in het bijzonder de jonge mensen – om zich in te zetten voor de Grote Opdracht. Luis was ook sterk toegewijd aan de WEA en  
aan de eenheid van de christenen. De manier waarop hij zich voor christelijke festivals inzette weerspiegelde zijn verlangen om de kerken samen te zien werken aan evangelisatie. Als kerk hebben we een groot kampioen verloren; Ik geloof dat zijn zoons Kevin, Keith en Andrew de visie van Luis verder zullen verspreiden en nog duizenden evangelisten over de hele wereld zullen toerusten.”

(bron: WEA)

Nieuwsbrief