slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Evangelische ecologische voetafdruk moet lager

InterCom200411 CleanEnergyInitiativeWereldwijd ‘schone energie initiatief’

Eind vorig jaar lanceerde de Lausanna/WEA Creation Care Network (LWCCN) het Wereldwijde Evangelisch Schone Energie Initiatief – een toezegging van de Wereld Evangelische Alliantie om 20 procent van de globale evangelische voetafdruk om te zetten in hernieuwbare energie. Het gaat daarbij om evangelische kerken, klinieken, huishoudens, en dergelijke. Het is de bedoeling om dat tegen uiterlijk 2025 te realiseren. Het project heeft de naam 20’25 gekregen, verwijzend naar de 20 procent en het jaar 2025. Om daar te geraken is het noodzakelijk dat lokaal, nationaal en internationaal leiderschap zich verbindt om hier aan deel te nemen.

Er bestaan al verschillende initiatieven. In Oeganda wordt er zonne-energie voorzien voor kerken en ziekenhuizen in landelijke gebieden en sinds de afgelopen Algemene Vergadering van de WEA, in november 2019, worden er mogelijkheden onderzocht in Liberia, Sierra Leone, de Zuid-Pacific maar ook in Europa. In december 2020 is er een Evangelische Schone Energie Top voorzien in Glasgow.

Het WEA-netwerk heeft ook een partnerschap gesloten met Smart Roofs Solar inc. Samen zullen ze universiteiten, instellingen van de gezondheidszorg en kerken ondersteunen bij hun zoektocht naar schone energie. Het initiatief bouwt verder op de inspanningen om de zorg voor de schepping te promoten, aldus Chris Elisara, directeur van de WEA Creation Care Task Force. Schone energie reduceert de luchtvervuiling, waardoor de menselijke gezondheid en productiviteit verbetert, bespaart op niet-hernieuwbare bronnen en haalt de uitstoot van broeikasgassen omlaag.

“Christenen zouden het voortouw moeten nemen om de luchtvervuiling en de uitstoot van broeistofgassen te reduceren, omdat we weten dat de aarde van onze Vader is,” zei Galen Carey van de National Association of Evangelicals (de EA van de Verenigde Staten). “We weten ook dat deze inspanningen in het bijzonder in het voordeel zullen zijn van onze meest kwetsbare naasten, degenen waarvan de gezondheidstoestand direct afhangt van propere lucht en een stabiel klimaat.”

Overschakelen op hernieuwbare energie heeft op termijn ook een financieel voordeel, aangezien wind- en zonne-energie de meest kosteneffectieve manier zijn het opwekken van energie. “Het is niet alleen logisch vanuit de invalshoek van milieu en sociale rechtvaardigheid, ook economisch bekeken is het zinvol”, liet Brent Nelson van het National renewable Energy Laboratory. “De prijzen van hernieuwbare energie zijn gedaald, terwijl het winnen van fossiele brandstoffen steeds duurder wordt. De delfstoffen die we gemakkelijk kunnen bovenhalen zijn op, het vraagt nu meer inspanningen om ze te ontginnen. Dat wil dus zeggen dat goed rentmeesterschap inhoudt dat we overschakelen naar schone energie.

In de Verenigde Staten is het aantal kerken dat gebruik maakt van zonne-energie tussen 2016 en 2019 verdubbeld. Eind vorig jaar waren er 770 kerken die lieten weten dat ze gebruik maakte van fotovoltaïsche systemen. De meeste van die kerken vinden we in de staat Californië.

De WEA beschouwt haar beslissing om in te zetten op hernieuwbare energie als een antwoord op de Bijbelse oproep om God en onze naaste lief te hebben, en om zorg te dragen voor wat Hij geschapen heeft. Die houding geeft christenen ene bijkomende motivatie ten opzichte van seculiere milieu- en klimaatactivisten. Toch zijn niet alle evangelische christenen overtuigd van de overschakeling. Volgens een onderzoek van het Pew Research Center was ongeveer 28 procent van de evangelische christenen overtuigd van een globale opwarming als gevolg van menselijke activiteit, terwijl dat voor de gehele bevolking van de VS ongeveer 50 procent is.

(bronnen: WEA, Christianity Today)

Nieuwsbrief