slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Meerderheid evangelische christenen in El Salvador

InterCom200615 EvangelischeChristenenElSalvadorVoor het eerst in de geschiedenis vormen de evangelische christenen de grootste geloofsgemeenschap in El Salvador. Momenteel beschouwt 44 procent van de bevolking zich ‘evangelisch’, terwijl 38 procent zich Rooms-katholiek noemt. Dat houdt in de de RK-kerk in één generatie 17 procent van haar aanhang verloren heeft.

Het onderzoeksbureau CID Gallup kwam tot bovenstaande vaststellingen in een recent uitgebreid onderzoek. Een van de vragen die werden gesteld: ‘in welke religie werd u geboren’, aangevuld met ‘wat is uw huidige geloof’? 55 procent gaf aan in een katholiek gezin geboren te zijn. Evangelischen in El Salvador daarentegen gaven in slechts 35 procent van de gevallen aan in een christelijk gezin geboren te zijn, wat impliceert dat de leden van deze kerken voor een groot deel nieuwe ‘bekeerlingen’ zijn en in de evangelische kerken De Redder gevonden hebben.

(bron: Evangelical Focus)

Nieuwsbrief