slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Franse minister noemt evangelischen een probleem

InterCom210223 EvangelischenFrankrijkGeraldDarmanin... maar de plooien worden terug gladgestreken

In een interview met TV-zender C News zei Gérald Darmanin, minister van Binnenlandse Zaken van Frankrijk, dat de ‘evangelische christenen een belangrijk probleem vormden, maar duidelijk wel van een andere aard dan het islamisme dat terroristische aanslagen pleegt’. De CNEF, de Franse Evangelische Alliantie vroeg en kreeg onmiddellijk een gesprek met de adviseur voor religieuze zaken van de minister. Ook publiceerde de alliantie een verklaring waarin werd gesteld dat ze de opmerkingen van de minister een belediging waren voor de veel Protestants-Evangelische christenen in Frankrijk en daarbuiten.

De adviseur van de minister gaf in het gesprek toe dat de uitspraken van de minister ongelukkig waren en alleen doelden op enkele specifieke situaties. Vorig jaar had dezelfde minister nog een jubileum van de CNEF bijgewoond en toen verklaard dat ‘gelovig zijn het dikwijls ook mogelijk maakt om een goede burger te zijn’. Hij had de CNEF ook bedankt voor de ‘relatie van vertrouwen’ die de organisatie had met de overheid.

 

De huidige uitspraken kaderen in de discussie rond een nieuwe wet in Frankrijk die het seculiere karakter van de staat sterker in de verf moeten zetten. Het achterliggende idee bij die wet is het toenemende extremisme van sommige moslims in Frankrijk. De CNEF benadrukt van haar kant dat ze zeer gehecht is aan de vrijheid van geweten en religie en aan de godsdienstvrijheid. Ook al begrijpt ze de noodzaak van de bestrijding van moslimterrorisme, toch maakt ze zich zorgen over de mogelijke gevolgen van de ontwerpwet, die volgende maand verder besproken wordt in het parlement: ‘De wet zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de vrijheid van eredienst  en voor de vrijheid om zich te organiseren’.

De Franse alliantie heeft een aantal voorstellen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken gedaan, die inhouden:
–    de waarborg dat de maatregelen voor kleine en middelgrote kerken binnen redelijke proporties blijven.
–    een verduidelijking van het begrip ‘eredienst’ , zodat men ook goed weet op welke organisaties de nieuwe wet van toepassing zal zijn.
–    een precisering van wat er zal besloten zal worden rond fondsen die uit het buitenland komen.
–    het aanmoedigen van een binnenlandse en onafhankelijke financiering van de erediensten.

De adviseur van de minister liet weten dat alles gedaan zou worden om te voorkomen dat voormelde uitspraken ooit opnieuw gedaan zouden worden. Daarmee lijkt de verstandhouding tussen de evangelische kerken en de overheid terug beter te zijn. Niettemin blijven de evangelische christenen opletten dat hun positie door de wetgeving niet verslechtert.

(bronnen: CNEF, Evangelical Focus)

Nieuwsbrief