slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Brazilië verscherpt abortuswetgeving

InterCom201125 AbortusBrazilieEen felle discussie in de media over een tienjarig meisje dat een abortus kreeg na verkrachting heeft uiteindelijk geresulteerd in de verstrenging van de Braziliaanse wetgeving. De zaak kreeg afgelopen zomer veel aandacht en leidde tot verhitte debatten tussen voor- en tegenstanders. Een overgrote meerderheid van de Braziliaanse bevolking is voorstander van een verbod op zwangerschapsafbreking, velen van hen vragen op een totaalverbod. De huidige wetgeving voorziet uitzonderingen in geval van verkrachting of bij gevaar voor het leven van de moeder.

Een Braziliaans meisje werd 4 jaar lang seksueel misbruikt door een oom. Uiteindelijk werd ze zwanger toen ze 10 jaar was. In een dergelijk geval laat de Braziliaanse wet een abortus toe, maar lokale autoriteiten verboden de ingreep.

 

Het meisje werd daarop overgebracht naar een kliniek in een ander deel van Brazilië, maar de extreemrechtse Sara Winter (een voormalig feministe) publiceerde de gegevens van het meisje evenals de locatie van het ziekenhuis op de sociale media. Uiteindelijk werd het kind in de kofferbak van een auto het ziekenhuis in gesmokkeld en werd de abortus uitgevoerd.

De felle debatten leidden uiteindelijk tot een striktere wetgeving. Abortus na een verkrachting blijft weliswaar een optie, maar er werden enkele bepalingen aan toegevoegd. Zo is de arts of de zorginstelling die het slachtoffer van een verkrachting ontvangt, verplicht de politie daarvan te informeren. De vrouw in kwestie zal dan een gedetailleerde beschrijving van het voorval moeten geven over hoe de verkrachting heeft plaatsgevonden, met een beschrijving van de dader(s) en het aanduiden van eventuele getuigen. Als ze haar beweringen niet kan bewijzen, loopt ze de kans om zelf als (mede)schuldige te worden aangewezen. Medici hebben scherpe kritiek op de nieuwe bepalingen. Volgens hen zal dit slachtoffers intimideren en een risico vormen voor hun mentale en fysieke gezondheid.

Aangezien de Braziliaanse wet heel restrictief is, vinden er in het land veel illegale abortussen plaats. Het aantal wordt op minstens 500.000 per jaar geschat, maar het werkelijke aantal kan nog veel hoger liggen. Feit is dat volgens de gegevens van de nationale gezondheidszorg jaarlijks zo’n 250.000 vrouwen op de spoedafdeling komen als gevolg van een onveilige abortus. Brazilië wordt momenteel geleid door de conservatieve president Bolsenaro die in zijn standpunten gesteund wordt door de meeste katholieke en evangelische christenen, die samen ruim 40 procent van de bevolking uitmaken.

(bronnen: knack, De Volkskrant, Human Rights Watch)

Nieuwsbrief