slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De (on)mogelijke droom

InterCom200411 EAUK OnePeopleCommissionDe kerk van de Westerse wereld wordt steeds veelkleuriger. Net zoals we onder de inwoners van ons land steeds meer nationaliteiten kennen, is dat ook in de evangelische gemeenten het geval. Dat kan een verrijking zijn, maar ook voor problemen zorgen. En zijn de kerken wel zo divers, of is er vaak toch een etnische opsplitsing? Ontstaan en bestaan de kerken van ‘andere origine’ naast de van ouds ‘Vlaamse’ kerken of is er werkelijk sprake van integratie. En wat met het gebed van Jezus Christus dat Zijn volgelingen één zouden zijn. De Evangelische Alliantie in het Verenigd Koninkrijk ken al lang een ‘Commissie Eén Volk’. Deze One People Commission publiceerde onlangs een boek onder de titel ‘The (Im)possible dream’ (De (on)mogelijke droom).


Uitgangspunt van het boek – en de commissie – is Johannes 17, waar staat dat de onderlinge eenheid ervoor zorgt dat de wereld zal geloven dat Christus door de Vader gezonden is. In het voorwoord van het boek schrijft voorganger Agu Irukwu: “Ik hoop dat dit boek heling kan brengen voor allen die geleden hebben door situaties uit het verleden. Ik bid dat het de lezers bemoedigt als ze zien wat de Heer gedaan heeft. Ik bid dat dit zal helpen dat dit de hindernissen zal overwinnen die ons tegenhouden om in de richting van etnische eenheid te bewegen. Ik hoop dat dit een verlangen doet ontsteken om daarnaar te streven, ook al weten we dat ons dat iets gaat kosten.”

De verhalen die in dit boek staan opgetekend, tonen aan dat veel leiders niet tevreden zijn met de status quo en zich daarom ertoe verbinden om te veranderen. Medeauteur Yemi Adedeji omschreef het als volgt: “Verscheidenheid omhelzen is zoals het uitnodigen van mensen voor een feestje. Inclusie wil zeggen dat je ze ook vraagt om mee te dansen. Maar integratie wil zeggen dat we het feestje samen organiseren.” Steve Clifford, die lange tijd algemeen directeur van de EA in het Verenigd Koninkrijk was, legt uit dat: “de uitdaging van de kerk niet is om het eens te zijn met de opdracht om één te zijn, maar wel om er effectief iets aan te doen. Daarom hebben we dit boek ook geschreven, zodat de christenen de opdracht van Christus concreet maken in de kerken van vandaag”.

De One People Commission ontkent niet dat de culturele verschillen in de geloofsbeleving voor meningsverschillen kunnen zorgen. Ze erkent de diversiteit, maar verlangt tegelijk naar een zichtbare eenheid van de kerk. “We zijn passioneel als het aankomt op het bouwen van relaties en het vormen van vriendschappen tussen leiders van verschillende denominaties, die de verscheidenheid van de evangelische kerken representeren. We willen ook voor hen allen spreken ten opzichte van de regering en de media. We geloven ook dat we beter af zijn samen. We willen de etnische diversiteit van de kerken weerspiegelen en dienen door de focus van het lidmaatschap van de EA te verleggen.”

Het doel van de One People Commision is om
–    de etnische verscheidenheid en individualiteit te erkennen die er binnen de kerk in het Verenigd Koninkrijk bestaat, maar met de nadruk op het belang van als een eenheid samente komen.
–    de boodschap van eenheid aan nationale leiders te verspreiden via de kanalen van de Evangelische Alliantie.
–    de EA te helpen om meer relaties te leggen en andere aan te moedigen dat ook te doen.
–    ervoor te zorgen dat het bestuur, de Algemene Vergadering, de staf en de werk- en adviesgroepen van de EA beter de etnische diversiteit van de kerk weerspiegelen.
–    de EA aan te moedigen om nieuwe stemmen over nieuwe onderwerpen te laten spreken.
–    de EA te helpen om meer diversiteit te krijgen wat betreft het lidmaatschap.

Nieuwsbrief