slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Opnieuw Syrië

180410SalluxSyrie08"Syrië staat weer centraal in het nieuws, en voor alle  verkeerde redenen.” Het was de openingszin die Johannes de Jong, directeur van Sallux (de stichting achter de European Christian Political Movement) ruim een jaar geleden uitspraak op een ‘High level conference’ van de EU. Hij doelde onder meer op de verhalen rond de herovering van Raqqa. De stad was vrijwel volledig verwoest, er waren talloze burgerslachtoffers gevallen, maar aan de terreurbeweging IS was een zware slag toegebracht. Ook de afgelopen maand kwam de streek in het nieuws, en opnieuw wegens geweld: het Turkse leger stak de grens over en bezette een strook in het Noord-Oosten van Syrië. Nochtans leek de regio zich eindelijk op te maken voor een stabiele vrede …


In het voorbije decennium deed de ‘Arabische lente’ verschillende landen in het Midden-Oosten aan. Ook Syrië leek daar van te profiteren, toen een deel van de bevolking in opstand kwam tegen president Assad, die met dictatoriale allures over het land regeerde. Echter, hier kwam geen ommezwaai, het land bleef steken in een aanslepende burgeroorlog, en ook IS richtte een ravage in Syrië aan. De Syrische Koerden leverden zware inspanningen om IS te bestrijden, en slaagde daar ook grotendeels in. Deze Koerden, die verspreid wonen over (voornamelijk) Turkije, Irak en Syrië strijden al lange tijd voor onafhankelijkheid en waren daar in Noord-Oost Syrië al ver mee geraakt. Al bij al was de situatie in dat deel van het land nogal uniek, aangezien er een semi-autonome regio ontstond, die gebaseerd was op democratische principes – uitzonderlijk in het Midden-Oosten. Ook de bevolkingssamenstelling is er uniek, want hoewel de Koerden er de meerderheid vormen, zijn er ook veel Arabieren en Assyrische christenen. In 2013 riepen ze samen een ‘democratisch zelfbestuur’ in het Noorden van Syrië uit. In 2017 omvatte deze ‘Federation of Northern Syria’ al ongeveer een kwart van het Syrisch grondgebied.

Democratische basisprincipes
De samenwerking tussen de verschillende bevolkingsgroepen ontstond gedurende de strijd tegen IS. Iedereen deelde hetzelfde lot, ongeacht afkomst. Toen de gevechten tegen IS voorbij waren, besloten de inwoners van Noord-Oost Syrië samen verder te gaan. De militaire samenwerking veranderde in een politiek project, waarin verschillende politieke partijen participeerden. De grondbeginselen van de Democratische Federatie van Noord-Syrië zijn gendergelijkheid, etnische  en religieuze verdraagzaamheid, duurzame ecologie en zelfverdediging. De Federatie wordt geleid door de Koerdische moslima Fawza Yousef en de christen Sanherib Barsoum – een bewijs dat men zowel de gelijkwaardigheid van man en vrouw als die van de verschillende godsdiensten serieus neemt. Het waren vooral de christenen die aanvankelijk het voortouw genomen hadden om deze democratische federatie te stichten. Voor de ECPM waren dit  belangrijke redenen om het prille bewind te steunen en een delegatie – onder leiding van Barsoum – naar Brussel uit te nodigen. Branislav Skripek, tot aan de afgelopen verkiezingen Europarlementslid, en voorzitter van de ECPM benadrukte op de High Level Conference het belang van Europese steun: “Europa zou moeten luisteren naar deze mensen  die samen iets op willen bou<en na een afschuwelijke oorlog tegen een vijand voor wie genocide iets gewoons was. De internationale media hebben nauwelijks aandacht besteed aan hun succes. Nu moeten ze hun wereld terug opbouwen, na IS. Zij hebben evenveel recht op een toekomst als wij.”

Ook Johannes De Jong, directeur van Sallux, de stichting achter de ECPM, benadrukte het belang van steun van het Europese Parlement: “De realiteit van Noord Syrië is heel bijzonder, er heerst namelijk godsdienstvrijheid. Als politieke beweging staan we altijd voor godsdienstvrijheid in de wereld. In Noord-Oost Syrië nemen ze die vrijheid ook heel serieus”.  De Jong kon dat zelf vaststellen tijdens een bezoek aan de streek: “Zelf ben ik in Syrië zowel bij Koerdische christenen als bij Syrische christenen geweest en je ziet dat de mensen daar de vrijheid hebben. Ik ben daar in een kerk geweest en bekeerlingen kunnen daar in alle openheid naar de kerk komen, en iedereen weet dat die kerk daar is.” De Sallux-directeur hoopte vorig jaar nog dat het democratische project in Noord-Oost Syrië een voorbeeld zou kunnen zijn voor het hele land. De recente ontwikkelingen lijken er op te wijzen dat uiteindelijk de Syrische dictatuur terug de overhand zal krijgen, en dat de vluchtelingenstroom opnieuw zal groeien.

Internationale stilte ...
Sanharib Barsoum liet in een gesprek dat we met hem hadden weten dat hij veel verwachtte van zijn bezoek aan de EU: “We geloven dat we op de juiste weg zijn om onze gemeenschap te herbouwen. We hopen hier vrienden te ontmoeten die klaar staan om ons politiek te steunen en die ons aan de middelen kunnen helpen om de regio opnieuw op te bouwen en zo voor een veilige omgeving kunnen zorgen.” Ondanks zijn optimisme was er uiteindelijk maar weinig politieke weerklank. De internationale politiek had blijkbaar andere prioriteiten. Het project in Noord-Oost Syrië kreeg weinig steun, en de christenen zagen de dreiging toenemen. Al in de afgelopen zomer wezen ze op de dreiging van een inval vanuit Turkije en nauwelijks twee maanden later was het zover. De Amerikanen trokken hun soldaten terug, Rusland nam het vacuüm in en de Turkse troepen kregen zo goed als vrij spel. Voor de Koerden zat er weinig anders op dan in zee te gaan met de Syrische overheid. Voor de christenen is de situatie niet veel beter: recente berichten wijzen er op dat in de eerste dagen van de oorlog minstens 300 van hen gedwongen waren om hun woningen in steden als Ras al-Ain te verlaten. Voor een grotere uittocht wordt gevreesd. Terwijl de media laten uitschijnen dat de situatie in Noord-Syrië zich weer snel herstelt, weten ingewijden wel beter. De christenen van de regio blijven intussen hopen op Westerse steun ...

(bronnen: ECPM, Jubilee Campaign, Kerknet, eigen verslaggeving)

Nieuwsbrief