slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Veilige kerk

InterCom201125 VeiligeKerkMeldpunten in Nederland bundelen hun krachten

Niet alleen ons land werd in de afgelopen jaren opgeschrikt door klachten over misbruik in de kerk, ook in andere landen kwamen verborgen verhalen naar boven. Vaak ging het over seksuele kwesties van enkele decennia geleden. De indruk kon daarmee gewekt worden dat het vooral ging over wantoestanden uit het verleden. In de praktijk blijkt echter dat er zich ook binnen kerken nog altijd dergelijke gevallen voordoen. Ze gebeuren niet massaal, maar elk incident is er een te veel. In Nederland zijn de meeste kerken aangesloten bij een van de nationale meldpunten. Drie van hen hebben onlangs besloten om de krachten te bundelen in een nieuw project: Veilige Kerk.


Naast een website met materialen en routes naar hulpverleners, komt Veiligekerk.nl met campagnematige activiteiten richting kerkelijke netwerken en christelijke organisaties. Het belangrijkste doel is dat zowel seksueel misbruik als huiselijk geweld bespreekbaar wordt in kerken en daarbuiten. Daarnaast worden leiders en kerkleden aangespoord om aan preventie en veiligheid te werken. Bij deze problematiek is het belangrijk dat misbruik gemeld kan worden.

Veiligekerk.nl bestaat uit een stuurgroep, een klankbordgroep en een comité van aanbeveling. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van drie Nederlandse kerkelijke meldpunten (Meldpunt Misbruik – vooral voor de Gereformeerde Kerken, SMPR – waarin o.a. de Protestantse Kerk, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, de Doopsgezinde Broederschap en het Leger des Heils samenwerken – en de Stichting Evangelisch Meldpunt, voornamelijk actief binnen evangelische gemeenten en Pinksterkerken). De klankbordgroep is een platform waar kennis, ervaringen, materialen en ontwikkelingen worden gedeeld. Deelnemers hiervan zijn onder andere Tear, de Raad van Kerken, MissieNederland, en Chris. Met de website wil de nieuwe organisatie in de kerken het bewustzijn van de ernst van misbruik en huiselijk geweld vergroten.

Niet wegkijken
Voorzitter dr. Almatine Leene verduidelijkt het belang van het nieuwe initiatief: “Ik weet uit eigen ervaring hoe het is als je er alleen voor staat en niet weet waar je hulp kunt zoeken. Een kerk is veilig als ze voorzorgsmaatregelen neemt door middel van protocollen, gesprekken en preken, direct maatregelen neemt als er wel iets plaatsvindt en zich ontfermt over het slachtoffer. Een veilige kerk is een kerk die niet wegkijkt.”

Een kerk kan een ‘veilige kerk’ genoemd worden als jong en oud respectvol met elkaar omgaan, leiderschapsposities niet worden misbruikt, het onrecht van (seksueel) misbruik bestreden wordt en slachtoffers van misbruik zich gehoord en erkend weten. Volgens Veiligekerk.nl heeft de kerk een belangrijke rol in het bespreekbaar maken en aanpakken van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. De adviezen die het platform geeft, zijn onder andere: bespreek het onderwerp in preken of op tijdens een kringavond, zorg dat leidinggevenden niet heersen, maar dienen, maak werk van preventie en creëer een cultuur van vertrouwen waarin het voor slachtoffer en dader mogelijk is om misbruik te melden.  Het is ook belangrijk dat de kerk een plaats is waar recht gedaan wordt aan alle betrokkenen en waar steun geboden wordt aan kinderen, mannen en vrouwen die geweld hebben meegemaakt, geholpen worden.

Machtspositie
Misbruik ontstaat gemakkelijk in situaties waar er sprake is van afhankelijkheid en een verschil in machtsposities. Mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, zijn vaak afhankelijk van de pastorale zorg of hulp die de pastor of predikant biedt. Er is dan altijd een risico op misbruik. Kenmerkend is de subtiele manipulatie en de subtiele werkwijze van de persoon die grenzen overschrijdt. Wat vaak onschuldig begint, kan uiteindelijk grote gevolgen voor het slachtoffer hebben. Het is daarom belangrijk te onthouden dat de kerkelijke functionaris altijd verantwoordelijk is voor het zuiver houden van de relatie en het bewaken van de persoonlijke grenzen van de ander.

Seksueel misbruik is uiteraard een breed begrip. Het gaat niet alleen over expliciete seksuele handelingen, maar ook over woorden, toespelingen, uitnodigingen voor seksueel contact via bijvoorbeeld sociale media of het delen van seksueel getint materiaal. Het gaat altijd over grensoverschrijdend gedrag, of dat nu op fysiek, psychologisch, financieel of materieel vlak is. Het gaat ook altijd over het misbruik maken van macht en in de kerk kan de Bijbel ook gebruikt worden om mensen onder druk te zetten.

Huiselijk geweld
Naast seksueel misbruik schenkt Veiligekerk.nl ook aandacht aan de problematiek van huiselijk geweld. Dat kan gaan over geweld met woorden en scheldpartijen, als over lichamelijk geweld, zoals slaan, knijpen of schoppen – allemaal zaken die niet thuis horen in gezinnen en families. Dikwijls is het voor buitenstaanders moeilijk op te merken, aangezien het heel vaak subtiel en in het verborgene gebeurt. De website geeft een aantal mogelijke signalen die je kan opvangen en tips hoe je met dergelijke situaties kan omgaan. De kerk kan een netwerk bieden aan gezinnen die extra steun kunnen gebruiken. Dan moet je natuurlijk wel op de hoogte zijn van de problemen thuis. Een goede relatie met gemeenteleden is dus belangrijk voor leidinggevenden. Ook op dit gebied geeft de website een aantal suggesties om te reageren op dit soort misbruik. Hoewel de site gericht is op de Nederlandse situatie, kunnen de tips interessant zijn in de Belgische situatie.
Voor de duidelijkheid: Veiligekerk.nl vervangt de verschillende meldpunten niet, maar ondersteunt ze.

Voor meer info: www.Veiligekerk.nl.

(bronnen: MissieNederland, Veilige Kerk)

Nieuwsbrief