slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Denemarken vraagt vertaling van preken

InterCom210223 DenemarkenVertalingPrekenEen wetsontwerp dat voorgelegd wordt aan het Deense parlement vraagt van alle religieuze groeperingen dat ze over een versie in het Deens beschikken van alle preken en boodschappen die ze aan de gelovigen geven. De regering van Eerste Minister Mette Frederiksen had beloofd dat er een sterkere controle zou komen op islamitische groepen waarvan de leerstellingen botsen met de democratische waarden van het land. Er wonen meer dan 270.000 moslims in het land en de meeste toespraken in de moskeeën worden in het Arabisch gegeven. Dat maakt de controle moeilijk.

De regering liet weten dat het doel van de wet is de ‘transparantie van godsdienstige evenementen en preken in Denemarken te vergroten, wanneer daarbij een andere taal wordt gebruikt dan het Deens. Op die manier moet er een beter zicht komen op de ideeën en waarden die in het land worden verspreid.

 

Die regeling is op iedereen van toepassing en de eerste minister moest toegeven dat de regelgeving ook van toepassing zou zijn op godsdienstige groepen in Groenland en op de Faroer-eilanden, gebieden die tot Denemarken behoren, maar waar de voertaal niet het Deens is.

De nieuwe wet zal ook gevolgen hebben voor anderstalige christelijke kerken. Rajah Scheepers, voorganger van de Duitstalige St. Petri-kerk in Kopenhagen maakt zich daar zorgen over. Duitstalige christenen gebruiken hun moedertaal al acht eeuwen in hun kerken. De nieuwe wet zou hen heel wat extra werk bezorgen: “We houden niet alleen diensten op zondag, maar er zijn ook doopdiensten, trouwerijen en begrafenissen door de week heen. Het is niet realistisch dat we al deze samenkomsten simultaan gaan vertalen, of dat we de preken op voorhand vertalen.”.

De Rooms-Katholieke Kerk heeft haar afkeuring ook al uitgesproken. De Algemeen Secretaris van de Bisschoppenconferentie liet aan de katholieke nieuwsdienst weten: “Iedere kerk, maar ook de Joodse gemeenschap, alles wat we in Denemarken hebben – er zijn 40 verschillende strekkingen – worden vanaf nu verdacht. Hier gebeurt iets dat de democratie ondergraaft.” Ze voegde daar aan toe: “Als je werkelijk het probleem van haatboodschappen wilt aanpakken en de houding ten opzichte van de democratische staat, dan is het beter om je waardering uit te spreken voor geloofsgemeenschappen die zich wijden aan integratie.”

Of de wet werkelijk inderdaad effect zal sorteren bij de bestrijding van de groei van de radicale islam, wordt betwijfeld. Radicale groepen bevinden zich nu eenmaal in de marge, in een parallelle samenleving en zullen nooit officiële erkenning vragen. De wet zal op hen hoogstwaarschijnlijk weinig vat hebben. De wet zal wel gevolgen hebben voor anderstalige kerken en voor gematigde moslims die verplicht zullen worden veel tijd en energie te steken in vertaalwerk. Op zich bedreigt de wet de godsdienstvrijheid niet, maar toch wordt het voorstel gezien als een stap in de verkeerde richting. De geloofsgemeenschappen zien eerder heil in het potentieel van interreligieuze dialoog en rechtstreekse gesprekken tussen geloofsgemeenschappen en wetgevers. Eerder had de Deense Raad van Kerken zich ook al verzet tegen de wet, die als discriminerend wordt ervaren.

Denemarken is niet het enige land dat pogingen onderneemt om moslimextremisme te bestrijden en daarbij regels opstelt die alle geloofsgemeenschappen treffen. De achterliggende gedachte is dat een neutrale staat geen enkele godsdienst specifiek mag viseren, maar op die manier wordt de wetgeving contraproductief. Als men misdaad wil bestrijden, dan moet de wetgever zich concentreren op die misdaad en niet onschuldige gelovigen in problemen brengen.

(bron: Human Rights Without Frontiers)

Nieuwsbrief