slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Duitsers denken dieper na … en bidden samen

InterCom200411 CoronaDuitslandOnderzoek van onderzoeksbureau INSA, in opdracht van het Duitse IDEA, toont aan dat onze Oosterburen meer nadenken over existentiële levensvragen, en dat als gevolg van de Coronacrisis. Net zoals in ons land zijn er veel artikelen verschenen op de sociale media en wordt er druk gediscussieerd over mogelijke oplossingen, over angst en hoop. De indruk wordt gewekt dat veel mensen niet meer in gebed of in God geloven. Het vertrouwen lijkt eerder naar de wetenschap te gaan, om een vaccin te vinden. Ook hoopt men op afdoende maatregelen van de regering om ervoor te zorgen dat er geen jobs verloren gaan.


Helaas, het ontwikkelen van een vaccin kan nog maanden duren, en veel kleine ondernemingen zijn niet overtuigd van de maatregelen die de politici beloven. Tijd dus om aan alternatieven te denken. 41 procent van de respondenten geeft aan meer over de zin van het leven na te denken, 46 procent doet dat niet en de rest weet het niet of geeft niets aan. Opvallend is ook dat vrouwen meer vrouwen hebben (45 %) dan mannen (38 %), terwijl jongeren minder bij de zij van het leven stil staan dan ouderen (30 ten opzichte van 45 procent). Op politiek vlak zien we dat vooral kiezers van de conservatieve CDU en de sociaaldemocratische SPD aangeven dat ze door de Coronacrisis meer over het leven nadenken. Bij de Groenen, de linksen en de nationalisten is dat beduidend minder. Opvallend is ook dat 35 procent van gelovigen uit de Protestantse en vrije kerken aangeven dat ze meer over de diepere zaken van het leven nadenken. Bij de katholieken is dat 45 procent en bij de Lutherse Kerk 48. Evangelische christenen blijken zich ook het minste zorgen te maken.

Intussen hebben op 8 april 500.000 mensen deelgenomen aan een nationale gebedsactie, via internet en TV weliswaar. Die dag was door verschillende richtingen binnen het christendom georganiseerd; zo deden zowel Rooms-Katholieken als evangelische christenen mee. Het oecumenische online gebedsinitiatief – live uitgezonden vanuit het Gebedshuis Augsburg – werd als een overweldigend succes beschouwd. Zowat een kwart miljoen mensen volgden de gebedsbijeenkomst via Youtube, en ongeveer evenveel mensen keken naar de christelijke TV-zender Bibel.tv, de Evangelische Rundfunk en het katholieke EWTN TV. Het doel van het initiatief was om honderdduizenden mensen ondanks het fysieke contactverbod online samen te brengen om samen te bidden.

De ‘beschermheer’ van de actie, de Beyerse minister-president Markus Söder (CSU), zei in een videoboodschap dat het geloof kracht geeft en het hart met optimisme vervult. Gemeenschappelijk gebed door christenen van verschillende richtingen verbindt. Söder: “Het erkennen van de waarde van geloof en het verbonden zijn in geloof is dat wat ons samenbrengt.” De meeste leiders van de denominaties hebben ook gehoor gegeven om aan de gebedsactie mee te werken, alleen de voorzitter van de bisschoppenconferentie is niet op de uitnodiging ingegaan. Voor de rest werkten er ook heel wat vertegenwoordigers van de culturele wereld. Zanger Peter Maffay – hier wellicht nog bekend van zijn hit ‘Du’ – liet weten: “We hebben veel kracht en zekerheid nodig en die kunnen we allebei uit het gebed halen.”

Niet iedereen in Duitsland was even enthousiast. De TV-journalist Arnd Henze uit Keulen liet weten dat hij het feit dat veel mensen samen bidden wil respecteren, maar dat ze dat zeker niet uit naam van het hele land mogen doen. Hij noemde dat ‘aanmatigend’. Hij vond het wel positief dat er door deze nationale actie de aandacht werd gevestigd op het lijden in de wereld. Maar de vergelijking met de plagen van Egypte (en dat in het licht van het Joodse Pesach dat op de avond van de Gebedsdag begon) vond Henze nogal ongepast.

Toch mag over het algemeen gezegd worden dat het interkerkelijke initiatief veel positieve weerklank kreeg in Duitsland.

(bronnen: Evangelical Focus, Idea)

Nieuwsbrief