slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Voltooid leven ...

InterCom200817 VoltooidLevenPiaDijkstraLQMet minder dan een jaar te gaan voor de volgende verkiezingen in Nederland, stellen verschillende partijen hun standpunten op scherp. Kamerlid Pia Dijkstra, die deel uitmaakt van de links-liberale D66, diende een langbeloofd wetsvoorstel in dat euthanasie mogelijk moet maken bij een ‘voltooid leven’. Dat het voorstel er zou komen tijdens de huidige regeerperiode, was al bij het aantreden van de bewindsploeg voorzien. Maar het concept lag nogal gevoelig, bij het CDA, maar vooral ook bij de van oorsprong reformatorische ChristenUnie (CU). Dijkstra is al 10 jaar met de materie bezig en houdt vol dat de nieuwe wet nodig is.

Nederland is een van de weinige landen in de wereld die al geruime tijd de mogelijkheid biedt voor euthanasie bij mensen die daarom verzoeken. Net zoals in ons land zijn er duidelijk omschreven regels over wanneer een voortijdige levensbeëindiging is toegestaan. Vaak gaat het daarbij om terminaal zieken. Tegelijk is er een groep mensen die – hoewel ze niet noodzakelijk ernst:ig ziek zijn – van mening zijn dat verder leven geen zin heeft, en er dus een einde aan willen maken. Binnen de huidige wetgeving is dat niet mogelijk, maar D66 vindt dat de optie er moet komen.

 

Mensen die tot de conclusie komen dat hun leven voltooid is, moeten zelf kunnen bepalen hoe en wanneer ze willen sterven. De partij is van mening dat het verstrekken van de ‘laatstewilpil’ onder strikte voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid in die situatie mogelijk moet worden. Aan de Nederlandse krant Het Parool liet Dijkstra weten: “Er is een groep ouderen die hun leven afvindt. Ze zeggen: ik ga elke avond slapen met de hoop dat ik niet meer wakker word. Voor die groep wil ik onder strenge voorwaarden euthanasie mogelijk maken. Het probleem wordt groter nu dankzij de voortschrijdende medische ontwikkelingen het verschil tussen je biologische en he biografische leven toeneemt.”

Bij de onderhandelingen voor een regeerakkoord, in 2017, werd overeengekomen dat er eerst onderzoek zou worden gedaan naar de vraag naar een euthanasie in geval van voltooid leven, en dat vond plaats in de Commissie Van Wijngaarden. Daardoor moest duidelijk worden hoeveel senioren effectief lijden aan het leven en wat voor mensen het dan betreft. Het rapport van de commissie was in januari 2020 klaar en bleek vrij kritisch te zijn. Hoogstens 10.000 senioren van 55-plus kennen een langdurige doodswens, de groep ouderen is bovendien zeer verschillend en opvallend vaak onderdeel van een lagere sociale klasse. Met andere woorden: de wenselijkheid van de wet ‘Voltooid Leven’ werd sterk in vraag gesteld.

De scheidingslijn tussen voor- en tegenstanders van vroegtijdige levensbeëindiging loopt vaak tussen gelovigen en niet-gelovigen. Pia Dijkstra toont begrip voor de weerstand bij de christelijke partijen. Zelf groeide ze op in een protestants, doosgezind milieu. Ze studeerde enkele jaren theologie en regisseerde onder meer radio-kerkdiensten voor de omroep IKON. Toch is ze van mening dat ‘stervenshulp’ niet bij alle gelovigen moeilijk ligt. “Bij doopsgezinden is persoonlijke vrijheid om te geloven wat je wilt juist zeer belangrijk. Op mijn achttiende werd ik gedoopt en schreef ik daarbij zelf mijn belijdenis. Hoewel ze over de jaren afstand nam van de kerk, begrijpt Dijkstra de wereld van sommige politici nog heel goed: “Tegelijk denk ik; omdat je tegen bent, hoef je anderen toch niet te belemmeren?”

In het wetsvoorstel is ‘voltooid leven’ niet onbegrensd: om in aanmerking te komen, moet men minstens 75 jaar oud zijn. Op die manier zou duidelijk moeten worden dat de mogelijkheden slechts voor een selecte groep bedoeld is. Dat mensen te gemakkelijk gebruik gaan maken van de mogelijk van euthanasie, wil de politica niet weten: “Naar aanleiding van de commissie Van  Wijngaarden leg ik in mijn wet extra nadruk op professionele levenseindebegeleider, die het gesprek met de mensen aangaat over hun stervenswens. Die beoordeelt niet of het kan, maar kijkt samen waar die wens vandaan komt en of er alternatieven zijn. Ook geef ik meer aandacht aan de familie en de huisarts of behandelend arts.”

Of de wet er effectief komt, en vooral of er nog over het wetsvoorstel gestemd gaat worden, is nog maar de vraag. De hehandeling van een wetsvoorstel neemt al gauw 9 maanden in beslag (het voorstel moet onder andere ook nog langs de Raad van State), en tegen dan zijn de verkiezingen er al. Ook is het niet zeker dat een meerderheid van de Kamer voor de wet zal stemmen, mocht het toch tot een stemming komen. Sommigen beweren dan ook dat het D66 meer om te doen is om op deze manier zich duidelijker te profileren op ethisch vlak. Niettemin bestaat de kans dat vanaf volgend jaar inwoners van Nederland er effectief voor kunnen kiezen om hun leven te laten beëindigen als ze van mening zijn dat het af is. Officieel zal het dan neerkomen op ‘hulp bij zelfdoding’, omdat de wet strikt genomen losstaat van de huidige euthanasiewetgeving, die altijd een medische reden veronderstelt.


(bronnen: Elsevier, Het Parool, D66)

Nieuwsbrief