slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Wereld Evangelische Alliantie opent duurzaamheidscentrum

InterCom200708 WEASustainabilityCentreBonnDe WEA heeft een duurzaamheidscentrum opgericht binnen de Campus van de Verenigde Naties in Bonn. Dit World Evangelical Alliance Sustainability Centre (WEASC) opereert in nauwe samenwerking met de ‘Creation Care Task Force (CCTF) van de WEA en wil thema’s op het vlak van duurzaamheid behandelen vanuit een christelijk perspectief. Daarbij is het de bedoeling om bij te dragen aan de internationale discussies op het vlak van duurzame ontwikkeling en om christenen de mogelijkheid te geven om in deze materie het voortouw te nemen op lokaal en internationaal niveau.

De WEA is er van overtuigd dat de zorg voor Gods schepping onderdeel is van de authentieke en Bijbels-orthodoxe benadering van het christelijk geloof.

 

Door richtlijnen, praktische ondersteuning en concrete ideeën aan te reiken wil het Duurzaamheidscentrum zowel individuele gelovigen als geloofsgemeenschappen, waar ook ter wereld, inspireren en toerusten om voor de schepping zorg te dragen. Dat kan gebeuren door bij te dragen aan zaken van algemeen belang, en door bijdragen te leveren aan constructieve evangelische input in de internationale politiek.

De WEA werkt al geruime tijd samen met verschillende instanties van de Verenigde Naties inde zoektocht naar een oplossing voor zaken rond de globale duurzaamheidsdoelstellingen. De Wereld Evangelische Alliantie heeft kantoren in Deerfield (VS), Manilla (Filippijnen) en Bonn (Duitsland). Het kantoor in Bonn staat onder supervisie van Thomas Schrirmacher en herbergt het Departement van Theologische Zaken, het bureau voor Interconfessionele Relaties, het Internationale Instituut voor Islamstudies, het Internationale Instituut voor Godsdienstvrijheid en nu ook het Duurzaamheidscentrum. Directeur van het nieuwe centrum is Matthias K. Boehning, die ook actief is als de Permanente Vertegenwoordiger van de WEA bij de vestiging van de Verenigde Naties in Bonn.

Nieuwsbrief