slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Twee procent millennials heeft Bijbels wereldbeeld

InterCom201021 MillennialsIs Amerika nog een christelijk land?

In de Verenigde Staten beschouwt 61 procent van de ‘millennials’ (de generatie die geboren is tussen ruwweg 1980 en 2000) zich christen. Toch blijkt uit een onderzoek van het Cultural Research Center van de Arizona Christian University dat slechts 2 procent een Bijbels wereldbeeld hebben. De American Worldview Inventory 2020 ontdekte dat, terwijl 6 procent van de Amerikaanse volwassenen er een Bijbels wereldbeeld op nahouden, de millennials onder gemiddeld scoren.

De gegevens voor deze onderzoeken zijn gebaseerd op 51 vragen die verband houden met vragen over wereldbeeld. Die waren verdeeld over acht verschillende categorieën en peilden naar geloof en gedrag. Een Bijbels wereldbeeld houdt volgens onderzoeker George Barna (van het Cultural Research Center) de overtuiging in dat absolute morele waarheid bestaat en dat die waarheid beschreven wordt in de Bijbel. Daarbij horen ook zes specifieke Bijbelse standpunten: Jezus was zonder zonde, God is de Almachtige en Alwetende Schepper van het heelal en Hij regeert ook vandaag, redding is een geschenk van God dat niet door verdienste verkregen wordt, satan is reëel, een christen heeft de verantwoordelijkheid om zijn/haar geloof in Christus met anderen te delen en de Bijbel is accuraat in alles wat hij leert.

Volgens het onderzoek is er bij de Amerikaanse millennials een sterk verwerping van het traditionele christelijke geloof, ze hebben het ook moeilijk met veel van de basiswaarden van hun samenleving, zoals respect voor anderen en burgerlijk engagement. Deze groep verwijdert zich sterker van de Bijbel dan andere generaties, al doen die het niet veel beter. Bij de oudste generatie (75 jaar en ouder) ligt het percentage van mensen die een Bijbels wereldbeeld hebben op 9 procent, bij de ‘boomers’ is dat ongeveer hetzelfde, maar bij ‘Generatie X’ daalt het aandeel al tot 5 procent.

George Bana noemt de uitkomst van verontrustend. “De perspectieven van de verschillende generaties lopen ver uiteen en het is opvallend hoe sterk in het bijzonder de millennials verwijderd zijn van de mannen en vrouwen voor hen. Dat suggereert dat het land met zichzelf in strijd is om nieuwe waarden, levensstijlen en een nieuwe identiteit te vinden is. Met andere woorden: er is een oorlog rond een dominerend wereldbeeld aan de gang. De Bijbel herinnert ons er aan dat een natie die met zichzelf in strijd is, niet kan blijven bestaan”.

Uit het onderzoek blijkt dat millennials vooral zwak scoren als ze gevraagd worden of ze in een absolute morele waarheid geloven, of dat ze eer van overtuigd zijn dat God de basis is van alle waarheid. Andere moeilijke punten zijn het geloof dat mensen door God geschapen zijn, naar Zijn beeld en dat Hij hen onvoorwaardelijk liefheeft. Ook regelmatig gebed, of het zoeken naar Gods wil voor hun leven, komen we hier minder tegen. Dit alles kadert in de algemene tendens dat millennials de neiging hebben om het belangrijker te vinden dat je gelooft dan wat je gelooft, en de overtuiging dat het menselijk leven geen absolute waarde kent.

Amerika heeft de naam een natie te zijn waar het christelijk geloof een sterke rol speelt, maar de cijfers lijken aan te tonen dat die rol sterk is afgenomen. Op moreel vlak werkt de christelijke overtuiging nog redelijk sterk door, maar inhoudelijk zijn er blijkbaar heel wat problemen. Barna: “Amerika verliest zijn geestelijke eenheid in een hoog tempo. Zelfs een rudimentair begrip van de fundamenten van de republiek maakt duidelijk dat, tenzij de Verenigde Staten hun geestelijke eenheid onder de hand van God onderhouden, we niet in staat zullen zijn de vrijheden te behouden die deze natie uniek hebben gemaakt. Het hart en de ziel van onze natie volgen andere goden en overtuigingen en dat is desastreus ...”

Nieuwsbrief