slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Millennials, generatie Z … en de kerk

InterCom200124 MillennialsLiquidChurchEr wordt vaak gezegd dat Millennials massaal de kerk verlaten. Toch wil Tim Lucas, voorganger van de Amerikaanse ‘Liquid Church’ niet geloven dat de nieuwe generaties het minst gelovig van alle zijn. Wel beseft hij dat veel jongeren niet veel meer op hebben met de kerk. In zijn ogen is dat niet zozeer de fout van de jeugd, maar ligt het probleem bij de manier waarop de boodschap door veel traditionele kerken verkondigd wordt. Hij wil dat zijn kerk de nieuwe generaties blijft aantrekken, en ziet daar ook mogelijkheden voor.

“Er groeit een generatie op die het gehad heeft met de traditionele kerken en de manier waarop alles de afgelopen 50 jaar gaat in het christendom. Tegelijk staan die mensen juist heel open op geestelijk vlak en zijn ze nieuwsgieriger dan voriger generaties”. In de ogen van Tim Lucas vormen de Millennials – mensen geboren tussen 1980 en 2000 – een enorme uitdaging voor de manier waarop het evangelie door de kerk wordt voorgesteld.

 

Hij is er van overtuigd dat de methodes om het evangelie te brengen volledig heruitgevonden moeten worden. “Er is een culturele ommezwaai. Jonge mensen zijn extreem op ervaring georiënteerd. De kerken gingen tot nu toe altijd uit van een onbetwiste waarheid; het christendom was zonder meer waar en het evangelie werd verkondigd en uitgelegd.” Echter, Lucas ziet bij Jezus een andere manier van werken, een dubbele aanpak. Enerzijds liet Christus genade in de praktijk zien, door zieken te genezen en arme te helpen. Anderzijds was er de verkondiging van het goede nieuws: uw zonden zijn vergeven. “De nieuwere generaties zoeken Bijbelse rechtvaardigheid: hoe kan de kerk iets betekenen voor wie arm en behoeftig is. Dat is een omgekeerd discipelschapsproces. De kerk moet haar bestaansrecht opnieuw opeisen en zeggen: “De boodschap van het evangelie is goed voor lichaam én ziel.”

Tim Lucas heeft onmiskenbaar ervaring met het bereiken van de nieuwe generaties met het evangelie. In 2007 stichtte hij samen met enkele vrienden – allemaal twintigers de ‘Liquid Church’ in een post-christelijk gebied waar de begrippen ‘droog, saai en irrelevant’ synoniemen waren van ‘de kerk’. “In het evangelie van Johannes belooft Jezus levend water aan wie geestelijke dorst heeft, en wij geloven dat de gemeente verfrissend moet zijn. Wij zijn met de Liquid Church van start gegaan in een heel droog deel van ons land. We hebben van God die visie gekregen om onze staat te vervullen met het evangelie van Jezus Christus, zonder de boodschap te verwateren.”

Momenteel komt de kerk op verschillende plaatsen samen en telt ze in totaal meer dan 5000 leden, van alle achtergronden en generaties. “Op zondag zitten alle generaties bij elkaar in de kerkbanken: de ‘babyboomers’, ‘generatie X’, de ‘millennials’ en ‘generatie Z’. Er is een ongeziene overdracht van de oudere naar de nieuwe generatie. We zien ouderen en millennials samen werken om de kerk nieuw leven in te blazen”.

Volgens Lucas wil de Liquid Church de boodschap met twee handen aanbieden: één gesloten, de andere open. “De gesloten hand heeft betrekking op de boodschap en daarmee bedoelen we dat het evangelie nooit verandert. Tegelijk staan we open wat betreft de methodes, want er zullen altijd nieuwe wegen gevonden moeten worden om de harten en de hoofden van de volgende generaties te bereiken. Onze aanpak is flexibel. Het evangelie van genade is tijdloos, maar de methoden zijn tijdgebonden.”

Hoewel de bevolking Verenigde Staten bij ons bekend staat als heel gelovig, zullen dit jaar wellicht 3500 kerken de deuren sluiten. Voor Tim Lucas is dat een absolute tragedie. Hij wil daarom kerkleiders helpen, of ze nu nieuwe gemeenten te stichten,  leiding geven aan een snelgroeiende kerk of aan het hoofd staan van een tanende bediening. “Ik wil voorgangers laten zien wanneer hun kerk toe is aan een nieuwe start. Wanneer je vaststelt dat je alleen voor de ‘eigen parochie’ preekt en iedereen in de kerk al bekeerd is, wordt het tijd voor verandering. Je bent aan het veranderen van een beweging in een museum. Je zal binnenkort meer mensen begraven dan dopen.”

Twee plaatsen waar de Liquid Church nu actief is, waren gemeenschappen die aan nieuw leven toe waren. “Een van de kerken die een beroep op ons deden bestond nog maar uit 27 oudere leden, die zich verplicht zagen om de deuren te sluiten. Ze zeiden: we houden niet van jullie moderne muziek, maar jullie dopen wel onze kleinkinderen.” De leden van deze kleine gemeente kwamen tot de conclusie dat ze de boodschap met de methode hadden verward.  Ze besloten de kerk over te dragen aan de mensen van ‘Liquid’ en namen daarbij het ongelofelijke risico van een totaal nieuwe bediening. De volgende 18 maanden gingen de ‘oude heiligen’ met de al dan niet getatoeëerde millennials samen aan de slag om de kerk een nieuwe vorm te geven – ‘de glas-in-lood ramen werden vervangen door hoge-definitie-schermen’. Toen de ‘nieuwe kerk’ officieel werd geopend, waren er meer dan 1000 bezoekers. De gemeente werd de snelstgroeiende vestiging van de Liquid Church. “Aan de ene kant had je een oudere kerk met een gebouw, een geestelijk erfgoed, maar weinig mensen, geen visie en niet veel beweging. Die ging samen met een groep die wel visie had en nieuwe bekeerlingen kende. Samen bereiken ze een verloren wereld met het evangelie.” Vandaag de dag bezoeken de 27 oudere leden van de vroegere kerk nog altijd de gemeente, en de meesten van hen zijn mentors geworden voor de nieuwe generatie. Het is een unieke combinatie van het enthousiasme van de nieuwe generaties en de geestelijke volwassenheid van de oudere. Lucas is er van overtuigd dat de wereld uitkijk naar gemeenschappen waar verschillende generaties samenkomen om iets groots voor de Heer te doen. “Als God de generaties samenbrengt, is dat een win-win situatie voor Zijn Koninkrijk. Er is een merkbare honger voor een multigenerationele bediening die jong en oud verenigt in Christus. “Dat kerken nederig de grenzen van de generaties overstijgen, is noodzakelijk als ze niet alleen willen overleven, maar ook willen bloeien”, aldus Tim Lucas.

(bron: The Christian Post)

Nieuwsbrief