slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Duitsland laat de kerken open …

InterCom201125 CoronaDuitslandDe Coronacrisis heeft ons niet alleen te pakken op het vlak van de gezondheid, ook veel van onze vrijheden werden getroffen. Een jaar geleden hadden we ons op geen enkele manier kunnen indenken, dat we ons zo massaal zouden laten ‘opsluiten’. Natuurlijk, er waren landen waar de individuele vrijheid van de burgers nog sterker werden beperkt, maar een lockdown zoals we die nu ervaren, hadden we nooit voor mogelijk gehouden. Daarmee laaide ook de discussie op of onze grondwettelijke rechten zomaar mochten sneuvelen. Daarrond werden ook verschillende rechtzaken aangespannen. Een speciaal geval is de godsdienstvrijheid. Waar het ene land zo snel mogelijk de gebedshuizen sloot, lieten andere de kerkdeuren open. De balans tussen geloof en gezondheid is niet gemakkelijk te vinden.


Duitsland besloot de godsdienstvrijheid prioriteit te geven en de kerken open te laten, weliswaar onder een aantal voorwaarden. Bondskanselier Angela Merkel liet herhaaldelijk weten dat de maatregelen niet verscherpt moesten worden en de minister-president van deelstaat Beieren, Markus Schröder, benadrukte dat de vrijheid van godsdienst en vereniging bijzonder gevoelige en belangrijke grondrechten zijn. Het beleid rond Covid-19 ligt grotendeels bij de individuele deelstaten. In de Duitse wetgeving wordt veel belang gehecht aan de godsdienstvrijheid, en daarbij krijgen de kerken veel eigen verantwoordelijkheid. Die riepen dan ook herhaaldelijk de gelovigen op om hun gezond verstand te gebruiken, en dus mondmaskers te gebruiken, de sociale distancing te respecteren en bij het zingen absoluut 2 meter afstand te houden. Het is een aanpak die zijn vruchten afwerpt, al zijn er uitzonderingen. Zo was er dit voorjaar in Frankfurt een plotse uitbraak in een Duits-Russische Baptistenkerk. De afstandsregels werden er wel gerespecteerd, er waren ontsmettingsmiddelen voorzien en men gebruikte afzonderlijke in- en uitgangen. Maar in de dienst werd uitbundig gezongen – wat in de deelstaat Hessen ook niet verboden was – maar zonder mondmaskers, en dat leidde tot de besmetting van meer dan 100 kerkgangers. Meer recent moesten meer dan 100 mensen in quarantaine na een uitbraak van Corona in Altenkirchen, opnieuw in een Baptistenkerk, na een drukbezochte trouwdienst. Toch zijn dit soort accidentele besmettingen eerder uitzonderlijk.

Een ander verhaal zijn de bewuste acties tegen de maatregelen. Der Spiegel bracht een uitermate kritisch verslag over een van die manifestaties, georganiseerd door evangelische tegenstanders van de maatregelen ‘Christen im Widerstand’ (Christenen in verzet): “De mensen die Duitsland veranderen willen, staan ‘s woensdag om 17 uur of een grasveld voor de kanselarij en zingen zich in trans. Ze sluiten hun ogen en strekken hun armen uit. Velen zwaaien met banieren, zogenaamde lofprijsvlaggen. Anderen voelen zich zo vervuld van de Heilige Geest dat in tongen spreken, extatisch onverstaanbare klanken uitstoten. Tussendoor roepen ‘Halleluja’, ‘Amen’ en slogans als ‘geen maskers, geen vaccins’.” Dat de verslagen van dergelijke bijeenkomsten veel christenen in diskrediet brengen, behoeft geen betoog. “De deelnemers verkondigen veel samenzweringstheorieën en ze beschouwen de maatregelen tegen de pandemie als een teken van de boze in een apocalyptische eindtijd”, stelt Der Spiegel vast.
 
Terwijl Duitsland vanuit het respect voor de godsdienstvrijheid de kerken open laat, doen een aantal andere landen – waaronder België – de kerken min of meer op slot. Er zijn echter ook landen die de middenweg zoeken. In Oostenrijk bijvoorbeeld grijpt de regering niet rigoureus in, maar zoekt ze het overleg. Concreet houdt dat in dat de overheid aan de kerken vraagt om zelf regels voor te stellen. Uiteindelijk ligt het resultaat niet zover af van wat in veel Europese landen gebruikelijk is: mondmaskers op, afstand houden en een limiet aan het aantal bezoekers. De aanpak is wel een stuk sympathieker omdat de kerken zelf een zeker initiatief kunnen nemen – de maatregelen worden daardoor beter gedragen.

De conclusie lijkt duidelijk: het is niet eenvoudig om grondwettelijke rechten volledig te respecteren en ook al het nodige te doen om de gezondheid (en de gezondheidszorg) te sparen. Toch is even duidelijk dat er met wederzijds respect en overleg veel te bereiken valt.

(bronnen: katholisch.de, cip, Der Spiegel,  Domradio, Kna-Bild, Trouw)

Nieuwsbrief