slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Onverwacht veel geassisteerde zelfdodingen in Australië

InterCom201021 HulpBijZelfmoordAustralieIn een aantal landen waar euthanasie wettelijk niet is toegelaten, bestaat wel het systeem van ‘geassisteerde zelfdoding’. Daarbij dient een arts geen dodelijke middelen toe aan een patiënt die zijn of haar leven vroegtijdig wil beëindigen, maar is er wel een zekere medische begeleiding bij het sterven– men zou dit een ‘propere zelfdoding’ kunnen noemen. Toen de regering van de Australische staat Victoria vorig een regeling doorvoerde die dit mogelijk maakte, werd voorop gesteld dat slechts enkele tientallen mensen hiervan gebruik zouden maken. Echter, in het eerste jaar dat de wet van kracht is, maakten al 124 mensen daarvan gebruik – beduidend meer dan verwacht.

Volgens een rapport van het Ministerie van Volksgezondheid is het aantal ‘in aanmerking komende gevallen’ voor geassisteerde zelfdoding in de eerste zes maanden met 50 procent gestegen.

 

Naast de patiënten die al zelfdoding lieten uitvoeren, kregen 107 andere mensen de nodige vergunning en kregen ze de dodelijke dosis reeds in bezit tegen de dag dat ze geassisteerde zelfdoding willen laten uitvoeren. Een dergelijke vergunning wordt afgegeven door de Staatssecretaris van Volksgezondheid afgeleverd  na een administratieve controle van de door de arts verstrekte informatie.

Volgens de wet van de staat Victoria kunnen alleen mensen met een levensverwachting van minder dan 6 maanden toelating voor geassisteerde zelfdoding krijgen. Uit de aanvragen blijkt dat 78 procent van de patiënten aan (terminale) kanker leed. In die gevallen is een goede palliatieve zorg onmisbaar om de pijn te verdragen, maar vreemd genoeg is slechts 3 procent van de artsen die assisteren bij zelfdoding opgeleid in die zorg. Het vermoeden bestaat dan ook dat veel patiënten geen palliatieve zorgen krijgen en dus eerder om het levenseinde verzoeken. Dat zou dan een verklaring zijn voor het feit dat er veel meer aanvragen zijn dan verwacht.

Tot nu toe wordt geassisteerde zelfdoding alleen toegelaten in de staat Vicroria. In West-Australië bestaat de mogelijkheid dat de wet volgend jaar wordt aangepast. In de andere Australische gebieden blijft het verbod op deze manier van levensbeëindiging gehandhaafd.

(bron: Europees Instituut voor Bio-ethiek)

Nieuwsbrief