slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Hebben christenen het Capitool bestormd?

InterCom210223 BestormingCapitoolDe storm rond de overdracht van het presidentschap in Amerika is al weer grotendeels gaan liggen, maar de gevolgen van gebeurtenissen die er aan vooraf gingen, zijn nog altijd goed zichtbaar. In de aanloop naar de verkiezingen was het duidelijk dat een grote groep evangelische christenen de zittende president, Donald Trump, voluit steunden. Ook waren velen van hen overtuigd van het feit dat de verkiezingen ‘gestolen’ waren en Joe Biden niet echt gewonnen had. Toen begin januari het Amerikaanse Parlementsgebouw bestormd werd, leken daar ook veel conservatieve christenen bij betrokken. Zo werd het alleszins in de Verenigde Staten en daarbuiten grotendeels voorgesteld. Politiek commentator, en redacteur van The Dispatch, David French sloot zich bij die visie aan en spreekt van een christelijke opstand. Toch zijn er veel evangelische stemmen die de gebeurtenissen in Washington scherp veroordelen.

French is duidelijk over zijn standpunt. Op de website van The Dispatch schrijft hij: “Waarom noem ik dit een christelijke opstand? Omdat veel van de deelnemers zo luid en duidelijk als ze konden, lieten weten dat ze christen waren. Er stond een enorm houten kruis buiten het Capitool. Opschriften met teksten als ‘Jezus redt’ waren overal aanwezig.” Hij noemt nog een reeks voorbeelden. In zijn opiniestuk verklaart hij onomwonden dat de christenen op dit vlak in de ban zijn van leugens.

Heeft French gelijk? Wat betreft de bestormers die zich als christelijk profileerden en de vele christelijke symbolen wel. Zijn idee dat de evangelische christenen de voorvallen zonder meer steunden, is niet correct. Getuige daarvan zijn de vele reacties die achteraf verschenen. De overgrote meerderheid van de christelijke leiders veroordeelden de aanval.

Samuel Rodriguez, voorzitter van de National Hispanic Christian Leadership Conference en voorganer van ‘New Season’ in Sacramento, California, deed een oproep aan de kerk om berouw te tonen omdat ze ‘de man in het Witte Huis belangrijker gemaakt hebben dan God’. Rodriguez, die in het verleden Donald Trump geadviseerd heeft en aanwezig was bij zijn inhuldiging als president, voerde een aantal zaken waarover de kerk zich zou moeten bekeren. Hij wees niet alleen op het onaanvaardbare geweld, maar ook op de enorme verdeeldheid binnen het christendom waartoe de afgelopen verkiezingen hebben geleid. Hij vroeg daarom dat de christenen zich zouden bekeren omdat ze gestemd hebben voor politici die een beleid voeren dat tegen het Woord en de Geest van de levende God ingaat. Volgens zijn overtuiging kan Amerika alleen maar genezen indien de kerk zich bekeert. Veel leiders lieten soortgelijke geluiden horen als Rodriguez. Matt Chandler van de Village Church in Flower Mound, Texas ging zijn kerk voor in gebed tegen ‘het bedrog dat onze cultuur plaagt en voor diepe verdeeldheid zorgt’. Ook hij riep op tot een diepgaande bekering.

Professor Michael Brown, auteur van 25 boeken en gastheer van een dagelijks radioprogramma, ging dieper in op de argumenten van David French. Op een aantal punten gaf hij de commentator gelijk: ja, veel christenen zijn verstrikt geraakt in partizaanse politieke geest, velen vermengen patriotisme met de aanbidding van Christus, veel gelovigen werden misleid door de leugens en overdrijvingen van organisaties alq Q-Anon. Maar ook al deelt hij een aantal bezorgdheden, toch is hij het niet eens met de stelling van French dat dit een opstand van christenen was. Hij verwijst daarbij ook naar een poll die hij liet uitvoeren, waarbij bleek dat 79 procent van de ondervraagden het niet eens waren met de bestorming, en ook niemand kenden die dat wel was.

De National Association of Evangelicals (NAE) – de Evangelische Alliantie van de VS – publiceerde de dag na de bestorming een verklaring waarin de gebeurtenissen werden veroordeeld. Daarin stond te lezen: ‘Gisteren waren de Amerikanen en mensen in de hele wereld getuige van een gewelddadige aanval op het Capitool. De opstand belichaamt de bitterheid en de polarisatie in ons land’. De verklaring stelt dat de volgelingen van Jezus vredestichters horen te zijn. ‘Soige beelden van het protest tonen een verontrustende samensmelting van christendom met een nationalistische ideologie die ver af staat van de weg van Jezus. Christenen hebben de opdracht om vrede te zoeken voor de steden waar ze wonen, om hun vijanden lief te hebben, eenheid te zoeken en de boodschap van vrede te verkondigen (Jeremia 29:5-5-11, Romeinen 12:9-18).

De NAE wijst president Trump aan als een van de aanstokers: ‘De meute bij het Capitool was geprovoceerd door leiders, waaronder president Trump, die leugens en samenzweringstheorieën gebruikt hebben voor politiek gewin. Evangelische christenen zijn mensen die toegewijd zijn aan de waarheid en onwaarheid zouden moeten verwerpen.

Als reactie op de gebeurtenissen riep de NAE op tot een weekend van gebed en vast voor het herstel van de natie. Daarbij werd aan de christelijke gemeenschap gevraagd om te bidden voor een vredige machtsoverdracht, voor genezing en voor vrede in het land en in de wereld. Kerken en hun voorgangers werden ook opgeroepen om in hun gemeenschappen een benadering van politiek en openbaar leven aan te bieden die de aanpak van Christus weerspiegelt. De verklaring eindigt met ‘God heeft dit land geweldig gezegend, maar er blijft werk te doen. Laten we samenwerken in deze tijd van grote nood.’

(bronnen: The Dispatch, The Christian Post, National Association of Evangelicals)

Nieuwsbrief